Boo ff

Vad är ungdomsbarometern?

Ungdomsbarometern är en möjlighet att ta reda på vad våra spelare tycker om verksamheten och få tips från ungdomarna på vad som kan göra föreningen bättre.

  • Hur locka ungdomar att engagera sig i föreningens arbete?
  • Vad tycker våra ungdomar om föreningen?
  • Hur kan vi tillsammans med våra ungdomar utveckla föreningen?

Under en kväll och tillsammans med en erfaren processledare, skapas en situation där ungdomar får en insikt i vad en förening är och vad man kan göra för att engagera sig.

Samtidigt får de själva tycka till om vad som fungerar bra och mindre bra i föreningen.

Tillsammans med representanter från styrelsen och kansliet får de sedan ta en aktiv roll i utarbetandet av lösningar på de förbättringsområden som de har pekat ut.

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
 rsplaneringhemsidan
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub