Boo FF - Utbildning

Omorganisation av P11 åldersgruppen inför 2024

Säsongen när spelarna fyller 13 år är ett annorlunda år i Boo FF. Spelarna har inför den säsongen, 13 år, möjlighet att ta ställning till vilken fotbollsverksamhet man vill vara en del av och bidra till. Detta i form av att föreningen startar ett så kallat förstalag som har en tydlig profil av att bedriva en mer omfattande verksamhet avseende träningsmängd, deltagande i cuper, samt spela i en hög serienivå ("svårighetsgrad") etc samt med högre förväntan av deltagande än man generellt haft i befintliga lag fram till nu.

Uttagningsprocessen till P11:1 pågår för fullt genom tränings- och matchbesök. Stort fokus från många spelare i kullen ligger just på uttagningsprocessen, och för de spelare som antingen inte sökt P11:1 uttagningen eller sökt men är osäkra på om man får en plats eller inte, uppstår normalt frågan vilka andra verksamheter som erbjuds i föreningen. Därför är tillfället lämpligt att justera och anpassa verksamheten i kullen som helhet för att erbjuda så bra alternativ som möjligt för alla spelare i åldersgruppen.

Efter att vi tog in den första intresseanmälan till P11:1 noterade vi ett väldigt stort intresse, vilket är roligt och en signal om att det finns många spelare med stor ambition med sitt fotbollsspelande. Denna ambition vill Boo FF såklart möta upp och har därför beslutat att även starta ett andralag i ålderskullen för spelare som har stor drivkraft men inte, just nu, kommer ingå i P11:1.

Utöver det nybildade förstalaget och andralaget gör vi i kullen en omgruppering av befintliga utvecklingslag för att bättre säkerställa antalsmässigt stabila verksamheter inte bara över 2024 utan också över de närmaste åren. Mest troligt är att två befintliga lag kommer slås ihop till en ny trupp. Att säkerställa nya lag som är tillräckligt stora numerärt för kommande spelformer gör att vi förhoppningsvis senare, av nöd (spelarbrist i något lag) tvingas bryta upp lagen igen.

Boo FF vill nu erbjuda spelarna i kullen verksamheter som skiljer sig åt vad gäller främst omfattning och krav, genom tre olika möjligheter.

 • Möjlighet 1 är det man bedriver i P11:1, kort sammanfattat träning ca 4 gånger per vecka, mer beskrivning nedan.
 • Möjlighet 2 vill föreningen erbjuda i form av kort sammanfattat träning ca 3 gånger per vecka, kommer kallas P11:2, detaljerad beskrivning nedan
 • Möjlighet 3 vill föreningen erbjuda friare former av verksamheter som bygger på de nybildade utvecklingslagens verksamhetsinriktning. Föreningens ambition är att skapa fyra utvecklingslag inför 2024 där antalet i varje lag är minst 20 spelare för att säkerställa dels de nya spelformerna som sker vid 13 år och 15 år och dels tar höjd för kommande karriärövergång som sker mellan 9:an och 1:an på gymnasiet. Vi vill skapa lag som håller hela vägen upp till senioråldern.

Möjlighet 1/P11:1 (förstalag)

 • Spelare som önskar detta alternativ…
  • Vill träna 4 gånger i veckan och åka på flera cuper/läger under året
  • Förväntas närvara under hela året om jag inte är sjuk.
  • Håller (kanske) på med annan idrott men fotboll är centralt i mitt idrottsliv.
   Vid annan idrott som inte är tydlig andra idrott behöver individuell plan göras upp om spel i P11:1 ska vara aktuellt.
  • Förstår att mitt aktiva deltagande och att jag alltid gör mitt bästa är en förutsättning för min och mina lagkamraters utveckling.
  • Kan och vill spela på motsvarande extrasvår nivå i Sanktan och delta i nationella och internationella cuper.
  • Respekterar och följer säsongsplanering (läger, cuper, ledigheter, osv)
  • Förstår och har föräldrar som förstår att verksamheten kräver stort engagemang från spelare, ledare och föräldrar.
 • Boo FF tillsätter extern ansvarig tränare (ej förälder i laget).
 • Till detta lag sker en uttagning som görs av föreningen med inspel från åldersgruppens befintliga ledare
 • En förhöjd verksamhetsavgift kommer att tas ut av föreningen.
 • Ca 16-18 spelare

Möjlighet 2/P11:2 (andra lag)

 • Spelare som önskar detta alternativ…
  • Vill träna 3 gånger i veckan och åka på flera cuper/läger under året
  • Har hög närvaro under hela året och minst 75% på helåret.
  • Håller (kanske) på med annan idrott men fotboll är en viktig del av mitt idrottsliv.
   Vid annan idrott som inte är tydlig andra idrott behöver individuell plan göras upp om spel i P11:2 ska vara aktuellt.
  • Förstår att mitt aktiva deltagande och att jag alltid gör mitt bästa är en förutsättning för min och mina lagkamraters utveckling.
  • Kan och vill spela på svår nivå i Sanktan och cuper.
  • Respekterar och följer säsongsplanering (läger, cuper, sommarledighet, osv)
  • Förstår och har föräldrar som förstår att verksamheten kräver stort engagemang från spelare, ledare och föräldrar.
 • Drivs framåt preliminärt av ledare i befintliga P11 lag
 • Till detta lag sker eventuellt en uttagning (se mer nedan)
 • En förhöjd verksamhetsavgift kommer att tas ut av föreningen.
 • Ca 25 spelare

Möjlighet 3/P11:3-6 (utvecklingslag)*

 • Spelare som önskar detta alternativ…
  • Vill fortsätta utvecklas som fotbollsspelare tillsammans med mina kompisar
  • Vill (kanske) kunna kombinera fotboll med andra aktiviteter som ibland kommer före
  • Vill träna ca 2 gånger i veckan och åka på någon cup/läger under året
  • Respekterar givetvis de delar av säsongsplaneringen man anmält sig att delta på (läger, cuper, osv)
 • Drivs framåt preliminärt av ledarna i nuvarande P11 lagen, men ledarkonstellationen kan komma att förändras/kompletteras
 • Minst 20 spelare per lag

Erfarenheten är att vi som förening, åtminstone initialt, skall lägga mycket kraft på att säkerställa att den fortsatta verksamheten i utvecklingslagen blir så bra som möjligt. Det kan i dessa lag uppstå tapp av ledare där ungdomstränare kan behöva tillsättas för att stötta upp lagen.

* Här kan finnas en variation på hur verksamheten kommer att se ut, men generellt har verksamheterna hittills sett ut som ovan beskrivning

För samtliga möjligheter förutsätts, som alltid, att spelarna har en vilja att utvecklas och bidrar själva starkt till det samt sköter kommunikationen med lagets ledare kring närvaro och frånvaro till 100%.

Utöver verksamheten i de blivande lagen kommer föreningens parallella verksamheter, Rotationsträning och Px träning, att bedrivas. Rotationsträning innebär att spelare som har behovet att vid utvalda tillfällen (normalt någon / några veckor under året) träna med andra lag i föreningen.
Px träningen som många er känner till, är en möjlighet för samtliga spelare till ett nivåindelat, åldersblandat extra träningspass med externa instruktörer en gång i veckan under större delen av året. Syftet med dessa extra möjligheter är för spelare att stimuleras och utmanas utöver det man får i sitt lag.

Det vi nu från Boo FF önskar är att spelare med vårdnadshavare noga börjar fundera på ovan information och tar ställning till vilken verksamhet man önskar tillhöra från säsongen 2024 (start v45 2023).

Efter sommaren fortgår processen med en Intresseanmälan vilken möjlighet man är intresserad av och som följs upp av uttagning till förstalaget och eventuell uttagning till andralaget. I uttagningsprocesson tar Boo FF stöd av ledarna i kullen inför uttagning till lag 1 och lag 2, där ledarna får ge bakgrundsinfo om spelarna i form av närvaro (som samtalsgrund) och fotbollsmässig nivå. För att ge alla spelare en positiv verksamhetsupplevelse vill vi undvika att spelare hamnar i en verksamhet som ställer för höga krav gällande dessa två punkter. Lika viktigt är att undvika att spelare väljer en nivå som inte är tillräckligt utmanande, här kan de behöva en push för att tänka ett varv till och våga. Är man som vårdnadshavare osäker på vilken nivå som är lämplig att söka sig till är det därför bra om man diskuterar frågan med nuvarande tränare innan man gör valet.

Målet är att skapa bästa möjliga verksamhet för alla spelare oavsett nuvarande ambition och nivå. Strävan är att bli klara med arbetet av kullens nya organisation till V43 för att sedan starta upp i nya konstellationer efter höstlovet.


Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub