Boo ff

Vision och Värdegrund

Vision

Boo FF - En förening att vara stolt över!


Boo FF:s vision är det föreningen strävar efter att uppnå. Det vi vill vara.

Visionen hjälper oss att ta såväl små som stora beslut i frågor som gäller verksamheten.


Värdegrund

Boo FF:s värdegrund beskriver föreningens gemensamma etiska värderingar och förhållningssätt. Dessa fem områden bildar grunden i vad Boo FF står för och vägleder oss i arbetet med utvecklingen nu och i framtiden.

1. Fotboll är en lagsport

- Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap.

- I vår förening ska det finnas plats för ungdomar som vill spela fotboll oavsett nivå, talang eller ambition.

- Individuell utveckling och skapande av lagkänsla ska gå hand i hand.

2. Respekt

- Vi uppträder alltid med respekt mot domare, medspelare, motståndare och deras anhöriga.

- Vi ska stå för sportslighet och "fair play".

- Både spelare och deras föräldrar respekterar föreningens ledare, genom att acceptera deras beslut och värdesätter deras insats för spelare och förening.

3. Socialt ansvar

- Vi ska sträva efter bra samverkan med andra föreningar, skola och kommun.

- Vi sätter alltid barnens och ungdomarnas bästa först, framför allt när det gäller trygghet och säkerhet.

- Vi har nolltolerans när det gäller kränkningar, diskriminering, droger, mobbning och fysiskt våld.

4. Stolthet

- En förening är sina medlemmar. I vår förening bidrar spelare, ledare och föräldrar till att skapa stolthet och att aktivt och ansvarsfullt framföra sina idéer och förbättringsförslag.

- Vår stolthet bygger på oss själva. Spelare, ledare och föräldrar, ska vara goda föredömen och tar alltid ansvar för vårt eget agerande och beteende.

5. Delaktighet

- I vår förening finns det alltid plats för de som vill bidra med en personlig insats eller med sitt engagemang.

- Vi strävar alltid efter öppenhet och dialog i frågor som kan bidra till en bättre verksamhet.

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
 rsplaneringhemsidan
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub