Boovallen – vad händer härnäst?

Publicerad 2019-07-10 17:01
Efter förra veckans besked om beslut kring Boovallens öppettider så har vi fått många kommentarer, främst på Facebook. Tack för ert engagemang. Här kommer lite mer information samt status kring planerade omläggningar av fotbollsplaner i Nacka kommun.

Beslutet från Nacka Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen gällande saken "Föreläggande om försiktighetsmått för att minska bullerstörningar från fastigheten Boovallen" och den överklagan som var inlämnad ger oss en del utmaningar och förändringar. 135 matcher måste flyttas till andra planer vilket skapade mycket extraarbete för Nacka Kommuns bokning och Stockholms Fotbollförbund i en tid då många redan hade gått på semester. Likaså godkända arrangemang såsom Nackamästerskapen i oktober måste planeras om för att få plats med alla de planerade matcher.

Först vill vi påpeka igen att – Barn kan aldrig bli buller – men nu är det så det är skrivet.

Beslutet innebär att Boovallens öppettider begränsas ytterligare lördagar och söndagar fram till ålagda bullerskydd är byggda.

Kommunen har ansökt om prövningstillstånd i syfte att överklaga domen (Prövningstillstånd är ett tillstånd som en domstol på högre nivå än den tidigare, till exempel i Sverige kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen). Normalt tar det ca 3 veckor för ett svar men nu i semestertider är det oklart.

Bullerskydd enligt domen innebär en kombinerad vall och skärm där vallen är minst två meter hög och vall och skärm är minst 5 respektive 6, 5 meter höga. Bullerskydden skall finns längs med Boovallen 1 bortre långsida (alternativ är den planerade Sporthall) och längs med Boovallen 2 bortre kortsida och långsida sett från Boo FF:s kansli. Kostnad för detta är 10–12 Mkr. + årliga underhållskostnader.

Kommunen och Boo FF vill förstås inte att bullerskydd skall sättas upp. Vi vill inte ha inhägnade idrottsplatser och frågan är om våra grannar egentligen vill ha stora plank utanför fönsterna. Ett sådant beslut kan också innebära att fler idrottsplatser i övriga Sverige där liknande klagomål finns kan, med hänvisning till detta domslut, de klagande få genom sina önskemål.

Boo FF är inte part i målet utan det är Nacka Kommun, några boende kring Boovallen och Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun.

Vad de olika parter önskar går att läsa i domslutet som hittas här.

Det är många frågor och funderingar kring detta som vi inte har klart för oss i nuläget. Att Boo Gårds skola byggs om och den tillfälliga skolbyggnaden finns gör att en vall/skärm förmodligen inte kan sättas upp under hösten, hur ser domstolen på det? Om prövningstillståndet går genom – vilka tider gäller under tiden fram tills nästa domslut? Bygglov för bullerskyddet, kommer det att överklagas? Vad händer då?

Vi hoppas få några svar framöver och kommer då att informera via Facebook och Boo FF:s hemsida efterhand.

Status gällande omläggningar på fotbollsplaner i Nacka

Nacka IP 2
Konstgräset på Nacka IP 2 kommer att läggas om under veckorna 32–35. Verksamheten kommer att flyttas till Skuru IP under omläggningen.

Omläggning Skuru IP och Fisksätra IP
Upphandlingen av omläggning från naturgräs till konstgräs på Skuru IP och Fisksätra IP har blivit överklagad vilket innebär att omläggningarna kommer att ske tidigast i vår istället som planerat nu under hösten. Kommunen räknar med att överklagandet kommer att ta ca 6 mån i förvaltningsrätten.

Vi måste alla hjälpas åt att se till att Skuru IP och Fisksätra IP håller hela hösten genom att träna på olika ytor och nyttja hela planerna samt att variera plats på målen ofta för att minimera slitaget på planerna.

Under hösten kommer det inte att finnas några omklädningsrum på Fisksätra IP, då dessa är i dåligt skick och kommer att tas bort för att åter komma på plats samtidigt som konstgräset. Vid behov och i mån av plats kan omklädningsrum i Fisksätra sporthall nyttjas.

Boovallen
Boovallen 1 kommer att få nytt konstgräs under sommaren. Omläggningen kommer att ske veckorna 29–31.

Ytterligare träningstider/ytor
Under hösten planerar kommunen att addera mer träningstider på mindre bollplaner i kommunen, både på konstgräsplaner och grusplaner. Dessa tider och planer kommer att kunna ströbokas för träning men inte match. Mer information kommer efter sommaren.

Liv Sahlberg
Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md sponsorerhemsida
Md zlatan sport logo w zip rgb sport o zip i cool gray 6 c
ZLATAN SPORT är den perfekta serien funktionsprodukter för den som vill ta hand om sig, och känna sig som sitt bästa jag, varje dag.
Md 2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md woody orminge orm cmyk
Md handelsbanken 230x50 2
Md grafina ab
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub