Boo FF - styrelse, stadgar och Årsmöteshandlingar
Md motesbild 7

Boo FF Årsmöte 20 mars 2022 kl. 15:00 - 17:00

Viktiga datum:
--> 19 januari - Inlämning av motioner av röstberättigad medlem
--> 20 februari - Sista datum för att betala medlemsavgiften för rösträtt Medlem som betalt sina avgifter till föreningen minst en månad före mötet och uppnått – eller under året uppnår - en ålder av minst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

Bli medlem? registrera dig här.

Tidigare årsmöteshandlingar hittar du här

Din anmälan till årsmötet kan du göra här.

Agenda ser du här

VÄLKOMMEN!

Styrelsens möten 2021/2022

Veckodag och tid: onsdag 19:00-21:00

2021: 21 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december
2022: 26 januari och 23 februari
Strategidag: 17 september 12:00-17:00
Årsstämma 2022: 20 mars 15:00-17:00

Boo FF Styrelse

Här hittar du information gällande:

  • Boo FF stadgar
  • Årsmöteshandlingar
  • Policydokument
  • Styrelsens kontaktuppgifter
  • Valberedningens kontaktuppgifter

Styrelsens organisation 2021

Kontaktinformation

Vem är föreningen?
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Medlemmarna = Föreningen
Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub