Boo FF - styrelse, stadgar och Årsmöteshandlingar

Q&A Lagkassor

Lagkassor ska hanteras av föreningen. Vad betyder det egentligen?
All verksamhet i ett lag tex insamling av pengar genom försäljning av strumpor och cocosbollar för att senare kunna åka på en cup med laget är att anse att vara i föreningens verksamhet. Således måste föreningen ha kontroll över de bankkonton som pengarna sätts in på. Det är därför av flera skäl inte rätt att bankkonton står i tex en förälders namn. För då kan föreningen inte ha nämnda kontroll. Det ger också andra problem om föräldrar använder egna konton utifrån skattemässiga skäl. Vad händer om en förälder skiljer sig och halva kontot då ska tillfalla den andra parten. I det läget är ju pengarna inte föreningens.

Det som föreningen skall göra är att skapa egna bankkonton där lagens kassor hanteras. Lagen skall sedan skriva kassabok löpande under året och sedan efter året redovisa det till kassören som bokför totalen.

Ska intäkter och kostnader in i bokföringen också, eller bara kassabehållningen?
Det som kommer in och går ut från kontot ska tas upp. Dock behöver inte detta bokföras utöver att man skriver en kassabok. Själva bokföringen gör sedan kassören utifrån totaler.

Hur fungerar det om pengarna tillhör föreningen när man har spelarpengar på lagkontot?

  • Dessa pengar är ju öronmärkta till specifika spelare.

Så kallade individuella spelarkassor är inget som RF vill att vi ska ha då det inte gynnar miljön i laget. Det är ju också så att pengarna är föreningens och kan då inte tillhöra en enskild spelare. Skulle spelaren sluta så tillfaller ju inte pengarna spelaren. Det ska alltså inte spela någon roll om en spelare har sålt 25 kartonger cocosbollar och en annan spelare bara sålt en men ändå försökt. De ska i det fallet såklart ha samma rätt till att nyttja pengarna till en cup.

Om domararvoden, reseersättningar betalas med lagkonto och kassaregister, godkänner Skatteverket detta?
Absolut. Så länge som kassaboken förs med kvitton som underlag. Viktigt dock med domarkvitton specifikt att detta redovisas tydligt in till föreningen centralt så kontrolluppgifter kan göras etc.

Vad gäller för kvitton? Vad krävs för att det ska vara giltigt i bokföringen? Kort-slip?
För att bokföringen ska vara korrekt krävs ett underlag på allt som betalas eller säljs. Dvs ett kvitto med uppgifter som datum, belopp, moms, typ av vara/tjänst. En s.k. "kort-slip" är endast en uppgift om att ngt dragits från ett kort och således inte ok som kvitto.

Vare sig pengarna i en lagkassa förvaras i en kakburk på kansliet eller finns insatta på ett konto på bank i någon förälders namn, så tillhör pengarna i lagkassan föreningen – inte det enskilda laget.
- Principen är att alla pengar som kommer in i föreningens namn också ska tillhöra föreningen. Det är styrelsen som har beslutanderätten över vad föreningens pengar ska användas till. Annars uppstår redovisningsproblem för föreningen.
- En spelare som av någon anledning slutar kan inte kräva att få ut sin del av lagkassan
- Ett lag som läggs ner eller flyttar till en annan förening kan inte kräva att få behålla sin lagkassa, om det inte särskilt finns angivet i föreningens stadgar att så är möjligt. En majoritet av alla idrottsföreningar har inte sådana klausuler inskrivna i stadgarna.

Övriga frågor? Kontakt Boo FF på: ekonomi@booff.se

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub