Boo ff

Friends Trygg Idott

Friends startade under våren 2013 projektet Trygg Idrott, med syfte att skapa en bättre miljö för unga aktiva. I projektet som Boo FF har valt att deltaga i ingår olika delar:

- 3-16 november 2014
En webbaserad kartläggning för ledare och aktiva 12-19 år. Utvärderingen är stängd.

- Nytt datum: 25 januari 2015 Boo FF konf rum kl. 16:00-18:30 
Kartläggningspresentation för föreningsansvariga 

- Nytt datum: 28 januari 2015 -  Boo Gårds skola kl. 18:30-20:00
Ledarutbildning --> Du anmäler dig via formuläret här

På utbildningen för ledarna kommer ni få ta del av den enkät Boo FFs aktiva (12-19 år) gör. Ni kommer att  få tips på hur ni kan utveckla ert ledarskap så att era spelare får en ännu tryggare träningsmiljö.  Det kommer också vara en workshop där ni får jobba med enkätens svar. Detta är en fortsättning på den utbildning som var i augusti men fortfarande fristående så inte beroende av varandra. 

Friends kommer att utbilda er i hur man kan skapa ett positivt gruppklimat och hur ni arbetar förebyggande mot trakasserier och kränkningar. Hur varje enskild ledare i laget kan arbeta för en tryggare miljö.

Vi vill att minst en ledare från varje lag är med på ledarutbildningen, men fler är självklart välkomna att delta. Utbildningen går före träning. Från kansliet hoppas vi att så många som möjligt tar del av detta unika utbildningstillfälle.


Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub