Boo ff

Spelarlegitimationer från 15 år

Alla licensierade spelare får en numrerad spelarlegitimation som skall visas för domaren vid varje match. För att utfärda legitimationen skaffar Boo FF ett stamkort där uppgifter om spelare skall finnas och ett fotografi skall fästas. Fotbollförbundet debiterar klubben 20 kr för varje stamkort. Ledare kan alltså beställa och hämta dessa för sitt lag på Boo FFs kansli.

Efter ifyllnad (namn, personnummer, spelarens underskrift, förening) så tar ledaren stamkorten tillsammans med fotografier till Stockholms Fotbollförbunds kansli i Solna, Västravägen (öppettider på www.stff.se, rubrik "Förbundet") där man attesterar/stämplar fotot, placerar detta på stamkortet och plastar in det. STFF behåller en kartoteksdel från stamkortet där samma uppgifter som på legitimationen finns.

Om en spelarlegitimation ej finns med vid matchtillfället bestraffas föreningen med avgift på 100 kr av StFF, denna avgift faktureras laget.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub