Boo FF - Trygg Förening

Förebyggande arbete mot övergrepp och kränkningar i Boo FF

Boo FF:s styrelse och klubbledning har beslutat att från och med 2018 följa Riksidrottsförbundets rekommendation att förstärka det förebyggande arbetet kring en trygg idrottsmiljö genom att från och med verksamhetsåret 2018 införa ett krav på att alla ledare i vår förening uppvisar ett utdrag ur Polisens belastningsregister.

Att vara ledare i en idrottsförening är ett förtroendeuppdrag
I Boo FF är vi tillsammans runt 5-600 ledare som på olika sätt, och i de allra flesta fall helt ideellt, bidrar till den omfattande och meningsfulla verksamhet som vi tillsammans ska vara väldigt stolta över.

Vi gör det för att vi som förening (våra fotbollsspelare, föräldrar, kommunen, sponsorer och andra intressenter) ska känna oss trygga och ha fortsatt stort förtroende för våra ledare och för vår verksamhet.

Kort om belastningsregistret
I november 2013 beslutade riksdagen att idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ur Polisens Belastningsregister, på samma sätt som för personal i skola och barnomsorg. Lagen som trädde i kraft 18 december 2013 är en del i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Lagen innebär att föreningar har rätt att be de som har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bland annat olika typer av sexualbrott och våldsbrott, men inte exempelvis stölder eller trafikbrott. Här kan du läsa mer.

Boo FF har sedan 2018 löpande begärt in belastningsregister från alla ledare i Boo FF. Varje ny ledare som börjar i Boo FF kommer att få begäran om att lämna in belastningsregister i samband med utskick av medlemsfaktura.

Här kan du läsa vad Riksidrottsförbundet säger om registerutdrag.

Så här gör du

Alla ledare, hjälpledare, styrelseledamöter och anställda i Boo FF som fyller minst 15 år under aktuellt år ska själva gå in på Polisens hemsida och begära ett registerutdrag för arbete och kontakt med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Utdraget visar domar (inte misstankar) och enbart vissa brott som är relevanta för arbete med barn och unga. Du får sedan tillbaka ditt utdrag till din hemadress.

Här hittar du mer information och länk till e-tjänst och blankett (om det är att föredra)

Formuläret finns också utskrivet i cafeterian. Det är OK att lämna ifyllt i brevlådan utanför kansliet. Vi kommer då att scanna in det till Polisen och du får hem det för att sedan lämna in enligt nedan.

Utdraget är giltigt 1 år och det är OK att öppna kuvertet.

När utdraget kommer hem till dig
Efter ca två veckor kommer ett brev med utdraget hem till dig från Polisen och följande möjligheter finns för att lämna in:
  • Komma förbi kansliet på dagtid och lämna in. När brevet är kollat så makuleras utdraget.
  • Lämna det i kuvert i brevlådan utanför kansliet. När brevet är kollat så makuleras utdraget.
  • Skicka per post till: Boo FF, Box 2090, 132 02 Saltsjö-Boo. När brevet är kollat så makuleras utdraget.

Behandling av informationen
Ansvarig har en lista som enbart innehåller ledarens namn och ett kryss som visar att utdraget är inlämnat. Boo FF tar ingen kopia och sparar inga andra uppgifter än det som står i listan. Filen är lösenordskyddad.

Om utdraget är tomt är du färdig och vi tackar dig för hjälpen! Så länge du är kvar i föreningen som ledare behöver du inte lämna in nytt utdrag. Är det så att du tar ett uppehåll i ditt uppdrag så måste du lämna in ett nytt när du registreras som ledare igen. Begäran om inlämning sker löpande för nytillkommande ledare.

Om utdraget visar att ledaren dömts för något brott innebär det normalt sett att föreningen inte har förtroende för ledaren längre och att man inte kan ha uppdrag som ledare hos oss. Besked meddelas skyndsamt till den berörda ledaren. All hantering sker med sekretess.

Obligatorisk
Det är ett krav att visa upp utdraget för att få vara ledare i Boo FF. Man kan alltså inte välja att låta bli och samtidigt fortsätta som ledare. En viktig del i förtroendet är att alla ledare behandlas lika. Kontakta gärna styrelsen om du har frågor.

Boo FF:s styrelse tackar för att du är ledare i vår förening och ser fram emot ett smidigt samarbete med detta, som ett led i arbetet med att höja kvaliteten och förtroendet!

Kontaktpersoner vid frågor:

Lukas Kroon
lukas.kroon@booff.se

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub