Boo FF - Ledare

Nackatältet

Boo får tilldelat plantider i tältet under vintersäsongen. Dessa tider fördelas ut till lagen enligt våra fördelningsprinciper, där vi försöker få in så många lag som möjligt att kunna träna i tältet under vintern. Hellre en liten yta och ge möjlighet till många spelare är vår grundtanke.

När man blir tilldelad och tackar ja till en fast tid antingen höst v45-v51 och/eller från v2 - v13 förbinder man sig till samtliga tider och internfaktura skickas från kansliet i efterhand (dec/jan för hösten och april för våren). Det går inte att ta bort enstaka veckor i perioden.

Det är viktigt att våra tider nyttjas så om laget inte själv kan nyttja tiden så är det viktigt att ni ser till att byta, låna ut eller sälja tiden till annat Boo Lag.

Om ni "säljer tiden" (såklart inte högre peng än ni själva betalar) så sköter ni själva de ekonomiska transaktionerna mellan berörda lag.

För de lag som önskar och får tilldelat en 2:a tid i tältet, bokar enstaka strötider eller matchtid gäller kommunens priser och faktureras det enskilda laget.

Kostnad för Boo FF lag att hyra tältet:
https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/m...

Förhållningsregler Nacka Fotbollstält

 • Endast snurrsluss får användas för in- utpassering.
 • Nödutgångar får endast öppnas vid nödsituationer.
 • Ventiler för in och utsug får under inga omständigheter täckas över.
 • Skräp slängs i utplacerade miljöstationer.
 • Senast 10 minuter efter sista bokningen för dagen så ska tältet vara tomt och målen vara placerade på yta längst ena kortsidan.
 • Bollar och övrigt träningsmaterial ska vara insamlat och bortplockat vid den bokade träningstidens slut.
 • Vill man jogga ner eller stretcha efter avslutad träning så gör man det utanför tältet.
 • Det är ledarens ansvar att informera sina spelare om vilka förhållningsregler som gäller inne i fotbollstältet. Ledare får informationen av tjänstgörande personal.
 • Maxkapaciteten inne i fotbollstältet är 150 personer, det är verksamhetens ansvar att se till att den begränsningen följs.
 • Vid fel på anläggningen ska detta anmälas till 08-718 93 45.
Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub