Boo FF - Ledare

COVID-19

Uppdaterat 14 augusti 2020

Svenska Fotbollsförbundet har förtydligat sina riktlinjer kring publikfrågan: Arrangerande förening måste kunna säkerställa att åskådarantalet på matchen aldrig överstiger 50 personer. För förening som inte kan säkerställa detta rekommenderas alltså fortfarande att inte bjuda in publik överhuvudtaget, särskilt om det på en och samma idrottsplats eller fotbollsplan spelas flera matcher samtidigt eller om idrottsplatsen eller fotbollsplanen är öppen och åtkomlig för allmänheten. I Stockholmsdistriktet spelas t ex alltid flera 5v5-matcher samtidigt bredvid varandra. Då ska ingen publik förekomma runt planen.

BOO FF UPPMANAR: ALL PUBLIK UNDANBEDES PÅ SAMTLIGA MATCHER OCH TRÄNINGAR.

StFF:s starka rekommendation är att spela helt utan publik och att varje förening vidtar rimliga åtgärder för att det ska bli så. Såsom t.ex:

  • Sätta upp affischer på er hemmaplan
  • Lägga ut om publikfritt på er hemsida
  • Mejla ut till era medlemmar om publikfritt

I vissa fall kanske det går att stänga/låsa anläggningar också (är dock inte möjligt på de anläggningar där Boo FF tränar och spelar match).

Vi påminner också gärna om appen "Min Fotboll", en möjlighet att filma och direktsända era matcher gratis.

Boo FF har skyltat på olika anläggningar att publik undanbeds samt i matchannons i NVP uppmanat om detsamma där vi också uppmuntrar till att följa matchen i "Min Fotboll". Vi har tidigare gjort utskick till samtliga i föreningen, senast 14 maj, inget har ändrats eller dementerats.

Till dig som fortfarande anser att det inte gäller dig så finns några punkter här att läsa.

Uppdaterat 16 april kl 16:00

Efter dagens uppdatering från FHM så förtydligades det att matcher inom barn- och ungdomsfotboll bör spelas, står StFF:s beslut fast om att inleda spel i våra barn- och ungdomsserier. Däremot ställer vi med omedelbar verkan in tävlingsmatcher för seniorer enligt dagens förtydligande rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Läs mer här.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att idrott och träning kan fortsätta. Att spela träningsmatcher utomhus kan vara okej om man håller avstånd och är högst 50 personer, så länge Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer följs. Läs mer här

StFF meddelade 6 april: att Då förtydligande behövs runt skillnader mellan träningsmatch och tävlingsmatch samt om rekommendationen som rör begränsning om sammankomst på 50 personer, har ledningen tagit beslut om att ytterligare skjuta upp alla tävlingsmatcher till att tidigast starta fredagen den 17 april för att få mer tydlighet. Läs mer här.

Onsdag 1 april, vi har kastats mellan inställd S:t Eriks-Cup till att beslutet nu skall omvärderas. Stockholms Fotbollförbund kommer med uppdaterad information i morgon förmiddag och vi kommer att meddela då vilken eventuell inverkan det kan ha på Boo FF:s verksamhet. Fram tills vi meddelar något annat så pågår verksamheten som planerat. Här kan ni läsa om dagens utveckling.

Boo FF följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och de uppdateringar som Stockholms Fotbollförbund ger. Som situationen och informationen är nu så fortgår träningarna och matcher som de ligger i planen, cafeterian är öppen och vi strävar efter att anpassa verksamheten för att minska riskerna.

När vi får ny information från StFF i morgon kommer vi att uppdatera Boo FF:s hemsida och Facebook. //LS

Information gällande tältet på Nacka IP
Vi har tidigare fått meddelat från kommunen att de har pågående en luftmätning i tältet på Nacka IP där svar skall komma nästa vecka. Mätningen var planerad sedan tidigare och har inte med COVID-19 att göra. Fastsatt är att lufttillförseln i tältet är större än i en sporthall men inte att jämföra med utomhus. Träning kommer att fortgå i tältet. Se mer info längre ner.

Tränare och lagledare har fått utförligare information skickat till sig per mejl 27 mars kl. 15:45

Gällande det beslut som regeringen tog idag 27 mars kl. 13:00 skriver Nacka kommun
Regeringen har gått ut med att de beslutat att förbjuda alla allmänna sammankomster med över 50 personer. Beslutet gäller från nu på söndag och tillsvidare. Exakt vilka effekter det kommer att få är inte klart ännu, Folkhälsomyndigheten kommer att gå ut med riktlinjer för hur olika delar i samhället påverkas av detta. Vi får återkomma om hur detta påverkar er verksamhet, oavsett om den bedrivs i tält eller utomhus.

Luftmätningen i tältet
Uppdatering 7 april kl. 17:00

Kommunen meddelar: Vi nu fått resultatet av den luftmätning vi gjort i tältet? Alla värden är normala, inga avvikelser. Mätningen är utförd av ett externt företag på sex olika ställen i tältet satt olika mätinstrument uppsatta i en vecka för att se skillnader över olika tider på dygnet. Och glädjande nog har vi, som sagt, bra luft i tältet.

Den var beställd sedan länge och den mätningen undersöker enbart hur kvaliteten på luften är i tältet. En sådan mätning gör kommunen med jämna mellanrum, precis som de mäter ventilation i en sporthall eller undersöker kylaggregat i våra ishallar regelbundet.

Sedan har de tittat på lufttillförseln i tältet för att se hur det ska tänkas kring om tältet är att likställa med en inomhusanläggning eller inte. Resultatet visar att vårt tält har en god lufttillförsel, bättre än i en sporthall men inte att jämföra med utomhus. Det finns alltså inga anledningar att inte ha verksamhet i tältet så länge man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, dvs anpassa övningarna, ta bort de övningar som ger mest närkontakt, minska om möjligt antalet deltagare, dela inte vattenflaska med varandra, ha god handhygien, ha samlingar innan och efter träning utomhus.

Möten och utbildningar
Boo FF kommer att genomföra de utbildningar och möten som ligger i planeringen. För möten som vi anser kan flyttas fram så meddelar vi det. Det är som alltid viktigt att individen har ett ansvar att göra en bedömning om deltagande. Är ni sjuka, oroliga för smitta eller tillhör riskgrupper så är det viktigt att stanna hemma.

Cafeterian på Boovallen kommer att ha öppet som vanligt. Med öppen cafeteria så finns det tillgång till omklädningsrum, toaletter och möjlighet att tvätta händerna, förutom förstås att handla mellanmål etc. Det är viktigt att respektera den oro som finns och visa hänsyn i cafeterian genom att inte bilda kö och heller inte gå fram flera till disken samtidigt. Vissa ändringar kan göras i hur försäljningen går till såsom att den pågår utomhus, sittplatser är inte tillgängliga etc. Vänligen respektera de beslut som ansvarig lag tar.

Kansliet
Här följer vi också Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att i största möjliga mån arbeta hemifrån. Med anledning av detta är kansliet tills vidare bemannat med färre personal än vanligt vilket gör att vi önskar att ni säkerställer att berörd person finns innan ni hälsar på. Vi finns på mejlen.

Inomhusträning i gympasalar och hallar
Vecka 14 börjar utomhustiderna att gälla. Boo FF avbokade från och med fredag 20 mars alla tider inomhus som är bokade av Boo FF i gympasalar och sporthallar. Då planerna är gröna så fanns möjligheten att boka tid utomhus där smittorisken är lägre. Tiderna i tältet kvarstod.

Fotograferingen
Som tidigare meddelat på hemsidan har Boo FF beslutat att vi inte kommer att genomföra fotografering av alla spelare/tränare i föreningen i år. Vi flyttar fram till mars 2021..

Md webp.net gifmaker  6
Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md sponsorerhemsida
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md handelsbanken 230x50 2
Md grafina ab
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub