Boo ff

Fadderveckor

Boo FF Fadderveckor

För tredje året är det nu dags för Fadderveckor igen och i år genomför vi detta under veckorna 20 och 21 (16-27 maj). I år får även pojkar och flickor födda 2007 besök - 81 lag i Boo FF är involverade!

Vi har fått mycket positiv återkoppling från tidigare års arrangemang där båda lag som fick besök och spelare som besökte lagen tyckte det var lärorikt och roligt. Några lag fick också genom detta en extra tränare som hjälper till då och då. Jag är medveten om att det är en extra punkt för er på en redan fullsmockad agenda men jag hoppas ni ser hur värdefullt det är för era spelare.

Syftet är att spelarna skall lära känna andra spelare i klubben i andra åldrar än sin egen, få känna på att vara instruktör samt att arbeta för att de äldre spelarna blir förebilder för de yngre. Jag ser att gemenskapen ökar och föreningskänslan, likaså att det egna laget stärks.

Hur skall då detta genomföras? -notera att det är obligatorisk för alla lag i berörda åldersgrupper
Spelare från de äldre lagen skall under två veckor besöka tre år yngre lag på en träning. Där skall spelarna i samarbete med lagets tränare antingen hålla i träningen själva, några övningar men framförallt vara delaktiga i hela träningen på något aktivt sätt. Första veckan är det de äldsta lagen som besöker tre år yngre och veckan efter är det lagen som fick besök första veckan som besöker tre år yngre – se filen för detaljer.

Då är tanken:
Vecka 20: 16-20 maj

Dam/Dam2/DamJun/FlickJun besöker F02:2-3 / F03:1 / F04: 1-4

Herr / P98, P99, / P00:1-3 / P01:1-3 besöker P02:2-5 / P03:1-6 / P04:1-8

Vecka 22: 25-29 maj

F02:2-3 / F03:1 / F04:1-4 besöker F05:1-4/F06:2-4 / F07:2-8

P02:2-5 / P03:1-6 / P04:1-8 besöker P05:1-7/P06:2-11 / P07: 2-12

Helgerna i samband med dessa veckor är det kul om så många som möjligt kan se varandras matcher.

Filen:
Bifogat hittar ni en översikt över alla lagen, antal spelare i laget, kontaktinfo till lagledare och en tränare. Jag är tacksam att ni kollar direkt att de uppgifter jag har lagt om ditt lag stämmer, notera att det är en flik för varje vecka samt för respektive pojk/flicklag. Felaktiga uppgifter skickas till liv.sahlberg@booff.se och till lagen som berörs.

I cellen med ledares namn har jag infogat kommentar med deras kontaktuppgifter (röd markering högst upp till vänster i cellen, markera cellen så kommer informationen fram). Lagen står i fallande ordning och ni ser hur jag har grupperat vilka som skall besöka vilket lag. Några har två och tre lag, detta beroende främst på hur många lag som finns i åldersgrupperna. För att se berörda lags träningstider så se laget hemsida.

Hur genomföra?
Det är viktigt att ni förstår att det är obligatorisk för alla lag att delta med att skicka spelare till de yngre lagen samt att ta emot spelare från de äldre lagen. Det är också viktigt att ni har respekt för att detta kan ta lite tid att koordinera så vänta inte med att informera era spelare om att de skall besöka ej heller att planera för att ta emot besök.

Förslag på tillvägagångssätt:
Nedan kommer lag som skall besöka definieras "A" och lag som blir besökt "B".

  • 1.Läs genom information och fil
  • 2.Lag där spelare (A) skall besöka tre år yngre lag (B);
  • 2.1.Stäm av med ditt lag (A) vilka som vill (bra att gå tre tillsammans iaf v2).
  • 2.2.Hitta en tid som kan passa hos B i förhållande till egen träningstid. Försök i möjligaste mån att det inte går utöver egen träningstid.
  • 2.3.Spelare i A tar kontakt med respektive tränare/ledare i B någon dag innan för att planera hur besöket skall genomföras.
  • 3.Lag som får besök, B;
  • 3.1.När spelarna ringer; planera mötestid och plats, hur genomföra och vem som tar emot spelarna. Det är mycket viktigt att spelarna känner sig välkomna och får "göra nytta".
  • 3.2.Om laget inte tar kontakt med er, var proaktiv - ring själva och efterfråga besök J.

Förutom positiv återkoppling tidigare år så får jag också återkoppling från besvikna lag som inte hade fått besök – vi undviker det i år genom att alla lag får besök, eller hur?

Stort tack på förhand att ni hjälper till att genomföra detta, jag hoppas det skall bli en rolig och nyttig upplevelse för alla involverade.

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
 rsplaneringhemsidan
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub