Boo ff

Boo FF Årsmöte 23 mars 2017

Dagordning

1.Fastställande av röstlängd för mötet

2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3.Fastställande av dagordningen

4.Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5.Val av två justeringsmän

6. Utdelning av stipendier för 2016

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för 2016

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2016

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av föreningsavgifter

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2016

12. Val av föreningens ordförande, styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning

13. Behandling av förslag från styrelse eller röstberättigad medlem.

14. Övriga frågor

  • Avtackning av avgående styrelseledamöter
  • Utnämning av Boo FF Hedersmedlemmar
Md joakimlidfeldt2

Joakim Lidfeldt heter jag är 52 år och har fyra barn som är eller har varit verksamma inom Boo FF. Jag har själv spelat elitfotboll i DIF till P15 för att sedan satsa på basket där jag spelade på elitnivå. Förra året tog jag mitt SF Advance / UEFA A diplom och detta år har jag läst universitetskurser i Sports Management och Talangutveckling inom idrott. Jag har också utbildat mig till tränarinstruktör för B och C nivå.

I dagliga livet arbetar jag med investmentbanking, har genomfört 9 Triathlon Ironman och 18 Stockholm Maraton :-).

Jag tycker fotboll är fantastiskt roligt och vill engagera mig i Boo FF:s styrelse där jag hoppas kunna bidra med positiv energi, engagemang och en stark vilja att utveckla föreningens verksamhet att bli ännu bättre.

Md olas2

Mitt namn är Ola Stadler, är 47 år och bor tillsammans med fru och två barn i Lännersta. Under 2016 har jag varit tränare för min sons P08-lag. Mitt engagemang för Boo FF som förening har successivt blivit allt större och nu vill jag bidra till föreningens utveckling utifrån ett styrelseperspektiv.

I det civila har jag i 15 år arbetat på Riksidrottsförbundet (RF) som statistiker där jag bl.a. ansvarat för forskning, fakta och analys. På RF jobbade jag även en del med idrottspolitiska frågor. Under 2009 medverkade jag som en av två tjänstemän från idrotten i "Den statliga idrottsutredningens expertgrupp". I övrigt kan nämnas att jag arbetat med såväl Idrottslyftet som det lokala aktivitetsstödet. Jag är också utbildad processledare hos SISU Idrottsutbildarna.

För fem år sedan bytte jag arbetsgivare och jobbar nu som marknadsanalytiker inom bygg- och fastighetsmarknaden

I ett styrelsearbete kommer jag, förutom ett stort engagemang, kunna bidra med idrottspolitiskt perspektiv samt med gedigen erfarenhet och stor kunskap när det gäller statistik, undersökningar och forskning inom idrotten. Jag har även goda kontakter på SvFF och hos SISU Idrottsutbildarna.

Md tinna bondestam  002

Jag heter Tinna Bondestam, är 51 år och har varit engagerad i Boo FF sedan 2013 då min son började fotbollsskolan och jag själv blev aktiv som lagledare.

På 1970- och 80-talet hade jag Anette Börjesson och Pia Sundhage som förebilder då jag själv spelade tjej- och damfotboll. Min klubb var då IFK Täby.

Jag har tillbringat större delen av mitt yrkesliv inom mediebranschen som journalist, nyhets- och utvecklingschef. Sedan tio år tillbaka är jag delägare i ett konsultföretag som jobbar med organisations- och ledarutveckling och verkar fortfarande främst inom mediebranschen (Sveriges Radio, SVT och UR) men också med vårdbolag och skogsnäringen.

Jag engagerar mig i Boo FF för att så många barn och ungdomar där kan erbjudas bra och meningsfull verksamhet

Övrig talang: hyfsad fågelskådare

Md matte  2

Jag heter Mats Fröling, är 52 år och arbetar som Program Manager på Ericsson. Flyttade till Nacka för 10 år sedan och har haft en son i Boo FF i 9 år (han har går nu på fotbollsgymnasiet i Åtvidaberg). Jag har en passion för idrott och varit involverad i Boo FF som assisterande tränare och lagledare under många år; spelat fotboll, Amerikansk fotboll, och utövat friidrott i Sverige, USA och Kanada.

Jag ställer mej till förfogande för att stötta och hjälpa en toppen klubb som har gett vår familj massor av glädje.

Md joakim uvergard

Jag heter Joakim Uvegård, är 44 år och bor i Lännersta med fru och tre barn. Mitt engagemang i Boo FF beror till stor del på att mellanbarnet är aktiv i ett av P08-lagen och jag hoppas kunna bidra till klubben som betyder så mycket för så många i området.

Jag spelade själv fotboll till sena tonåren i Skövdeklubben Ulvåkers IF där jag även var ungdomsdomare. När den aktiva tiden var över höll jag kontakten med fotbollen genom att vidareutbilda mig för att döma seniorfotboll. Detta gör att jag brinner lite extra för ungdomsdomarna i Boo FF.

Till vardags arbetar jag som jurist på ett utländskt fondbolag och ställer mig till förfogande som suppleant till styrelsen.

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub