Boo ff

Boovallen

Grönt ljus på Boovallen 1

Grönt Ljus på Boovallen 1 är lagt på is ett tag. Detsamma gäller nu som tidigare att ljuset tänds per automatik när det skymmer och släckts enligt tider som förut. Detsamma gäller Boovallen 2 som nu också tänds och släcks per automatik och inte med nyckel som tidigare.

Från vecka 46 (måndag 14 november 2016) införs Grönt Ljus på Boovallen 1. Det innebär att ljuset bara kan vara tänt när det är bokat aktivitet på planen och måste aktiveras manuellt. Detta innebär följande:

  1. En ledare per lag som har träningstid på BV1 från kl. 17:00 behöver skriva ut en bricka från kansliet - deposition 200 kr. Varje bricka blir registrerad hos kommunen på respektive ledares namn. Det kommer också att finnas brickor i cafeterian när det är öppet där. Utskrivning av brickor kan göras från vecka 45 på kansliet. Vi har nu begränsat antal brickor så endast en per lag.
  2. 30 min innan bokat tid går det att tända ljuset, det är då inställt på 1 timme. Efter 1 timme måste ljuset aktiveras igen, om inte går det ner på 50 %.
  3. Om inte ljuset aktiveras släcks ljuset helt efter ca 15 minuter. Vid aktivering går ljuset upp till 100 % igen direkt.
  4. Aktiveringsplats - återkommer om det men förmodligen vid "el-huset" vid nerfarten till Boovallen. Utgång från planen kommer att finnas vid det området.

Grönt ljus är ett pilotprojekt och det är därför viktigt för kommunen att synpunkter och förbättringsförslag kommer in. Vi testar och utvärderar.

Grönt ljus på BV2 kommer att föras in v7, 13 februari 2017.

Träningstider

Planerna på Boovallen uppdelade i A, B, C och D enligt karta som är utskickad till ansvarig ledare. Se till att kolla i MyClub hur er träningstid ser ut, ändras utrymme under tiden etc. Ibland är det lag som går från 1/4 yta till ½ yta efter 30 min - Ha koll på detta och planera därefter så undviks onödigt uppehåll i träningen. Ha tålamod och respektera varandras tider och ytor. Tack så mycket på förhand.

Drift: kommunen sköter driften på Boovallen

Planerna: 2 x 11-manna konstgräsplaner,

Omklädningsrummen Boovallen: Det finns 4 tillgängliga omklädningsrum. Dessa är upplåsta under säsong när cafeterian är öppen. Vi har tyvärr inte kapacitet att låsa omklädningsrummen för enskilda lag, allt måste tas med ut på plan när omklädningsrummen lämnas. Vid seniormatcher så reserveras och låsas ett omklädningsrum för vardera lag.

Domarrum finns.

Under vintersäsong när cafeterian är stängd går det att kvittera ut nyckel hos vaktmästarna på Björknäs IP för inplanerad match.

Boovallen: Hitta hit

Under säsong finns cafeterian öppen vardagskvällar och helger.

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub