Boo ff

C-diplom

StFF:s instegsutbildning, Tränarutbildning C, ger en grundläggande förståelse för fotbollen i Sverige och vilka egenskaper en bra tränare bör ha.

Ledarskap och kommunikation med barn står i centrum, men också vägledning för att genomföra roliga, lärande och lekfulla träningspass.
Kursen är en obligatorisk introduktion för alla tränare och öppnar möjligheter för vidare kurser inom det område man vill verka som tränare.

Du kommer att lära dig hur du stimulerar barns och ungdomars lärande och hur du bäst kommunicerar och leder dem i sin utveckling. Du får också lära dig vad leken betyder för lärandet och hur du skapar en varm och trygg miljö där varje enskild spelare står i centrum och alla spelare är lika viktiga.

Vi vill att du ska kunna känna dig bekväm och trygg när du möter dina spelare. Under utbildningen får du möjlighet att lyssna, diskutera och delta i moment där dina synpunkter är viktiga, oavsett vilken fotbollserfarenhet du har. Målsättningen är att alla deltagare ska växa i sin förmåga och trygghet att leda våra yngsta fotbollsspelare.

Utbildningen C-diplom riktar sig till barnfotboll 6–12 år, i Boo FF för dig som är tränare i lag med spelare från 8 år.

Utbildningen är uppdelad i 2 tillfällen, heldagar, där du emellan dessa två tillfällen genomför webbuppgifter.

Anmälan görs till respektive utbildningstillfälle; en anmälan till C-diplom dag 1 och en anmälan till C-diplom dag 2.
För att bli antagen till C-diplom 2 krävs att du genomfört C-diplom 1 + webbuppgifterna

Efter Tränarutbildning C väljer deltagaren om man vill gå vidare mot en inriktning som ungdomstränare, eller om man har intresse för att arbeta med seniorfotboll.De aktuella kurserna benämns B Ungdom, respektive UEFA B.C-diplom (Nationell utbildning) är en 2 dagars utbildning + webbuppgifter

Info hämtad från www.stff.se och mer kan du läsa här

Utbildningstillfällen 2018

Från och med 2018 så är Storstockholm indelat i olika zoner, Boo FF tillhör Nacka/Tyresö-zonen. Det innebär att den enskilda föreningen inte har egna utbildningar utgår de genomförs i de olika zoner. Nacka/Tyresö-zon är tilldelad tre C-diplom kurser under 2018 på följande datum:

Översikt utbildningar i zonen 2018

Boo FF har fått tilldelat följande datum:

C1 - 21 januari - Värd: Boo FF - Länk till anmälan
C2 - 18 februari - Värd: Boo FF - Länk till anmälan


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub