Boo FF - Ledare

COVID-19

Uppd. 31 maj 2021

Fr o m 1 juni gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och SvFF har uppdaterat sina riktlinjer. Kortfattat innebär dessa att barn- och ungdomslag samt seniorlag får bedriva träningsverksamhet samt genomföra matcher i mindre omfattning. Barn och unga födda 2002 eller senare får delta vid mindre läger och cuper. Nya publikbegränsningar träder i kraft vilket innebär att maximalt 100 personer får vistas samtidigt kring en 11 mot 11-plan, exkluderat spelare, ledare samt funktionärer.

Läs mer här.

Boo FF:s cafeteria

Cafeterian kommer att öppna som planerat måndag 12 april. De lag som är schemalagda ansvarar för att bemanning finns.

Varför öppnar vi cafeterian nu då vi inte öppnade 8 mars, restriktionerna är de samma?
Utomhussäsongen börjar v14 och då långt fler lag som tränar på Boovallen. Med det också behovet av toaletter, rinnande vatten, handsprit och möjligheten att köpa ett mellis. Omklädningsrummen styrs då också av de som bemannar. Även om matcherna blir inställda på helgen så kommer cafeterian att vara öppen, men med möjlighet för färre personal per pass, då lag kommer att träna istället. Information till berörda lag kommer att meddelas. Tänk inte - vi trodde att den skulle stängas.

Hur ser det ut i cafeterian?
Vi har skyltat med max tre personer i cafeterian samtidigt, max två personer i hallen. Det finns skydd framför försäljningsbänken, engångshandskar finns, munskydd och handsprit. Sittdelen är stängd och ingen skall uppehålla sig i cafeterian efter köp.

Som alltid gäller att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symptom + alla tidigare förhållningsregler. __________________________________________________________________________________________________________________

Uppd. 5 feb, 2021 berörda ledare har fått separat information.

Från och med måndag, den 8 februari öppnar kultur- och fritidsverksamheten upp för barn och unga födda 2002 och senare. För all verksamhet gäller dock fortfarande att undvika trängsel och att följa myndigheternas råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

I skrivande stund har Folkhälsomyndigheten inte formellt uppdaterat sina allmänna råd utifrån gårdagens besked. Det innebär att besked om huruvida de allmänna råden kommer att ändras för ungdomar födda 2002-2004, till exempel gällande "enstaka matcher och tävlingar", kommer när dessa råd uppdateras. Enligt uppgift kommer de imorgon den 6/2. Läs mer här

Uppd. 28 jan, 2021 med separat utskick till samtliga ledare i Boo FF SR-PF13

Från Nacka Kommun:
Ett beslut har tagits om att ändra det tak på 45 personer som tilläts vara i tältet samtidigt. Det nya antalet som max får vistas i fotbollstältet är numer 100 personer. Detta under förutsättning att föreningslivet organiserar in och utpassering på smittsäkert sätt. Detta gäller från och med idag. Som en följd av detta kommer Boo FF återfå de tider de hade innan sina avbokningar från och med fredag 29/1. Så får vissa av er avbokningar i tältet så vet ni varför.

Ett beslut är också taget att öppna upp ännu en fotbollsplan som skall plogas. Från och med måndag kommer även Saltsjöbadens IP 1 att plogas och vara tillgänglig för spel om vädret tillåter. Bokningar sker som vanligt till bokningfritid@nacka.se med vilka tider ni önskar på den nya planen. Föreningar har första tjing på samma tider som man hade i tältet.

Uppd. 27 jan, 2021 med separat utskick till samtliga ledare i Boo FF SR-PF13

Tältet Nacka IP – gäller med omedelbar verkan (onsdag 27 januari) – t.o.m. vecka 9 (7 mars) om inte restriktionen för tältet ändras, då tas ny diskussion.

 • Boo FF tar bort samtliga bokade tider i tältet för alla åldrar. Inga tider kommer att bokas i tältet.

Varför: Tältet räknas som en inomhushall och restriktionen vi fick från kommunen igår är att max 45 personer, inkl. spelare, tränare och föräldrar får vistas i tältet samtidigt. Det är klart att det är ingången till tältet som ställer till det och det är inte möjligt att använda nödutgångarna som passage för in/utpassering. Med det antal spelare som Boo FF har i tältet samtidigt samt att övriga föreningar också har tider så ser vi det som svår situation att lösa. Det skulle innebära att vi skall behöva välja vilka lag och vilka spelare som skall få träna, kostnad på det och avstämning med övriga föreningar.

Uppd. 25 jan, 2021

Skickat till samtliga tränare och lagledare i Boo FF PF13 och äldre.

Då har vi fått nya instruktioner gällande C-19. Det är klart att vi också tycker att informationen kommer sent och oftast fredag. Men vi får komma ihåg att det är några led som skall besluta innan informationen kommer till oss i föreningslivet. Regeringen, FHM, Kommunerna, StFF etc., varje led måste tänka genom och författa information som skall ut. Det är lätt att säga att t.ex. kommunen är sen men de måste också invänta direktiv och ta beslut före de kan gå vidare. Tänkte på det då jag själv blir lite irriterad först för att vi får informationen så sent och sedan skall kommunicera ut till er ledare – det här med att tänka lite större à har ni läst?

Vad gäller nu till och med 7 feb, om inget annat meddelas:

Spelare födda 2005 och senare (PF13) – idrotten öppnar igen:
Från och med tisdag den 26 januari öppnar kommunen succesivt idrotts- och fritidsverksamheten för barn och unga födda 2005 och senare. De som är födda 2004 och tidigare kan fortsätta delta i organiserad verksamhet på idrottsanläggningar utomhus. För all verksamhet gäller fortfarande att undvika trängsel och att följa myndigheternas råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

Idrottsanläggningar inomhus och utomhus öppnar. Trängselföreskriften ska tillämpas av föreningslivet. Observera att maxantalet som kommunen anslår i lokalerna och trängselföreskrifterna inte är samma sak – föreningen har i första hand att förhålla sig till att verksamheten som bedrivs sker på ett smittsäkert sätt. Nacka kommun kommer att sätta upp affischer som anger hur många som får vistas samtidigt i varje lokalutrymme. På måndag 25/1 kommer vi få informationen om vilket maxantal varje anläggning har à vi meddelar sedan er.

Tältet på Nacka IP öppnar tisdag 26/1, Lagt schema ligger och vi kommer att boka av samtliga tider som gäller för PF04 och äldre. Vi kommer inte att ge möjligheten att boka på tider om det inte ligger som ledigt i MyClub, kostnad enligt tidigare kommunikation. Orsak; av tidsskäl à Glöm inte att vi är en stor förening med många lag.

Gymnastiksalar öppnar senare under veckan. Vi meddelar så fort vi vet, lagt schema ligger och finns i MyClub. Viktigt att avboka om ni beslutar att inte träna.

Idrottsanläggningar utomhus öppnades från och med 18/1 för alla åldrar, se mer info nedan.

Utomhusanläggningar
För Boo FF:s del gäller det Myrsjö IP och Boovallen 2 där vi har fått tilldelat tider. De tider som vi fick från vecka 6 gäller nu från vecka 4 (måndag 25/1). Lagt schema ligger och ev. lediga tider kan ni hitta i MyClub. Planerna plogas vid behov varje vardag. Vid snö fredag em och under helgen får inte planerna beträdas, plogning sker inte.

Läs mer:
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Riksdagen

Föreskrifter (HSLF-FS 2021:2) och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Folkhälsomyndigheten

Uppd, 19 nov, 20 -

Förlängning av skärpta råd
Idag förlängde Folkhälsomyndigheten de skärpta allmänna råden för bland annat Region Stockholm, från och med idag fram till den 13 december. Dessa innebär att man ska avstå från att delta i exempelvis idrottsträningar, matcher och tävlingar, men att barn födda 2005 och senare får genomföra träningar. Stockholms Fotbollförbund följer FHM:s rekommendationer och har uppdaterat listan med aktiviteter som berörs. Inga träningsmatcher och provträningar får genomföras.

Alla möten skall ske digitalt och inga bokningar får göras i Boo FF:s lokaler.

Uppd. 10 nov, 20 - uppdatering gällande provträning från StFF; Det är vår starka rekommendation att provträningar inte ska genomföras utan att spelare födda 2005 och senare, fortsatt tränar i sin närmiljö.

Uppd. 2 nov, 20 - Boo FF följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och de uppdateringar som Stockholms Fotbollförbund ger.

StFF har idag, måndag 2 nov, 20, kommit ut med uppdaterade riktlinjer gällande restriktioner kring Covid-19. Information har skickats ut till samtliga tränare och lagledare i föreningen. Nedan gäller till 19 november eller till nya riktlinjer meddelas.

 • All träning för spelare PF04 och äldre ställs in
 • Inga matcher, också träningsmatcher, eller deltagande i cup får ske oavsett ålder fram till och med 19 november.
 • Cafeterian stänger för säsongen
 • Omklädningsrummen stänger för säsongen (oftast är personal på kansliet kvar på kvällen som innebär att det finns tillgång till toaletter på kvällen).
 • Planerade möten kommer att ske digitalt

Läs mer gällande Boo FF:s riktlinjer och förhållningsregler här.

Uppdaterat 29 oktober 2020

FHM och StFF har idag, torsdag 29/10,20, kommit ut med nya riktlinjer gällande restriktioner kring Covid-19.

Boo FF gör följande ändringar med omedelbar verkan:

 • All träning och match för spelare PF04 och äldre ställs in
 • Cafeterian stänger för säsongen
 • Omklädningsrummen stänger för säsongen (oftast är personal på kansliet kvar på kvällen som innebär att det finns tillgång till toaletter på kvällen).
 • Planerade möten kommer att ske digitalt

Vi inväntar vidare beslut från StFF och Nacka kommun och återkommer nästa vecka gällande träning i tältet och inomhushallar.

Uppdaterat 14 augusti 2020

Svenska Fotbollsförbundet har förtydligat sina riktlinjer kring publikfrågan: Arrangerande förening måste kunna säkerställa att åskådarantalet på matchen aldrig överstiger 50 personer. För förening som inte kan säkerställa detta rekommenderas alltså fortfarande att inte bjuda in publik överhuvudtaget, särskilt om det på en och samma idrottsplats eller fotbollsplan spelas flera matcher samtidigt eller om idrottsplatsen eller fotbollsplanen är öppen och åtkomlig för allmänheten. I Stockholmsdistriktet spelas t ex alltid flera 5v5-matcher samtidigt bredvid varandra. Då ska ingen publik förekomma runt planen.

BOO FF UPPMANAR: ALL PUBLIK UNDANBEDES PÅ SAMTLIGA MATCHER OCH TRÄNINGAR.

StFF:s starka rekommendation är att spela helt utan publik och att varje förening vidtar rimliga åtgärder för att det ska bli så. Såsom t.ex:

 • Sätta upp affischer på er hemmaplan
 • Lägga ut om publikfritt på er hemsida
 • Mejla ut till era medlemmar om publikfritt

I vissa fall kanske det går att stänga/låsa anläggningar också (är dock inte möjligt på de anläggningar där Boo FF tränar och spelar match).

Vi påminner också gärna om appen "Min Fotboll", en möjlighet att filma och direktsända era matcher gratis.

Boo FF har skyltat på olika anläggningar att publik undanbeds samt i matchannons i NVP uppmanat om detsamma där vi också uppmuntrar till att följa matchen i "Min Fotboll". Vi har tidigare gjort utskick till samtliga i föreningen, senast 14 maj, inget har ändrats eller dementerats.

Till dig som fortfarande anser att det inte gäller dig så finns några punkter här att läsa.

Uppdaterat 16 april kl 16:00

Efter dagens uppdatering från FHM så förtydligades det att matcher inom barn- och ungdomsfotboll bör spelas, står StFF:s beslut fast om att inleda spel i våra barn- och ungdomsserier. Däremot ställer vi med omedelbar verkan in tävlingsmatcher för seniorer enligt dagens förtydligande rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Läs mer här.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att idrott och träning kan fortsätta. Att spela träningsmatcher utomhus kan vara okej om man håller avstånd och är högst 50 personer, så länge Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer följs. Läs mer här

StFF meddelade 6 april: att Då förtydligande behövs runt skillnader mellan träningsmatch och tävlingsmatch samt om rekommendationen som rör begränsning om sammankomst på 50 personer, har ledningen tagit beslut om att ytterligare skjuta upp alla tävlingsmatcher till att tidigast starta fredagen den 17 april för att få mer tydlighet. Läs mer här.

Onsdag 1 april, vi har kastats mellan inställd S:t Eriks-Cup till att beslutet nu skall omvärderas. Stockholms Fotbollförbund kommer med uppdaterad information i morgon förmiddag och vi kommer att meddela då vilken eventuell inverkan det kan ha på Boo FF:s verksamhet. Fram tills vi meddelar något annat så pågår verksamheten som planerat. Här kan ni läsa om dagens utveckling.

Boo FF följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och de uppdateringar som Stockholms Fotbollförbund ger. Som situationen och informationen är nu så fortgår träningarna och matcher som de ligger i planen, cafeterian är öppen och vi strävar efter att anpassa verksamheten för att minska riskerna.

När vi får ny information från StFF i morgon kommer vi att uppdatera Boo FF:s hemsida och Facebook. //LS

Information gällande tältet på Nacka IP
Vi har tidigare fått meddelat från kommunen att de har pågående en luftmätning i tältet på Nacka IP där svar skall komma nästa vecka. Mätningen var planerad sedan tidigare och har inte med COVID-19 att göra. Fastsatt är att lufttillförseln i tältet är större än i en sporthall men inte att jämföra med utomhus. Träning kommer att fortgå i tältet. Se mer info längre ner.

Tränare och lagledare har fått utförligare information skickat till sig per mejl 27 mars kl. 15:45

Gällande det beslut som regeringen tog idag 27 mars kl. 13:00 skriver Nacka kommun
Regeringen har gått ut med att de beslutat att förbjuda alla allmänna sammankomster med över 50 personer. Beslutet gäller från nu på söndag och tillsvidare. Exakt vilka effekter det kommer att få är inte klart ännu, Folkhälsomyndigheten kommer att gå ut med riktlinjer för hur olika delar i samhället påverkas av detta. Vi får återkomma om hur detta påverkar er verksamhet, oavsett om den bedrivs i tält eller utomhus.

Luftmätningen i tältet
Uppdatering 7 april kl. 17:00

Kommunen meddelar: Vi nu fått resultatet av den luftmätning vi gjort i tältet? Alla värden är normala, inga avvikelser. Mätningen är utförd av ett externt företag på sex olika ställen i tältet satt olika mätinstrument uppsatta i en vecka för att se skillnader över olika tider på dygnet. Och glädjande nog har vi, som sagt, bra luft i tältet.

Den var beställd sedan länge och den mätningen undersöker enbart hur kvaliteten på luften är i tältet. En sådan mätning gör kommunen med jämna mellanrum, precis som de mäter ventilation i en sporthall eller undersöker kylaggregat i våra ishallar regelbundet.

Sedan har de tittat på lufttillförseln i tältet för att se hur det ska tänkas kring om tältet är att likställa med en inomhusanläggning eller inte. Resultatet visar att vårt tält har en god lufttillförsel, bättre än i en sporthall men inte att jämföra med utomhus. Det finns alltså inga anledningar att inte ha verksamhet i tältet så länge man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, dvs anpassa övningarna, ta bort de övningar som ger mest närkontakt, minska om möjligt antalet deltagare, dela inte vattenflaska med varandra, ha god handhygien, ha samlingar innan och efter träning utomhus.

Möten och utbildningar
Boo FF kommer att genomföra de utbildningar och möten som ligger i planeringen. För möten som vi anser kan flyttas fram så meddelar vi det. Det är som alltid viktigt att individen har ett ansvar att göra en bedömning om deltagande. Är ni sjuka, oroliga för smitta eller tillhör riskgrupper så är det viktigt att stanna hemma.

Cafeterian på Boovallen kommer att ha öppet som vanligt. Med öppen cafeteria så finns det tillgång till omklädningsrum, toaletter och möjlighet att tvätta händerna, förutom förstås att handla mellanmål etc. Det är viktigt att respektera den oro som finns och visa hänsyn i cafeterian genom att inte bilda kö och heller inte gå fram flera till disken samtidigt. Vissa ändringar kan göras i hur försäljningen går till såsom att den pågår utomhus, sittplatser är inte tillgängliga etc. Vänligen respektera de beslut som ansvarig lag tar.

Kansliet
Här följer vi också Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att i största möjliga mån arbeta hemifrån. Med anledning av detta är kansliet tills vidare bemannat med färre personal än vanligt vilket gör att vi önskar att ni säkerställer att berörd person finns innan ni hälsar på. Vi finns på mejlen.

Inomhusträning i gympasalar och hallar
Vecka 14 börjar utomhustiderna att gälla. Boo FF avbokade från och med fredag 20 mars alla tider inomhus som är bokade av Boo FF i gympasalar och sporthallar. Då planerna är gröna så fanns möjligheten att boka tid utomhus där smittorisken är lägre. Tiderna i tältet kvarstod.

Fotograferingen
Som tidigare meddelat på hemsidan har Boo FF beslutat att vi inte kommer att genomföra fotografering av alla spelare/tränare i föreningen i år. Vi flyttar fram till mars 2021..

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub