Boo FF - Utbildning
Den förberedande träningen startar upp tisdagen den 9/11 v.45

Förberedande träning, Boo FF, Flickor och Pojkar 9-13 år


Under 2021 jobbade 10 instruktörer med över 220 spelare i åldrarna 10-12 år i den Förberedande träningen. En mycket populär och utvecklande träningsverksamhet!

Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många som möjligt att fortsätta med sin idrott. I Boo FF ska det finnas plats för alla barn, ungdomar och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition. Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap. Verksamheten ska förena individuell utveckling och skapande av lagkänsla.

Boo FF finns till för fotbollsspelaren. Verksamheten sätter alltid barnens bästa i första rum. Som ett led i vårt arbete med spelarutveckling erbjuder vi de spelare som vill lite mer i åldrarna 9–13 år ett extra träningspass i veckan, utöver det egna lagets. Detta i form av vad vi kallar den Förberedande träningen.

Vad är den Förberedande träningen och vad är syftet?

 • Tanken är att nå ut till de spelare som brinner lite mer för sin fotboll och har viljan att spela lite mer!
 • Träningarna kommer att ligga så att de inte krockar med lagens ordinarie träningspass*. Det är ett extra träningstillfälle i veckan och ska alltså inte ersätta lagets ordinarie träningar – "extra", inte "i stället för".
 • Träningen är en mötesplats där man träffar andra Boo FF-spelare utöver kompisarna i det egna laget. I takt med att spelarna blir äldre, spelformerna går från 7 via 9 till 11 spelare på planen och kanske några spelare slutar på vägen, ökar kraven för samarbete utanför det egna lagets gränser. Här förbereds spelarna genom denna träningsform att klara av att röra sig utanför sin trygghetszon och spela med nya kompisar och höra andra tränarröster.
 • Spelarna som anmäler sig till den Förberedande träningen tillhör fortfarande sitt ordinarie lag där de tränar, matchas och umgås som vanligt. Den Förberedande träningen inverkar inte på lagens ordinarie verksamhet.
 • Spelarna kommer att delas in i mixade grupper med både flickor och pojkar i varje grupp. Ingen hänsyn tas till lagtillhörighet, dvs man kan inte räkna med eller önska att få vara i samma grupp som sin kompis.
 • Grupperna kommer succesivt och löpande (veckovis) att nivåindelas utifrån kriterier som närvaro, attityd, inställning och kunskap inom aktuellt träningstema.
 • Rotation mellan ålderskullarna kan bli aktuellt om behov uppstår.
 • Den Förberedande träningen är till för alla, men vi vill att spelarna ska vilja vara där själva. Det ska ses som ett tillfälle att vilja utveckla sitt fotbollsspelande!
 • Träningsinnehållet fokuseras till teknik och spelförståelse, exempel på teman som kommer att tränas är
  • Driva, dribbla, avsluta
  • Mottagning, passning, spelbarhet
  • Individuella försvarstekniker
  • Kollektiva anfallsmetoder
 • Träningspassen kommer att läggas upp utifrån vår spelarutvecklingsplan. För mer information läs mer:

Instruktörer och lagens ledare

Boo FF tillsätter varje år en grupp externa arvoderade instruktörer som jobbar i den Förberedande träningen.

Som ett led i tränarutbildning erbjuder vi dock gärna utvecklingsmöjligheten för de av er ledare, som jobbar i lagen i de aktuella årskullarna, som är intresserade att vara med och delta som instruktörer i denna verksamhetsmiljö. Ni får praktiskt jobba med extra intresserade spelare, med väl utvalda övningar, mentorstöd och har förtur till interna och externa utbildningar.

Är du intresserad av detta, kontakta instruktörsansvarig jeanette.ericsson@booff.se.

Specifik information för vissa åldersgrupper:

FP09/13 år + FP13/9 år

Nytt för i år är att vi öppnar upp den Förberedande träningen även för 9-åringarna och 13-åringarna. Vi kommer att göra vårt yttersta för att kunna ta emot alla som är intresserade, men har också vissa begränsningar att förhålla oss till främst i form av träningsyta. Vi kommer därför eventuellt att behöva sätta ett tak för hur många spelare vi kan ta emot från dessa båda åldersgrupper, i det fallet gäller först till kvarn-principen, dvs vi tar in spelare i den ordning de anmält sitt intresse.

*Specifikt för kullen FP13/9 år är det också så att vissa lag inte har möjlighet att delta i den Förberedande träningen då den krockar med lagens ordinarie träningstider. Till de lag detta gäller så vill vi trycka på att inte ersätta ett befintligt lagpass med denna extra träning, utan i stället antingen stå över den Förberedande träningen eller försöka byta träningsdag för lagets ordinarie träning.

FP10/12 år

Den Förberedande träningen kommer att vara en del av uttagningsprocessen för det förstalag som bildas det året spelaren fyller 13 år, dvs för 12-åringarna. Anledningen till att vi väljer att använda den Förberedande träningen till uttagningstid är att spelarna under en längre period kommer känna sig tryggare i miljön och kan fokusera på fotboll. Information om att anmäla sitt intresse för att spela i ålderskullens Lag 1 kommer vid ett par tillfällen under året.

Man kan naturligtvis vara med på den Förberedande träningen även om man inte vill vara med i ett förstalag och det är heller inget krav att vara med i den Förberedande träningen för att komma med i ett förstalag.

Tid, plats, kostnad och anmälan

Tisdagar på Boovallen (v.45–50, 6–8, 10–14, 16-24, 33-43):

 • 17:00-18:00 för FP13-12 / 9-10 år (UPPDATERING INFÖR HÖSTEN: FP13-11 / 9-11 år)
 • 18:00-19:00 för FP11-10 / 11-12 år (UPPDATERING INFÖR HÖSTEN: FP10-09 / 12-13 år samt utvalda spelare FP2011 / 11 år)
 • 19:00-20:00 för FP10-09 / 12-13 år (UPPDATERING INFÖR HÖSTEN: Utvalda spelare FP10-09 / 12-13 år)
 • OBS! Ovanstående grupper kan komma att göras om vid valda tillfällen under året vilket innebär att vissa spelare kan komma att flyttas till andra träningstider än enligt ovan, dock inom tiderna 17.00-20.00 på tisdagar.

1 500 kr för hela året med start v.45.

OBS! Kostnaden är den samma oavsett när man börjar under säsongen.

Fakturan skickas i samband med anmälan. Ingen återbetalning sker, senast inbetalning två dagar efter andra träningstillfället.

Anmäler dig gör du här

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub