Boo FF - Ledare

Maxantal i kommunala idrottsanläggningar

Från och med tisdag den 26 januari öppnar Nacka kommun successivt upp idrotts- och fritidsverksamheten för barn och unga födda 2005 och senare i kommunala inomhusanläggningar. De som är födda 2004 och tidigare kan fortsätta delta i organiserad verksamhet på idrottsanläggningar utomhus. För all verksamhet gäller fortfarande att undvika trängsel och att följa myndigheternas råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. Direktiven gäller fram till och med 7 februari om inget annat sägs.

Nacka kommun har tillsammans med andra kommuner i Stockholmsregionen antagit en samordnad inriktning avseende öppning av kultur- och fritidsverksamhet.

De kommunala idrottsanläggningarna omfattas av pandemilagen och den tillhörande begränsningsförordningen. Kommunen har därför angett vilket maxantal som får vistas samtidigt i idrottsanläggningarna. Beräkningarna har gjorts utifrån beräkningsregeln 10 kvm/person med stor hänsyn till begränsningsförordningen som anger att även in- och utpassering till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus ska ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Riksdagen

I praktiken innebär detta att alla anläggningar har olika maxantal i olika delar beroende på hur anläggningen är utformad. Det maxantal som anges är INTE automatiskt detsamma som antalet personer som kan närvara vid ett träningstillfälle. Varje förening har att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och ansvara för att träning bedrivs på ett smittsäkert sätt. Dock får det angivna maxantalet i anläggningen ej överskridas.

Föreskrifter (HSLF-FS 2021:2) och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Folkhälsomyndigheten

Fortsatt gäller rekommendationen om att komma ombytt till träningen och inte använda omklädningsrummen.

Sedan tidigare fördelade träningstider gäller från det datum anläggningarna öppnar.

Anläggningsspecifik information till föreningar som nyttjar bollplaner/tältet:

Bollplaner

 • Även utomhusanläggningar omfattas av trängselförordningen varför kommunen har beslutat om ett maxantal även där.
 • Planer för spel 11mot11 = maxantal 120 personer
 • Planer för spel 9mot9 = maxantal 80 personer
 • Planer för spel 7mot7 = maxantal 40 personer
 • Planer för spel 5mot5 = maxantal 20 personer

Fotbollstältet

 • Fotbollstältet är i den regionala överenskommelsen definierad som en inomhusanläggning
 • In- och utpassering till tältet begränsar maxantalet. Alla andra inomhusanläggningar har minst två separata ingångar och två separata utgångar.
 • Vinterplanerna öppnade upp förra veckan och kommer att hålla fortsatt öppet enligt de rutiner för snöröjning som brukligt.
 • Maxantal totalt i tältet = 100 personer (uppdaterat 28 jan)

Sporthallar/kampsportslokaler/gymnastiksalar mm

 • Varje anläggning kommer att skyltas upp med hur många personer som får vistas i de olika delarna. Ritningar kommer att sättas upp för att illustrera nya tillfälliga in- och utgångar för att minimera risk för trängsel och smitta. Gröna pilar = ingång, röda pilar = utgång
 • Vissa sporthallar kommer att ha in- och utgång från olika delar av anläggningen och vi ber er verksamheter om hjälp att vid behov se till att ridåväggar hissas upp mellan pass för att möjliggöra in/ut-passering på ett smittsäkert sätt.
 • Gymnastiksalar, kampsportslokaler och Fisksätra aktivitetscentrum kommer att öppnas upp tidigast torsdag 28/1.
 • Nacka sportcentrum ska fram till den 7/2 enbart fungera som passage och inte yta att uppehålla sig i.
 • Tio sporthallar är fullstora med måtten 20x40 = 800 kvm samt möjlighet till separata in/ut-passeringar och kan därför ha maxantal = 80 personer
 • Björknäs och Tattby sporthallar är ej fullstora därav maxantalet = 60 personer
 • Stavsborgs sporthall är inte fullstor samt har ingen möjlighet till separat in/ut-passering därav maxantal = 40 personer
 • Sickla gymnastikhall är den största hallen med över 1000 kvm och möjlighet till separat in/ut-passering därav maxantal = 100 personer.
 • Dans/Fäktningslokalen i Saltsjöbadens aktivitetshus 140 kvm därav maxantal = 14 personer
 • Danslokalen Myrsjö sporthall B 220 kvm därav maxantal = 22 personer
Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub