Boo FF och Nacka FC slås samman - lite mer

Publicerad 2020-11-17 16:08
Vi meddelade för snart fyra veckor sedan att Boo FF och Nacka FC gör en sammanslagning på flicksidan. I och med det så tillträdde Markus Saving som ny sportchef på Dam- och förstalagsverksamheten på flicksidan i Boo FF.

Boo FF:s Ordförande Mikael Benckert har ordet:

Tack för engagemang, positiv återkoppling och de frågor som har ställts, engagemang är alltid en grogrund till framgång. Här kommer lite mer bakgrund till det beslut som togs i ett perspektiv som går utanför det specifika laget och jaget då vi som förening har ansvar för alla och inte några få.

Bakgrund till förändring
Under flera år har det på flicksidan varit stor rörlighet mellan olika mindre nystartade föreningar och Boo FF. Dessa föreningar har i vissa fall varit föreningar med ett lag och i andra fall med flera lag.

Anledningen till att dessa föreningar startar har varit olika och många. Några har varit missnöjda med träningsmöjligheterna, andra missnöjda med att det inte satsas i låg ålder och sedan de som helt enkelt vill bestämma själva i en egen förening. Boo FF har som en av Sveriges största föreningar helt enkelt inte kunnat tillgodose allas önskemål om just deras utveckling utan då och då sett sig tvungna att tacka nej till vissa önskemål för att kunna bedriva en rättvis verksamhet för de allra flesta.

Denna rörlighet och de olika viljor har inneburit att det i några åldersgrupper har hela lag lämnat Boo FF och sedan spelat ett par år i en annan förening. Efter en tid har ett mindre antal spelare kommit tillbaka när föreningen inte längre varit lika attraktiv eller haft tillräckligt med spelare medan andra hittar sin plats och fortsätter med sin fotboll i ny miljö. Boo FF har givetvis alltid välkomnat tillbaka spelarna men det är vid varje tillfälle alltid tråkigt att det kommer tillbaka färre spelare än vad som ursprungligen lämnade. Ovanpå så lockar s.k. varumärkesföreningar såsom Hammarby IF, AIK och Djurgården med akademiverksamhet i tidig ålder. Boo FF:s bedömning är att det bästa både för fotbollsutveckling och för personlig utveckling är att ha en närhet till sin fotbollsmiljö och inte behöva pendla långa sträckor under de åren spelarna går på högstadiet/gymnasiet då det under den här åldern är tillräckligt många saker som pockar på deras uppmärksamhet ändå.

Frågan att ställa sig är; hade vi kunnat behålla flera tjejer inom fotbollen om Boo FF kunnat erbjuda något annorlunda?

Diskussionen kring vad och varför detta händer i Nacka har varit pågående inom både ledning och styrelse i Boo FF under flera år. En diskussion som också varit levande bland alla de ledare vi har i vår förening. Framförallt flicksidan har påverkats mycket negativt ju äldre tjejerna blivit. Antalet tjejer som fortsatt vill spela fotboll, mer eller mindre ambitiöst, är tunn och har blivit ännu tunnare då tjejerna har spridits ut på flera olika föreningar. Det är givetvis inte bara i Nacka utvecklingen med att tjejer och killar slutar tidigare med fotboll finns. Det är ett av Svenska Fotbollsförbundet viktigaste uppsatta utvecklingsområden och definitivt ett viktigt område att råda bot på. Vi alla föreningar måste arbeta för att skapa miljöer både socialt och idrottsligt som främjar att våra tjejer och killar fortsätter med fotboll längre tid än vad som är fallet idag.

Val i och med nuvarande verklighet i omvärlden
Med ovanstående verklighetsbeskrivning i åtanke och att Boo FF vill fortsätta arbeta långsiktigt med flickfotbollen har Boo FF valt att anställa en dedikerad sportchef i Markus Saving. Markus är anställd som ansvarig för vår dam-seniorverksamhet och alla Boo FF:s flick-förstalag. En dedikerad sportchef för flick- och damsidan har länge efterfrågats från våra förstalagstränare och att vi nu gör det borde välkomnas, även om vi givetvis har en förståelse för att vissa tränare upplever att just deras situation förändrades i och med detta. Då Markus tidigare arbetat och byggt upp Nacka FC:s flickverksamhet har det varit naturligt att även erbjuda de tjejer som valt att spela för Nacka FC en möjlighet att få samma möjligheter till fortsatt fotbollsutveckling men nu inom ramen för Boo FF. Ovanpå det har Boo FF också valt att ta in en huvudtränare på flicksidan med mål att utveckla hela vår flicksida och därigenom möjliggöra att Boo FF:s vision "Så många som möjligt, så länge som möjligt" också över tid kan inrymma orden "och på sikt så bra som möjligt".

Givetvis förväntar sig Boo FF att vår dedikerade sportchef på flick- och damsidan gör en plan på hur det både på kort och lång sikt kommer att fungera. Vi har fullt förtroende för att det kommer på plats inom den tid som man kan förvänta sig att alla nyanställda på ett jobb får på sig att lära sig och sätta sig in i sina arbetsuppgifter. Vi ser inte att den specifikt kommer att negativt förändra något utan det borde ju i ljuset av fler resurser och en högre attraktionsgrad bland alla fotbollsspelande flickor i Nacka faktiskt innebära att det blir bättre.

Styrelsen och ledningen har till 100% ställt sig bakom att vi som en av de föreningar i Stockholm med flest aktiva tjejer (över 30% av alla våra spelare) och den förening i Nacka som har ett damseniorlag högst upp i seriesystemet verkligen satsar på alla våra aktiva flickspelare. Vi blir i och med denna satsning en förening som kan tillhandahålla en närmiljö fotbollsmässigt som både kan utmana och utveckla tjejer som vill lite mer och tjejer som främst vill spela fotboll tillsammans med sina kompisar. Vi tror att detta kommer att vara till gagn för alla Nackas fotbollsspelande tjejer. Boo FF förstår att alla förändringar både upplevda och verkliga ställer frågor. Vi har givetvis funderat kring vilka positiva och negativa konsekvenser det innebär att tydligt uttala att vi nu vill att det ska finnas en möjlighet för alla tjejer i Nacka att spela fotboll på den nivå som de och deras föräldrar önskar. Boo FF har även givetvis funderat över vilka positiva och negativa konsekvenser det innebär att ha dedikerade resurser för våra tjejer och damer.

Vi har kommit fram till att de positiva konsekvenserna att ge alla tjejer i Nacka en möjlighet till en bra fotbollsmiljö och en bra social miljö definitivt övertrumfar alla kortsiktiga praktiska problem-ställningar. Boo FF är givetvis måna om att fortsatt vara en förening som månar om alla de som spelar i Boo FF oavsett ambitionsnivå och Boo FF har med sina 3000 spelare och 500 ideella ledare en mycket stark grund för att fortsätta detta arbete oavsett. Viktigt att förstå att vår förstalagsverksamhet inom både tjejer och killar med 10 lag av våra totalt 120 lag är en mycket liten del av det Boo FF gör varje dag och att vår uttalade ambition att satsa lite extra på vår flickfotbolls sida knappast kommer att förändra vår övergripande inriktning som förening.

Boo FF ska och kommer även i fortsättningen att vara en förening med plats för de allra flesta, vi arbetar hårt med att kombinera vår storlek och bredd med att också erbjuda extra utmaningar och extra spets för de som vill ha detta men Boo FF:s ledord kring långsiktighet, stabilitet och trygghet för både spelare, ledare och anställda är fast förankrade i vårt dagliga arbete och en naturlig del av vårt DNA som förening.

//Mikael Benckert, Boo FF ordförande

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub