Boo FF - Trygg Förening

BOO FF - TRYGG FÖRENING

Md bild2

Skapa trygga idrottsmiljöer

RF har tagit fram ett dokument med definitioner på;

  • Mobbning
  • Trakasserier
  • Sexuella övergrepp/trakasserier
  • Våld

Varje del har underrubrikerna:

  • Varför uppstår
  • Hur kan det förebyggas
  • Frågor att fundera över

Vidare checklista och handlingsplan. Läs hela dokumentet här.

BOO FF:S VISION OCH VÄRDE-GRUND

- En förening att vara stolt över

Fotboll är en lagsport
- Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap.
- I vår förening ska det finnas plats för barn, ungdomar och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition.
- Individuell utveckling och skapande av lagkänsla ska gå hand i hand.

Respekt
- Vi uppträder alltid med respekt mot domare, medspelare, motståndare och deras anhöriga.
- Vi ska stå för sportslighet och "fair play".
- Både spelare och deras föräldrar respekterar föreningens ledare, genom att acceptera deras beslut och värdesätter deras insats för spelare och förening.

Socialt ansvar
- Vi ska sträva efter bra samverkan med andra föreningar, skola och kommun.
- Vi sätter alltid barnens och ungdomarnas bästa först, framför allt när det gäller trygghet och säkerhet.
- Vi har nolltolerans när det gäller kränkningar, diskriminering, droger, mobbning och fysiskt våld.

Stolthet
- En förening är sina medlemmar. I vår förening bidrar spelare, ledare och föräldrar till att skapa stolthet och att aktivt och ansvarsfullt framföra sina idéer och förbättringsförslag.
- Vår stolthet bygger på oss själva. Spelare, ledare och föräldrar, ska vara goda föredömen och tar alltid ansvar för vårt eget agerande och beteende.

Delaktighet
- I vår förening finns det alltid plats för de som vill bidra med en personlig insats eller med sitt engagemang.
- Vi strävar alltid efter öppenhet och dialog i frågor som kan bidra till en bättre verksamhet.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub