Boo FF - Trygg Förening
Aae

Förebyggande arbete mot övergrepp och kränkningar i Boo FF

Boo FF följer Riksidrottsförbundets rekommendationer runt det förebyggande arbetet kring en trygg idrottsmiljö genom att från och med verksamhetsåret 2018 ha krav på att alla ledare i vår förening uppvisar ett utdrag ur Polisens belastningsregister.

Att vara ledare i en idrottsförening är ett förtroendeuppdrag
I Boo FF är vi tillsammans runt 6-800 ledare som på olika sätt, och i de allra flesta fall helt ideellt, bidrar till den omfattande och meningsfulla verksamhet som vi tillsammans ska vara väldigt stolta över.

Vi gör det för att vi som förening (våra fotbollsspelare, föräldrar, kommunen, sponsorer och andra intressenter) ska känna oss trygga och ha fortsatt stort förtroende för våra ledare och för vår verksamhet.

Kort om belastningsregistret
I november 2013 beslutade riksdagen att idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ur Polisens Belastningsregister, på samma sätt som för personal i skola och barnomsorg. Lagen som trädde i kraft 18 december 2013 är en del i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Lagen innebär att föreningar har rätt att be de som har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bland annat olika typer av sexualbrott och våldsbrott, men inte exempelvis stölder eller trafikbrott.

Läs mer om registerutdrag här:
https://www.rf.se/rf-arbetar-med/trygg-och-inkluderande-idrott/krav-pa-registerutdrag

Boo FF har sedan 2018 löpande begärt in utdrag från belastningsregister från alla ledare i Boo FF. Nya ledare som börjar i Boo FF får begäran om att lämna in belastningsregister och regelbundet begär föreningen in utdrag från alla befintliga ledare.

Så här gör du

Alla ledare, hjälpledare, styrelseledamöter och anställda i Boo FF som fyller minst 15 år under aktuellt år ska själva gå in på Polisens hemsida och begära ett registerutdrag för arbete och kontakt med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Utdraget visar domar (inte misstankar) och enbart vissa brott som är relevanta för arbete med barn och unga. Du får sedan tillbaka ditt utdrag till din hemadress.

Läs mer här:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Här finns direktlänk till elektronisk tjänst för begäran om registerutdrag. Välj "arbete och kontakt med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg"

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/

Du kan numera välja att få ett digitalt registerutdrag (Kivra, Min Myndighetspost etc)

Ett digitalt registerutdrag skickas till dig via en digital brevlåda. Därför är det viktigt att du är ansluten till en sådan innan du beställer ditt registerutdrag digitalt.

Utdraget är giltigt 1 år och det är OK att öppna kuvertet.


När utdraget kommer hem till dig

Efter ca två veckor kommer ett brev med utdraget hem till dig från Polisen och följande möjligheter finns för att lämna in:

  • Lämna in brevet i brevlådan utanför kansliet eller brevlådan ute vid ingången till Boovallen.
  • Komma förbi kansliet under våra öppettider.
  • Skicka per post till: Boo FF, Boovallen 1, 132 47 Saltsjö-Boo.

När brevet är kontrollerat så makuleras utdraget i dokumentförstörare.

Behandling av informationen
Ansvarig i Boo FF kontrollerar utdraget och markerar i vårt medlemssystem datum för när utdraget är inlämnat. Endast anställda hos Boo FF med den högsta behörigheten har möjlighet att komma åt informationen.Boo FF tar ingen kopia och sparar inga andra uppgifter.

Om utdraget är tomt är du färdig och vi tackar dig för hjälpen! Begäran om inlämning sker löpande för nytillkommande ledare och vartannat år för befintliga ledare.

Om utdraget visar att ledaren dömts för något brott innebär det normalt sett att föreningen inte har förtroende för ledaren längre och att man inte kan ha uppdrag som ledare hos oss. Besked meddelas skyndsamt till den berörda ledaren. All hantering sker med sekretess.

Obligatorisk
Det är ett krav att visa upp utdraget för att få vara ledare i Boo FF. Man kan alltså inte välja att låta bli och samtidigt fortsätta som ledare. En viktig del i förtroendet är att alla ledare behandlas lika. Kontakta gärna styrelsen om du har frågor.

Och det gäller alla ledare oavsett roll, såväl tränare som kassör etc.

Boo FF:s styrelse tackar för att du är ledare i vår förening och ser fram emot ett smidigt samarbete med detta, som ett led i arbetet med att höja kvaliteten och förtroendet!

Kontaktpersoner vid frågor:

Jörgen Alevad
jorgen.alevad@booff.se

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub