Boo FF - styrelse, stadgar och Årsmöteshandlingar

Ungdomsbarometern - Vill du tycka till om Boo FF?

Mötet planerat nov 2019 blev inställt - nytt datum för 2020 kommer.

Boo FF arrangerar i samarbete med Stockholmsidrotten ungdomsbarometern för föreningens spelare 14 år och äldre.

Ungdomsbarometern är en möjlighet att ta reda på vad våra spelare tycker om verksamheten och få tips från ungdomarna på vad som kan göra föreningen bättre.

  • Hur locka våra spelare att engagera sig i föreningens arbete?
  • Vad tycker våra spelare om föreningen?
  • Hur kan Boo FF tillsammans med våra spelare utveckla föreningen?

Under en kväll och tillsammans med en erfaren processledare, skapar vi en situation där du får en insikt i vad en förening är och vad man kan göra för att engagera sig. Samtidigt får ni själva tycka till om vad som fungerar bra och mindre bra i föreningen. Tillsammans med representanter från styrelsen och kansliet får ni sedan ta en aktiv roll i utarbetandet av lösningar på de förbättringsområden som ni har pekat ut.

Vi söker spelare i åldern 14 år och äldre som vill vara med och påverka.

Boo FFs konferensrum önskar vi ca 20 spelare som engagerar sig. Ert deltagande förpliktar inte till fortsatta åtaganden men Boo FF har för avsikt att bilda ett ungdomsråd under vintern 2019/20 med ca 5-8 spelare där en kommer att vara representerad i Boo FF:s styrelse.

Såklart att du vill vara med - meddela ditt intresse till: Liv Sahlberg, Boo FF Klubbchef senast 19 november.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub