Boo FF - styrelse, stadgar och Årsmöteshandlingar
Md motesbild 7

Boo FF Årsmöte 26 mars 2023 kl. 15:00, Boo Gårds Skola

Medlem som betalt sina avgifter till föreningen minst en månad före mötet och uppnått – eller under året uppnår - en ålder av minst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

Notera: Sista datum för att betala medlemsavgiften för rösträtt 25 februari 2023.

Bli medlem? registrera dig här.
Tidigare årsmöteshandlingar hittar du här

Valberedningens förslag till styrelse 2023 finns nu här:
https://booff.myclub.se/menu/pages/27725

Årsredovisning/Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Ingen anmälan krävs för medverkan i årsmötet

Agenda ser du här

VÄLKOMMEN!

Boo FF Styrelse

Här hittar du information gällande:

  • Boo FF stadgar
  • Årsmöteshandlingar
  • Policydokument
  • Styrelsens kontaktuppgifter
  • Valberedningens kontaktuppgifter

Styrelsens organisation 2022

Kontaktinformation

Vem är föreningen?
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Medlemmarna = Föreningen
Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub