Boo FF – skrivelse till kommunen gällande Boovallen

Publicerad 2017-08-08 15:15
Kommunen, Boo FF och några boende kring Boovallen har i några år haft en pågående diskussion kring ljudnivån och aktiviteterna på Boovallen. Ärendet har gått hela vägen till Miljödomstolen och det kommer att tas beslut i Miljö och Stadsbyggnad 30 augusti.

Boo FF har fått möjligheten att bemöta de synpunkter och förslag som har kommit från fritidsenheten samt bemöta de påstående från omkringboende som ligger till grund för det förslag som fritidsenheten har tagit fram. Bifogade skrivelse är det som vi har tagit fram.

Artikel i DN är nu också tillagd.

Länkar till olika skrivelser gällande detta:
Hans Sahlin - VD Folkspel skriver om våraa utmaningar

NVP

Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms Fotbollförbund uttalar sig om vår situation...

Länk till namnunderskriftskampanjen

Samling av underlag och vad StFF skriver

Meddelat från Nacka Kommun 10 nov 2017

Länsstyrelsen har avvisat yrkanden från närboende om begränsningar av verksamheten på Boovallen, under tiden de prövar miljö- och stadsbyggnadsnämndens föreläggande.

Flera närboende har i överklaganden framfört att de tidsbegränsningar som nämnden beslutade om den 29 augusti, i själva verket innebär en utökning. De ville att Länsstyrelsen skulle besluta om mer långtgående begränsningar, vilket Länsstyrelsen alltså beslutat att inte göra.

Länsstyrelsens beslut (som närboende kan överklaga) innebär att punkterna 1-3 i nämndens beslut gäller från och med 3 månader efter beslutet, dvs från och med den 30 november.

Slutlig prövning av överklagandet kommer troligen att dröja ca ett och ett halvt år.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md sponsorerhemsida
Md zlatan sport logo w zip rgb sport o zip i cool gray 6 c
ZLATAN SPORT är den perfekta serien funktionsprodukter för den som vill ta hand om sig, och känna sig som sitt bästa jag, varje dag.
Md 2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md woody orminge orm cmyk
Md handelsbanken 230x50 2
Md grafina ab
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub