Boo FF - Trygg Förening
Aae

Tobak

Tobaksrökning är en allvarlig miljö- och hälsofara för såväl den som röker som den som utsetts för tobaksrök. Snus ger kroppen en hög halt av nikotin som leder till att individen utsätts för skaderisker. Ledare och tränare i Boo FF är viktiga förebilder och deras förhållningssätt har betydelse för insikt om tobaksbrukets skadliga effekter på kroppen och för hälsan. Boo FF:s verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler och anläggningar, vi vill ha helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och utomhus.

Detta gäller i Boo FF:

  • Vi använder inte tobak när vi bär föreningens kläder/utrustning.
  • All verksamhet som utförs i Boo FF:s namn ska alltid vara fri från tobak. Detta gäller vid all tränings- och tävlingsverksamhet. Det innebär även under resor, övernattning mellan matcher, turneringar och träningsmatcher.
  • Boovallen är en tobaksfri zon.

Förebyggande arbete inom Boo FF:

  • Tobakspolicyn kommuniceras till samtliga vårdnadshavare och ledare i föreningen och finns publicerad på hemsidan.
  • Ledare och spelare informeras årligen på ålderskullsträffar

Handlingsplan

  • Om riktlinjen inte följs av våra ungdomsspelare ska föräldrar tillsammans med spelaren kontaktas omedelbart. Kontakt tas av lagets ledare med stöttning av fotbollsansvarig som spelaren tillhör.
  • Om riktlinjen inte följs av seniorspelare kontaktas spelare och ledare av sportchef.
  • Om riktlinje inte följs av tränare och ledare kontaktas de av klubbchef/styrelse.
Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub