Boo FF - styrelse, stadgar och Årsmöteshandlingar
Aae

Medlemsmöte och Extra årsmöte

Medlemsmöte torsdagen den 29/8 mellan 19.00-21.00 i Boo Gård skolas matsal. På detta möte kommer medlemmar att ges möjlighet att ställa frågor rörande förslaget om en förberedande akademi till Referensgruppen, styrelsen och kansliet.

Extra årsmöte onsdagen den 11/9 med start 19.00 i Boo Gård skolas matsal. Detta extra kommer enbart att behandla frågan om införandet av en förberedande akademi från 10 års ålder, som en del av en ny modell med fyra nivåer.

Se agenda och information nedan

Kommande möten

Medlemsmöte

Tid: Torsdagen 29/8 19.00-21.00
Plats: Matsalen Boo Gårds Skola

Agenda medlemsmöte

 • Kansliets och styrelsens summerar förslaget om införandet av en förberedande akademi från 10 års ålder, som en del av en ny modell med fyra nivåer.
 • Referensgruppen går igenom sitt arbete och slutsatser
 • Frågor och svar från alla medlemmar

Föranmälan frågor: För att möjliggöra ett så bra förberett möte som möjligt så uppskattar vi om du skickar in dina ev frågor innan mötet till kansli@booff.se.

Extra Årsmöte

Tid: Onsdagen 11/9 med start 19.00
Plats: Matsalen Boo Gårds Skola

Agenda Extra Årsmöte

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare), som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Behandling behandla frågan om införandet av en förberedande akademi från 10 års ålder, som en del av en ny modell med fyra nivåer.
 7. Mötet avslutas

Här kan du läsa Boo FFs stadgar: Boo FF:s stadgar

Notera ang rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet, Medlem som betalt sin medlemsavgift till föreningen minst en månad före mötet och uppnått – eller under året uppnår - en ålder av minst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

Notera att handlingar inför det extra årsmötet finns här: https://booff.myclub.se/menu/pages/28839


Boo FF Årsmöte Söndag 16 februari 2025 kl.15:00, Boo Gårds Skola

Medlem som betalt sina avgifter till föreningen minst en månad före mötet och uppnått – eller under året uppnår - en ålder av minst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

Notera: Sista datum för att betala medlemsavgiften för rösträtt 15 januari 2025.
Här kan du registrera dig som stödmedlem i Boo FF: https://booff.myclub.se/menu/pages/28453
Notera: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 60 kalenderdagar (18 december) före årsmötet. Motioner skickas till styrelse@booff.se

Tidigare årsmöteshandlingar hittar du här

VÄLKOMMEN!

Boo FF Styrelse

Här hittar du information gällande:

 • Boo FF stadgar
 • Årsmöteshandlingar
 • Styrelsens kontaktuppgifter
 • Valberedningens kontaktuppgifter

Styrelsens organisation 2024

Kontaktinformation

Vem är föreningen?
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Medlemmarna = Föreningen
Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub