Boo ff

Tränarrådet

För att på ett hanterbart sätt kunna kommunicera med alla tränare/ledare som finns i klubben finns i Boo FF ett tränarråd (TR). Varje åldersgrupp utser en representant som fungerar som åldersgruppens språkrör/informationsspridare till/från kansliet. Representanten skall lyfta fram frågor som rör hela klubben och inte den specifika åldersgruppen/laget. TR är inte en beslutande grupp.

Informationsspridning: överföring av budskap från kansli/ledning till tränare/ledare.

Lyhördhet: hanterlig inhämtning av tankar/ideér.

Legitimitet/Förankring: möjlighet att rådgöra med TR i vissa frågor inför beslut.

Ökat samarbete inom åldersgruppen

Resursförstärkning: vara med i tillfälliga kommittéarbeten och projekt.

Förstärka Vi/Klubb känsla.

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
 rsplaneringhemsidan
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub