Boo FF - Trygg Förening
Aae

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak

Varför en ANDT-policy?

Att vara med i en fotbollsförening är mer än att bara träna och spela match. Här får ungdomar och barn en trygg och social gemenskap. För många barn är fotbollsföreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön. Fotbollsledaren är en viktig social förebild. Ofta är idrotten en skyddsfaktor mot att ungdomar inte använder alkohol, narkotika, doping och tobak. Ledarens förhållningssätt till bland annat alkohol och tobak kan påverka värderingar som barnen och ungdomarna bär med sig livet ut.
Boo FF arbetar för gemenskap, idrottsutövande och social fostran
För Boo FF är det viktigt att främja positiva och trygga miljöer där våra barn och unga kan utvecklas, såväl idrottsligt som socialt, kulturellt och psykiskt.

För oss ingår alkohol, tobak, narkotika och doping inte i en sådan miljö. Alkohol, tobak och andra droger påverkar idrottsprestationen negativt.

Mål

Vi, Boo FF, tar ställning mot alkohol, narkotika, doping och tobak. Genom att alla våra medlemmar, oavsett vilket lag de spelar eller engagerar sig i, möts av samma budskap kan vi tillsammans:

  • Bidra till att minska risken för att ungdomar och vuxna råkar ut för skador och problem relaterade till alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  • Stärka våra medlemmar att göra hälsosamma val och undvika alkohol, narkotika, doping och tobak.
  • Bidra till att öka kunskapen om de negativa effekter av alkohol, narkotika, doping och tobak på såväl idrott som samhälle.

Här kan du läsa och ta del av de riktlinjer när det gäller det alkohol-, doping- och drogförebyggande arbete Boo FF kommit överens om och som gäller som riktlinjer för vårt fortsatta arbete. Riktlinjerna är beslutade av föreningens styrelse och finns med som en naturlig del i introduktionen av nya ledare och årligen återkommande genomgång vid föreningens ledarträffar.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub