Boo FF - styrelse, stadgar och Årsmöteshandlingar

Se bifogade sammanställning med vilka som deltog och kommentarer som kom fram i de olika frågeställningar.

Synpunkterna sammanfattades till fyra ämnen:

 • Cafeterian
 • Kommunikation
 • Klubbgemensamma aktiviteter
 • Träningstider och planer

Fyra grupper arbetade med varsitt ämne och tog fram handlingsplan enligt modellen:

 • Någon ska (vem?)
 • Göra något (vad?)
 • Vid detta tillfälle (när?)
 • På detta sätt (hur?)
 • På denna plats (vart?)
 • För att (varför?)

Frågorna och synpunkterna har tagits vidare till styrelsen som sedan tidigare har arbetsgrupper som arbetar med flera utav dessa punkter såsom:

 • Förbundsmöten
 • Kommunikation
 • Marknadsgrupp
 • Kommunmöten
 • Ledare/spelarråd
 • Spelarutvecklingsgrupp

Återkoppling från styrelsen som arbetar med kommunfrågor:
Styrelsen jobbar idag löpande med kommunen med möten ca 6 gånger per år med bl.a tjänstemännen i kommunen samt den politiska sidan för att skapa mer ytor och fotbollsplaner både på kort och lång sikt, eftersom vi idag har ett stort behov av detta samt att det kommer öka framgent då klubben växer mycket.

Vi jobbar konkret idag med:

 • Tältet på Nacka IP 11 manna som förhoppningsvis kommer upp okt. 2016.
 • Konstgräsbelägga Skuru IP ( förslag lagt av fritidsnämnden )
 • 11 mannaplan på Porsmosseverkets mark ( mellan Kummelnäs och Rensätra ) - förslag är lagt av fritidsnämnden.
 • Göra fler parkplaner bokningsbara
 • Konstgräsbelägga planer i Orminge, Sågtorp samt Velamsund ( kontrolleras idag av parkförvaltningen samt skolor )


Återkoppling från kansliet gällande cafeterian och omklädningsrummen:
Cafeterian är öppen till 25 november på vardagar, vi stänger på helger från och med v 43 då S:t Eriks Cupen har avslutats. Cafeterian är bemannad av föräldrar i våra lag. Omklädningsrummen äger kommunen men Boo FF har hand om dessa under tiden då cafeterian är öppen. Då vi är ansvariga för att dessa låsas så har vi inte möjlighet att ha öppet när cafeterian är stängd, mer detaljerad information gällande omklädningsrummen kan ni läsa här.

Efter Ungdomsbarometerns önskemål kommer vi att göra följande förändringar:

- Cafeterian --> Boo FF kommer att ha cafeterian öppen efter 25 november på eftermiddagen så länge det finns personal på kansliet. Vi kommer tyvärr inte ha möjlighet för försäljning eller bemanning men våra spelare kommer att ha en plats att uppehålla sig i väntan på träning och för att äta medbragt mellis innan denna. Detta kan vara oregelbundna tider men från kl. 15:00 - 17:00 varje vardag då det oftast är personal kvar på kansliet.
- Omklädningsrummen --> Boo FF kommer att ha två (killar/tjejer) omklädningsrum öppna så länge det finns bemanning på kansliet och planerna är spelbara, så att det finns möjlighet för ombyte innan träning. Som med cafeterian så kommer det att vara oregelbundna tider då det är olika när personalen arbetar på kvällarna.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub