Boo ff

Vackra Maskrosbarn

Vackra Maskrosbarn - Mod - Frihet - Kunskap - Gemenskap
"Alla barn har rätt till förebilder som vågar tala, fråga och lyssna på svaret!"

Datum och tid: 4 september 2017 kl. 18:30
Plats: Boo Gårds skola matsal
Målgrupp: Boo FFs ledare
Föreläsningen är kostnadsfri

Föreläsaren och maskrosbarnet Henrietta Lysén vet hur det är att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk, bevittna våld i nära relation och vara anhörig till en bror som utsattes för sexualbrott. Henrietta föreläser vad hon gjort för att ta sig vidare i livet - tävlingsdansen var en av de viktigaste delarna till självhjälp.

På ett inspirerande sätt och en målinriktad känsla från tävlingsdansen föreläser Henrietta med syfte att vända motgång till framgång.

Motivation - Inspiration - Vända motgång till framgång - Självförtroende och Självkänsla - Våga vara en vuxen förebild - Vägen till stöd och hjälp - Orosanmälan

Syfte: Barn och ungdomar har rätt till vuxna förebilder som vågar tala, fråga och lyssna på svaret. De har även rätt att få veta hur man kan ta sig vidare och må bra trots en tuff bakgrund. Vuxna som möter barn och ungdomar har rätt till verktyg som hjälper dom att uppmärksamma de barn och ungdomar som behöver stöd. De har även rätt att få kunskap kring hur man skriver en orosanmälan och hänvisa till professionellt stöd.

Henrietta Lysén Initiativtagare och föreläsare Vackra Maskrosbarn säger: "Vart femte barn växer upp i ett hem med missbruk - Jag var en av fem! Jag har utövat tävlingsdans på elitnivå i 7 år. Alla timmar som jag ägnade åt dans blev min räddning från den dysfunktionella familj som jag växte upp i. Dansgolvet blev min fristad."

Vackra Maskrosbarn - hemsida

Anmälan

Varmt Välkommen!

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub