P08:8

SMS-grupp

Alla föräldrar och tränare i laget ska nu ha tillgång till en SMS-grupp. Vi tränare kommer att använda denna när det är bråttom att få ut information.

Alla är välkomna att använda gruppen för t ex förfrågningar om skjuts till matcher och annat där man behöver nå hela laget snabbt.

Om du inte är med i gruppen, säg till lagledare.


Här är en lista på användbara kommandon du kan skicka till gruppens nummer:


Gå ur gruppen /stopp
Lista grupper du är med i /grupper
Byt namn till 'nisse' /namn nisse
Se vilket namn du har /namn
Få lista med gruppens medlemmar /medlemmar
Pausa / åter-aktivera SMS från gruppen /tystNyheter via RSS
Levererat av MyClub