Boo FF - Trygg Förening
Aae

Varför?

För att skapa en större känsla av trygghet och förtroende i gruppen är det viktigt att skapa en kultur i laget. En kultur som visar hur vi vill agera gentemot varandra, som spelarna kommer överens om tillsammans.

För att kunna skapa trygghet och gemenskap, är det bra med ramar och principer som styr kulturen vi vill forma. Om vi tillsammans kommer överens om hur vi vill umgås med varandra, kommer det bli enklare att vara en del av gruppen.

I stället för att kulturen skapar sig själv kan vi från början skapa en kultur på ett strukturerat sett som stärker förtroendet och tryggheten i gruppen. Det blir också en överenskommelse inom laget som vi alltid kan gå tillbaka till vid eventuella diskussioner, speciellt om det börjar utvecklas en kultur inom laget som påverkar spelarna negativt.

Det är viktigt att kulturen utformas tillsammans med alla spelare och ledare så att alla känner sig delaktiga. Känner spelarna sig delaktig kommer den i större utsträckning att följas och de kan påminna varandra om den, vilket i sin tur bidrar till trygghet och respekt.

Hur forma en kultur?

Det är viktigt att alla spelare, var för sig, bekräftar varje princip, och att de känner sig bekväma och nöjda med den innan den skrivs upp som en bestämd del av kulturen. Framförallt är det viktigt att tillsammans definiera ord som vanligtvis tas för givet, som till exempel respekt - Vad betyder det?

Skriv upp alla principer som verb, alltså något som går att göra, som handlingar. Var noga med att inte använda negationer, som tex. "Avbryt inte", "Stör inte", "Döm inte" osv. Du kan t.ex. fråga: "När vi inte avbryter, vad gör vi då?". Skriv vad vi skall göra istället för vad vi inte skall göra, för att kunna förändra ett beteende.

Rekommenderade principer som skapar trygghet, ökar fokus och förbättrar tillit till varandra:

Lyssna för att förstå.

  • När någon pratar, lyssnar vi på varandra
  • Vi lyssnar aktivt för att förstå
  • Vi har olika erfarenheter, värderingar och åsikter
  • Vi är här för att lära oss av varandra
  • Att acceptera varandra och visa respekt betyder inte alltid att vi har samma åsikt

Var närvarande och aktiv.

  • Var här och delta. Bidra med din närvaro, ditt engagemang och var aktiv som deltagare i gruppen
  • Lägg undan mobiltelefoner om de inte behövs av särskilda skäl

Att upprätthålla kulturen

Varje gång det startar en ny i gruppen eller när hela gurppen kommer tillbaka efter ett sommar- och jullov, gå genom och påminn om kulturen som ni har kommit överens om. Är det något som behöver läggas till eller är det något som behöver förtydligas mer?

Som ledare är du den viktigaste kulturbäraren!

Medan ni ändå är i farten - låt spelarna skapa en kultur åt föräldrarna i laget. Hur vill spelarna att föräldrar skall uppträda på träning och match? När denna är definierat så presentera den och gå igenom den på ett föräldramöte.

Och glöm inte; när kulturen följs, vad får då laget/spelarna tillbaka från er ledare? T.ex. en planerad, genomtänkt, rolig och fokuserad träning där alla skall utvecklas på den egna nivån - definiera detta.

Lycka till!

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub