Boo FF - Trygg Förening

Föreläsning gällande matchfixning!

Digitalt: 11 och 23/3 - 2021 - mer info och anmälan här.

Matchfixning

Matchfixning är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade att kraftfullt förebygga, agera mot och beivra alla former av manipulation av och försök till manipulation av fotbollsmatcher. I detta arbete har SvFF ett nära samarbete med AB Svenska Spel, våra svenska intresseorganisationer och UEFA samt en öppen dialog med berörda myndigheter, däribland polis och åklagare.

För att motverka matchfixning är det av central vikt att alla spelare, tränare, ledare, funktionärer och föreningar informeras om denna farsot, och vilka regler som gäller kring detta. Ingen spelare, tränare, ledare, funktionär eller förening ska kunna hävda att man inte har kännedom om idrottens regler om matchfixning. Alla ska också vara medvetna om att brott mot idrottens regler kan föranleda upp till 10 års avstängning från all idrottslig verksamhet.
Tillsammans kan vi stoppa detta hot mot svensk fotboll.

SvFF har i december 2015 fastställt en informations- och utbildningsplan mot matchfixning (PDF-dokument, 252 kB, som slår fast var, när och hur SvFF ska informera och utbilda för att motverka matchfixning.

Läs mer om Svensk fotboll mot matchfixning

Information om ändring i Matchfixningsreglementet (MFR) per 10 juni 2019

För att skärpa arbetet mot matchfixning har Riksidrottsmötet som är idrottsrörelsens högsta beslutande organ, beslutat att ändra i MFR genom att det tidigare förbudet mot att spela på egen match utökats till att även gälla förbud mot att spela på egen serie eller tävling. Således får t.ex. en spelare i division 2 som deltagit i en match under en säsong för lag A, inte ingå vadhållning på en match mellan de båda division 2-lagen B och C i samma division 2 serie under samma säsong.

Läs mer här.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub