Boo ff

Styrelse

Boo FFs styrelse har till uppgift att leda och ansvara för föreningen. Styrelsen delegerar det operativa ansvaret till föreningens klubbchef.

Styrelsen består av en ordförande och sju ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs på 1 år. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på 1-2 år.

Styrelsens mål under mandatperioden är att förbättra kvalitén i hela verksamheten, ledarskapet på alla nivåer, våra anläggningar samt kommunikationen från föreningen. Flera av styrelsens ledamöter arbetar redan i olika roller inom Boo FF och har ett eller flera barn i verksamheten. Arbetet bygger på långsiktighet, skapa möjligheter och utmaningar för alla, så vi på det sättet kan nå vårt mål - så många som möjligt, så länge som möjligt.

Boo FF styrelse 2018

Ordförande/ekonomiansvarig

Mikael Benckert
Mandatperiod: 1 år
Yrke:
Kontakt

Jag är med i styrelsen eftersom jag tycker att barn och ungdomsfotboll är det viktigaste och roligaste finns. Att medverka till att ge barn och ungdomar ett livslångt förhållande till en laggemenskap och föreningstillhörighet innebär att vi ger våra barn livserfarenheter långt utöver själva boll spelandet.

Jag kan bidra till Boo FF:s styrelse dels genom att själv ha varit aktiv både som fotbollsspelare och fotbollsledare men också genom den erfarenhet jag har av att leda olika organisationer som växer och som behöver förändras i takt med detta.

Ledamot

Tinna Bondestam
Mandatperiod: 1 år
Yrke: Mediamentorerna AB och Change Academy AB
Kontakt

Jag är medlem i Boo FF sedan 2013 då min son började i fotbollsskolan och jag själv valde att bli lagledare. Att få återvända till fotbollen som varit en stor del av min egen fritid när jag var barn/ung känns fantastiskt roligt. Jag har varit engagerad i olika typer av ideell föreningsverksamhet genom åren och att nu fördjupa engagemanget i Boo FF känns både viktigt och kul. Inom idrotten finns så många möjligheter att erbjuda både meningsfull, sund och spännande gemenskap på en arena där flera generationer dessutom fortfarande naturligt möts.

I styrelsen vill jag bidra med idéer om organisation, kommunikation och ledarengagemang, något som jag även ägnar mitt yrkesliv åt numera.

Ledamot

Joakim Lidfeldt
Mandatperiod: 2 år
Yrke: Managing Director, Sanford Bernstein
Kontakt

Jag brinner för att i Boo FFs styrelse förbättra kvaliteten på spelarutbildningen och ledarskapet på alla nivåer inom vår förening. Vi har fyra barn som är eller har varit verksamma inom Boo FFs fotboll. Fredrik spelar idag i A-laget och Jennifer i F 06:1. Jag är själv fotbollsfostrad i DIF, för att till slut koncentrera mig på basket som jag spelade på elitnivå i J-landslaget och Alvik. Som tränare har jag ett SvFF Advance / UEFA A diplom och har även läst universitetskurser i Sports Management och Talangutveckling. Jobbar också med tränarutbildning för SvFF på C- och B-nivå.

Ledamot

Ola Stadler
Mandatperiod: 1 år
Yrke: Marknadsanalytiker och partner på Prognoscentret AB
Kontakt

Mitt namn är Ola Stadler och blev invald i styrelsen 2017. Jag bor i Lännersta och har två barn (födda -08 och -11) som båda spelar fotboll i Boo FF. Tidigare var jag tränare i sonens fotbollslag men suget av att kunna påverka föreningens utveckling ur ett helhetsperspektiv har gjort att jag nu finns i Boo FF:s styrelse.

I det civila har jag tidigare arbetat 15 år på Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna och där formades mina värderingar om hur en sund barn- och ungdomsidrott ska bedrivas.

Att Boo FF är en av Sveriges allra största fotbollsföreningar innebär många utmaningar, t.ex. de begränsade träningsmöjligheterna samt att hitta rätt balans mellan bredd och elit, detta gör uppdraget extra spännande. Målet är givetvis att ha en välfungerande förening där så många som möjligt är nöjda med verksamheten.

Alla delar i Boo FF:s verksamhet intresserar mig, men jag värnar extra mycket om barn- och ungdomsverksamheten med alla de goda följdeffekter som det oftast leder till.

I ett styrelsearbete kommer jag, förutom ett stort engagemang, kunna bidra med idrottspolitiska perspektiv, samt med gedigen erfarenhet och stor kunskap när det gäller statistik, undersökningar och forskning inom idrotten. Mina goda kontakter på SvFF, RF och SISU Idrottsutbildarna kommer säkert också till nytta.

Mitt allmänna idrottsintresse är mycket stort där fotbollen har en given central plats. Förutom Boo är Kalmar FF laget i mitt hjärta.

Ledamot

Simon Mahlstedt
Mandatperiod: 2 år
Yrke: Tränare F06:1 och P03:3
Kontakt

Årets unga ledare 2014
Har gått utbildningen "Framtidens Fotbollsledare 2015/16" via StFF
Är i dag huvudtränare för F06:1 och P03:3


Ledamot

Pernilla Olsson
Mandatperiod: 2 år
Yrke:

Kontakt

Jag är medlem i Boo FF sedan 2017 då jag trädde in som delad lagledare för min dotter i lag F08:2.

Idrott bidrar till så mycket positivt till samhället: förutom ren livsglädje också hälsoekonomi och integration. Att stärka självkänslan hos barn och ungdomar är en av de viktigaste uppgifter jag som förälder och vuxen har, vilket också är en stor anledning till mitt engagemang i föreningslivet.

Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från ledarskap och organisation, kommunikation och komma med en del idéinjektioner till klubben och framför allt sprida mycket energi och glädje.

Styrelseledamot

Mats Fröling

Mandatperiod: 1 år
Yrke: Program Manager på Ericsson
Kontakt

Mats har varit suppleant i styrelsen och är nu ordinarie ledamot fram till årsmötet då en befintlig ledamot har lämnat uppdraget vid årsskiftet 18/19.

Styrelsesuppleant

Joakim Uvegård

Mandatperiod: 1 år
Yrke: jurist på Skagen AS
Kontakt

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
 rsplaneringhemsidan
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub