Boo ff

Vinterträning och snöröjning

Snöstatus på planerna kommer uppdateras varje vardag vid kl 14 alt så snart vi erhåller information från nacka kommun.

Detta är nuvarande info gällande Vinteröppna fotbollsplaner våren 2017 i Nacka kommun:

Den 6 februari öppnas fotbollsplaner för vinterfotboll 2017. Snöröjningen pågår t.o.m. den 31 mars. Under vintern snöröjs 11-mannaplanerna:
  • Älta IP 1
  • Boovallen 2

Planerna snöröjs vid behov och om vädret tillåter måndag till fredag vecka 6-13. Inga planer snöröjs på helgen. Driftinformation läggs upp på www.nacka.se, föreningsledarwebben, och skickas ut per e-post till berörda fotbollsföreningar varje vardag senast kl. 14:00.

Hantering av snömassor sker av kommunen på särskild anvisad yta för att minimera utsläpp av konstgräsmattans fyllnadsmaterial. Idag använder kommunen miljövänligare alternativ av fyllnadsmaterial, det som inte återanvänds går på deponi.

OBS! Det är viktigt att föreningarna inte själva snöröjer planerna, det försvårar idrottsdriftens snöröjning och kan skada planerna. Garantier skulle inte gälla vid eventuell skada.

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
 rsplaneringhemsidan
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub