Boo ff

Boo FF – skrivelse till kommunen gällande Boovallen

Publicerad 2017-08-08 15:15
Kommunen, Boo FF och några boende kring Boovallen har i några år haft en pågående diskussion kring ljudnivån och aktiviteterna på Boovallen. Ärendet har gått hela vägen till Miljödomstolen och det kommer att tas beslut i Miljö och Stadsbyggnad 30 augusti.

Boo FF har fått möjligheten att bemöta de synpunkter och förslag som har kommit från fritidsenheten samt bemöta de påstående från omkringboende som ligger till grund för det förslag som fritidsenheten har tagit fram. Bifogade skrivelse är det som vi har tagit fram.

Artikel i DN är nu också tillagd.

Länkar till olika skrivelser gällande detta:
Hans Sahlin - VD Folkspel skriver om våraa utmaningar

NVP

Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms Fotbollförbund uttalar sig om vår situation...

Länk till namnunderskriftskampanjen

Samling av underlag och vad StFF skriver

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub