Vad är ungdomsbarometern?

Ungdomsbarometern är en möjlighet att ta reda på vad våra spelare tycker om verksamheten och få tips från ungdomarna på vad som kan göra föreningen bättre.

  • Hur locka ungdomar att engagera sig i föreningens arbete?
  • Vad tycker våra ungdomar om föreningen?
  • Hur kan vi tillsammans med våra ungdomar utveckla föreningen?

Under en kväll och tillsammans med en erfaren processledare, skapas en situation där ungdomar får en insikt i vad en förening är och vad man kan göra för att engagera sig.

Samtidigt får de själva tycka till om vad som fungerar bra och mindre bra i föreningen.

Tillsammans med representanter från styrelsen och kansliet får de sedan ta en aktiv roll i utarbetandet av lösningar på de förbättringsområden som de har pekat ut.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub