Boo ff

Föreningscertifikatet

Stockholmsfotbollens verksamhet ska följa Fotbollens spela, lek och lär som är fotbollens riktlinjer och ledstjärnor. En av grundförutsättningarna för ungdomsfotbollens utveckling är att skapa en sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse. Där vi tar hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.

För att uppmärksamma det som står i Fotbollens spela, lek och lär och för att förbund och föreningar gemensamt ska ta ansvar för att följa riktlinjer och ledstjärnor är det en förutsättning att varje förening förbinder sig att säkerställa att all verksamhet de bedriver utgår från föreningscertifikatets fyra riktlinjer.

Genom detta föreningscertifikat förbinder sig föreningen att bedriva sin S:t Eriks-cups verksamhet i enlighet med följande:

1. Fotbollens Spela, Lek och Lär och dess riktlinjer.

2. Föreningens lag i S:t Eriks-cupen skall följa Stockholmsfotbollens "Spel- och Startgaranti"*.

3. Föreningens ledare, spelare och föräldrar skall känna till och följa Nolltolerans samt övriga tävlingsregler/bestämmelser inom fotbollen.

4. Föreningen förbinder sig att inte värva spelare från andra föreningar till och med 14 års ålder.

*Spel- och Startgaranti innebär.
Matchen ska utgå från barnens behov och perspektiv och är en del av spelarnas fotbollsutbildning. Det är ett inlärningstillfälle och en möjlighet att få träna sina färdigheter i skarpt läge. Därför ska alla spelare få spela matcher. Då får vi också spelarna att känna sig utvalda, sedda och kompetenta.

Spelgaranti innebär att alla spelare som är kallade till match även spelar i matchen. Samt att speltiden för varje spelare uppgår till minst en halvlek.

Startgaranti innebär att alla spelare regelbundet under året ska få spela från start.

Se också "100%"

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub