Boo ff

Boo FF Pojkar födda 2005

INFOTEXT INFÖR KOMMANDE PROVTRÄNINGSPERIOD HOS BOO FF TILL LAG 1.

NÄR?

2018 års provträning kommer genomföras samtidigt för såväl interna-, som externa spelare under perioden v 40,v 41 och v 42 (eventuellt även v 43 om tränare bedömer att det behövs)

VAR?

Träningstider kommer ske på Lag 1 träningstider.

HUR?

För både interna och externa spelare sker anmälan via länken: Här

Ansvariga för provträningsprocessen har möjligheten att tillfråga spelare av intresse som inte ansökt att delta i provträningen om dennes spelares tankar kring sitt framtida fotbollsutövande.

Spelarna anmäler sig på Boo FFs hemsida till respektive åldersgrupps provträning, den åldersgruppsansvarige förmedlar information om provträningens riktlinjer och tidsplan till anmälda deltagare under v 39.

Spelare som tas ut vid bildandet av förstalag tas ut på två år och spelare som tas ut vid år två tas ut till förstalaget på ett år. Det innebär att samtliga spelare i förstalaget om de vill fortsätta i laget söker om sin plats.

Vid händelse av att en stor, och därmed praktiskt svårhanterlig, mängd spelare anmäler sitt intresse för provträning kommer vi att redan innan provträningsperiodens start göra en första gallring baserad på träningsnärvaro den gångna säsongen. Detta för att praktiskt kunna genomföra provträningsperioden på ett bra sätt.

Givetvis stämmer vi av med respektive spelares ordinarie tränare om det finns naturliga orsaker (skada, sjukdom, ny i laget mitt i säsongen) till eventuell låg träningsnärvaro, och tar hänsyn till det.

MATCHER UNDER PROVTRÄNINGSPERIODEN

Spelare som deltar under provträningsperioden deltar ej i Lag 1 planerade matcher eller cuper utan endast på träningar.

Dock kan de spelare som tränare vill se i matchsituationer komma att kallas till speciellt anordnade matcher. Detta innebär inte att alla spelare erbjuds matchspel, beslut fattas här av varje tränare.

ROTATIONSTRÄNING

Spelare som deltar i provträningen och som bedöms ligga långt fram men inte tas ut till Lag 1 kommer under efterföljande år, 2018, ges möjligheten att rotationsträna med Lag 1. Rotationsträning innebär inte övergång mellan lag, utan ska ses som extra träningstillfällen och en tillfällig utbildningsmöjlighet i en annan fotbollsmiljö. Syftet är att ge dessa aktuella spelare möjligheten att lära känna miljön i Lag 1.

RIKTLINJER/KRITERIER FÖR SPELARE

Spelare ska bedömas utifrån de egenskaper som beskrivs i Boo FFs spelarutvecklingsplan för vilka moment en spelare ska klara av vid en viss ålder.

Vidare ska faktorer som träningsnärvaro, attityd och intresse vägas in i beslutet.

Tränaren för Lag 1 kan kontakta spelarens nuvarande tränare för synpunkter.

Kriterier som gäller för spel i våra första lag framgår nedan.

  • Spelaren har motivation och ambition. Denna drivkraft måste finnas hos alla spelare i förstalagen
  • Har god träningsnärvaro. Befintlig säsongsplanering skall respekteras och följas.
  • V9 och V44 är spellediga samt 3-4 veckor på sommarlovet. Eventuell familjesemester får ej inkräkta på lagets säsongsplanering. I övrigt gäller träning enligt planering. Träningsnärvaro innebär också att spelaren deltar på alla pass i veckan och är fokuserad under passen. Vid sjukdom eller skada meddelas detta snarast till ansvarig tränare.
  • Har god teknik och bollbehandling samt en god utvecklingspotential.
  • Har rätt attityd. Spelaren bör ha rätt attityd på träning och match och att spelaren uppträder på ett bra sätt både på och utanför planen.
  • Planering och ansvar. Spelaren har eget ansvar för att alltid komma i tid och vara förberedd för träning eller match. Spelaren ansvarar för att ha med sig rätt utrustning till träning eller match. Spelaren ansvarar för att ha ätit, druckit och vilat ordentligt för att orka hela träningen eller matchen. Spelaren tar ansvar för att planera så att både skola och fotboll hinns med.
  • Delaktighet. Spelaren bör vara väl medveten om att han själv spelar störst roll för sin fortsatta fotbollsutveckling. Spelaren bör ha ett stort eget intresse för sin fotbollsutveckling och därför aktivt arbeta med sina styrkor och svagheter på varje träning.
  • Föräldrarnas roll

Som förälder finns du med vid sidan av planen för att stötta hela laget med positiva tillrop.

Som förälder finns du med och stöttar ditt barn i sin fotbollssatsning.

Som förälder är du medveten om, och respekterar, att den ansvarige tränaren står för alla sportsliga beslut, uttagningar samt för den säsongsplanering som läggs för aktuell säsong.

MEDDELANDEPROCESS

Efter avslutad provträningsperiod kommer respektive ansvarig ledare tillsammans med åldersgruppsansvarig på Boo FFs kansli besluta om den slutgiltiga uttagningen.

Åldersgruppsansvarig meddelar sedan anmälda spelare beslut om uttagningen.

När spelaren fått beskedet så kommer även berörda lags tränare få veta vilka spelare som tagits ut och valt att tacka ja.

För information om vilka som väljer att provträna så vill vi att spelare meddelar detta till sina tränare. Spelare utanför Boo FF ber vi kontakta sin tränare samt sin förening.

Spelare och föräldrar ska inför provträningarna vara medvetna om att anmäld spelare eventuellt ej blir uttagen till Lag 1. Ansvarig ledare och sportsligt ansvarig kommer ge en kort motivering till beslutet, som ej kan överklagas.

TIDSPLAN

V 39 (21/9) sista anmälningsdag till provträning

V 39(22/9) info om träningstider skickas ut till anmälda deltagare.

V 40, 41,42 (eventuellt v43) provträning

V 43-45 meddelandeprocess till spelare

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub