Boo FF - Ledare

Kassör och lagkassa

Lagets ekonomi
Det är frivilligt att ha en lagkassa. Syftet med lagkassan är att samla in pengar till gemensamma cuper, resor mm. som ligger utanför det som täcks av föreningen centralt.

Laget skall ha en utsedd kassör som tecknar ett konto som skall stå i föreningens namn. Juridiskt sett tillhör lagkassorna föreningen, därför är det viktigt att föreningens direktiv för lagkassa följs. Kassören skall föra en enkel redovisning där det går att utläsa vilka intäkter som kommit in och vilka kostnader man haft. Mallen "Redovisning lagkassa" skall användas och alla transaktioner skall ha en verifikation. Laget får inte ikläda sig större ekonomiska åtagande än att man vet att de täcks av lagets egna resurser. Inga ekonomiska avtal får skrivas utan styrelsens godkännande.

Ingen del av lagkassan är personlig. Om en spelare slutar får inga återbetalningar göras. Om ett lag upphör tillfaller pengarna föreningen centralt.

Lagkassan får användas till:

 • Cuper (Anmälningsavgifter, spelaravgift, resor, logi, mat/mellanmål).
 • Material (som köpts in via föreningens materialleverantör)
 • Träningsläger
 • Gemensamma lagaktiviteter (t.ex. bowling)
 • Avslutningar (fika m.m.)
 • Extern träning (t.ex. styrketräning, knäkontroll m.m.)
 • Domaravgifter (träningsmatcher)
 • Externa plan/halltider
 • Presenter (enligt Skatteverkets regler)

Lagkassor får inte användas till:

 • Inköp av alkohol
 • Eventuella utbetalningar av arvoden (dock ej domararvoden), reseersättningar eller andra ersättningar måste alltid kansliet kontaktas för godkännande.

Vill man använda lagkassan till något som inte är uppräknat enligt ovan måste man få ett godkännande av kansliet.

Fakturering av sponsorer, arbeten m.m. skall ske via föreningen centralt.

Tillgång till lagkonto via Boo FF

Boo FF gick under slutet av 2022 över till verktyget digitala lagkassan (https://www.digitalalagkassan.se/), det går fortsatt att använda befintliga lagkonton i Handelsbanken, vid uppstart av nya lagkonton är det digitala lagkassan som skall användas.

För att få tillgång till digitala lagkassan behöver följande göras:

Kassör registreras i MyClub som kassör för laget ("medlemstypen" finns att välja). Kontakta sedan team@digitalalagkassan.se för att få hjälp att sätta upp ett lagkonto i digitala lagkassan.

För att få tillgång till ett handelsbanken konto behöver följande göras:
Kassör registreras i MyClub som kassör för laget ("medlemstypen" finns att välja). Meddela eknomnär detta är gjort.

 • OM kassören redan har konto i HB så kontaktas ekonomi@booff.se som ger fullmakt till konto.
 • OM kassören inte har konto i HB så måste denna ta sig till ett HB kontor och registrera sig samt beställa ett inloggningskort och en dosa. När detta är klart så meddelas ekonomi@booff.se som ger fullmakt till konto.


Utbetalning till BankGiro
När det gäller konton som ligger under företag så måste kontot vara kopplat till ett bankgiro för att kunde betala ut till ett bankgiro. Det är inte samma som för privatkonton. Det blir, som med swish, för kostsamt att upprätta bankgiro till varje konto. Vid betalning av fakturor med bankgiro så måste det antingen betalas via ett privatkonto och sedan att ni för över från lagkontot alternativt att ni skickar fakturan till ekonomi@booff.se som gör betalningen från centralt Boo FF och ni laget för över pengar till utpekat Boo FF konto.

Swish till kontot
Vi rekommenderar inte att ha swish till kontot då det innebär nedan kostnader. Bättre då att swish går till annat konto som sedan förs över till HB-konto som "inbetalning spelare".

Månadsavgiften är 49:-/mån per swish-avtal + uppläggningsavgiften 495:- per avtal
Avgiften per transaktion är: 1,75:- per ankommande betalning.
Ovan kostnader betalas av respektive lag.

Sponsorer till laget
All sponsring skall gå genom Boo FF:s kansli. Sponsring kan faktureras både via Boo FF eller via Intersport. Läs mer här.

Alla samarbetspartners skall godkännas av jorgen.alevad@booff.se. Detta för att vi inte skall hamna i konflikt med avtal vi har med samarbetspartners som är huvudsponsorer för föreningen eller som strider mot våra etiska riktlinjer/policy.

Klicka här för att komma till Q&A

Idrottens redovisning

Nedan mall skall användas för redovisning. Mer instruktioner finns i mallen.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub