Boo ff

Tränarrådet

För att på ett hanterbart sätt kunna kommunicera med alla tränare/ledare som finns i klubben finns i Boo FF ett tränarråd (TR). Varje åldersgrupp utser en representant som fungerar som åldersgruppens språkrör/informationsspridare till/från kansliet. Representanten skall lyfta fram frågor som rör hela klubben och inte den specifika åldersgruppen/laget. TR är inte en beslutande grupp.

Informationsspridning: överföring av budskap från kansli/ledning till tränare/ledare.

Lyhördhet: hanterlig inhämtning av tankar/ideér.

Legitimitet/Förankring: möjlighet att rådgöra med TR i vissa frågor inför beslut.

Ökat samarbete inom åldersgruppen

Resursförstärkning: vara med i tillfälliga kommittéarbeten och projekt.

Förstärka Vi/Klubb känsla.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub