Boo FF - Utbildning
Den förberedande träningen startar upp tisdagen den 17/8 v.33. (Upd. 2021-08-03)

Förberedande träning 2021

Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många som möjligt att fortsätta med sin idrott. I Boo FF ska det finnas plats för alla barn, ungdomar och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition. Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap. Verksamheten ska förena individuell utveckling och skapande av lagkänsla.

Boo FF finns till för fotbollsspelaren. Verksamheten sätter alltid barnens bästa i första rum. Som ett led i vårt arbete med spelarutveckling erbjuder vi de spelare som vill lite mer i åldrarna 10–12 år ett extra träningspass.


Syftet med förberedande träning
Tanken är att nå ut till de spelare som brinner lite mer för sin fotboll och har viljan att "gnugga" lite extra! Träningen är också en mötesplats där man träffar andra Boo FF-spelare utöver kompisarna i det egna laget. Det är ett extra träningstillfälle i veckan och ska alltså inte ersätta lagets ordinarie träningar. Träningarna kommer ligga så att de inte krockar med lagens ordinarie träningspass. Spelarna som anmäler sig tillhör fortfarande sitt ordinarie lag där de tränar, matchs och umgås.

Den förberedande träningen kommer att vara en del av uttagningsprocessen för det förstalag som bildas det året spelaren fyller 13 år. Anledningen till att vi väljer att använda den förberedande träningen till uttagningstid är att spelarna under en längre period kommer känna sig tryggare i miljön och kan fokusera på fotbollen. Man kan naturligtvis vara med på den förberedande träningen även om man inte vill vara med i ett förstalag.


Upplägg/riktlinjer för träningen

 • Spelarna kommer att delas in i grupper, mixade grupper med både flickor och pojkar i varje grupp. Vi tar inte hänsyn till lagtillhörighet, dvs man kan inte räkna med eller önska att få vara i samma grupp som sin kompis.
 • Grupperna kommer succesivt och löpande (veckovis) att nivå-indelas utifrån kriterier som närvaro, attityd, inställning och kunskap
 • Rotation mellan ålderskullarna kan bli aktuellt om behov uppstår.
 • Träningspassen kommer att läggas upp utifrån vår spelarutvecklingsplan. För mer information läs:

Träningsmodell FP 10 år

Träningsmodell FP 11 år

Träningsmodell FP 12 år

Träningarna delas in i ett antal temaperioder som pågår under ett par veckor. Exempel på teman som kommer att tränas är:

  • Driva, dribbla, avsluta
  • Mottagning, passning, spelbarhet
  • Individuella försvarstekniker
  • Kollektiva anfallsmetoder
  • Varje träning innehåller isolerad-, funktionell- och spelträning.


Vilka får vara med?
Förberedande träning är för flickor & pojkar 10 - 12 år. Det kommer vara ett träningstillfälle per åldersgrupp där pojkar och flickor tränar tillsammans. Vi ser att spelaren har:

 • motivation och ambition
 • god träningsnärvaro
 • god attityd


Tid och plats 2021

Den förberedande träningen kommer att hållas på Tisdagar under v.21-23 samt v.33-43 på Boovallen 1. (Obs! Starten kan skjutas fram beroende på vilka riktlinjer som råder gällande Covid-19).

Tider för respektive åldersklass:

 • 17:00-18:00 för FP2011
 • 18:00-19:00 för FP2010
 • 19:00-20:00 för FP2009


Kostnad och betalning 2021

 • Med anledning av de tillfällen som fallit bort kommer priset för den förberedande träningen 2021 ligga på 750:-.
 • Kostanden är densamma oavsett när man börjar under säsongen.
 • Viktigt! Faktura skickas ut automatiskt i samband med er anmälan. Avvakta med betalning av denna till efter två genomförda träningar så att vi kan säkerställa att vi kan genomföra träningarna enligt Covid-19 restriktioner. Betala därför inte fakturan på en gång - betald faktura återbetalas ej!


Turnering för FP2009

Som tidigare meddelats har vi haft ambitionen att under 2021 delta i en turnering med spelare från FP2009, något som innebär en extra kostnad för de spelare som deltar. Vi tittar fortfarande på hur och om det är möjligt.


Anmälning till den förberedande träningen 2021
Anmäler dig gör du här.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub