Boo FF - Trygg Förening

Varför?

Att checka in/ut är den mest kraftfulla metoden vi har för att skapa en trygg, förtroendeingivande plats, där alla i gruppen kan vara sig själva och känna sig värdefulla som individer. Alla i laget får utrymme att säga något och det skapas en trygg miljö och tillit till varandra i gruppen.

Hur?

För att checka in samlas laget i en cirkel, så att alla kan se varandra. Det är viktigt att alla är på samma nivå, så om t.ex. laget sitter ner så sitter även tränarna. Tränaren ställer sedan en fråga som alla svarar på, antingen en och en i turordning som de sitter eller popcorn; den som känner sig redo säger något först. I början kan turordning vara det som känns tryggast, då vet vi vad som kommer att hända, det är förutsägbart och vi människor gillar förutsägbarhet. Det är viktigt att alla i gruppen säger något. Beroende på hur länge gruppen har känt varandra och vilka erfarenheter som finns, kan frågan som ställs variera. Exempel på frågor:

  • Vad vill du själv fokusera på idag?
  • Vad är viktigt för dig på träningen idag?
  • Vad har du för känsla just nu?
  • Vad tycker du skapar laganda? Hur kan du bidra till det?
  • Vilken värdering är viktig för dig idag/när vi spelar fotboll?

Frågan borde eftersträva att gå djupare än bara "Hur mår du?". Låt alla dela något om vilka de är, personliga känslor, tankar och åsikter.

Checka in/ut kan även användas för att fördjupa lärandet under en träning. Om du t.ex. vill träna passningsspel kan du starta träningen genom att checka in med "Vad är viktigt i ett lag?". Förmodligen kommer någon spelare säga samarbete, någon annan kommunikation etc. Incheckningen kommer ge dig en bättre bild av vilka tankar som ditt lag har och vad de tycker är viktigt, vilket lägger grunden för ett bra passningsspel. När spelet sedan börjar kan du som tränare se hur spelarna använder de färdigheterna och beteendena, som de själva checkade in med, och hur de i sin tur påverkar spelet. Vid träningspassets utcheckning kan du relatera till deras färdigheter och beteenden genom att t.ex. fråga "Vad gjorde vi idag som gjorde vårt passningsspel bra?" eller "Vad saknades idag för att vårt passningsspel skulle bli bra?". På detta sätt skapar du utrymme för reflektion bland dina spelare, vilket förbättrar deras utveckling.

Vad kan det leda till?

Genom att checka in ger du utrymme för att alla skall bli sedda, känna sig viktiga och värdefulla, samt en möjlighet för alla individer att knyta an till varandra. Du ger spelarna möjlighet att fokusera, lämna vad de kom ifrån innan träningen och istället fokusera på var de är nu.

Incheckningen kommer också att ge dig som ledare en djupare förståelse för hur dina spelare mår. Genom regelbundna incheckningar kommer du kunna se och upptäcka mönster hos dina spelare, och på så sätt förstå vilka av dem som t.ex. kan behöva extra stöd.

Ju mer du checkar in med en grupp, desto större trygghet och förtroende kommer skapas. Om vi är konsekventa med att checka in varje träning kan det verkligen resultera i positiva effekter för laget, såsom trygghet, gemenskap och fokus. Om vi däremot checkar in då och då, skapas inte samma effekt. Det är därför viktigt att checka in varje träning, och att både ledare och spelare tar det på allvar.

Som ledare checkar du alltid in/ut sist, så att du kan ha koll på att alla har checkat in/ut innan dig.

Om någon inte vill?

Om en spelare tycker att det är jobbigt att checka in/ut, kan du som ledare sätta dig bredvid hen, visa att du finns där och låta det ta den tid som hen behöver. Är du konsekvent med att checka in varje träning, kommer hen att känna sig tryggare med tiden och till slut vilja delta. På samma sätt hanterar du spelare som tycker att det känns töntigt att checka in. Det är viktigt att du som ledare visar att du tar incheckningen på allvar och att du förväntar dig att spelarna också gör det. När incheckningen blivit en rutin, kommer det inte längre ifrågasättas, utan snarare vara något som spelarna kan påminna ledarna om.

Som ledare är det viktigt att vi reagerar likadant på allas check-in. Om vi skulle reagera olika kan det resultera i att spelare checkar in på det sätt som de tror att ledarna vill höra, istället för vad det verkligen tycker och känner. Efter varje spelares check in kan du säga "tack", nicka eller reagera med annan bekräftelse, så länge du bekräftar alla spelare på samma sett.

När det kommer till utcheckningen, är det precis samma sak. Gruppen sitter i en cirkel med dig och du ställer en fråga om spelarnas känslor och/eller värderingar, en fråga som alla kan svara på. Att avrunda med en utcheckning är ett bra sätt att samla gruppen och avsluta träningen på.

När?

Vi startar varje träning med att checka in och avslutar träningen med att checka ut. Vi kan checka in med samma fråga varje gång. Det är viktigt att komma ihåg att t.ex. "Vilken känsla har du just nu?" är en ny fråga varje gång. Kvalité i frågan är viktigare än kvantitet, alltså är det viktigare att ställa en fråga som på riktigt får fram spelares känslor eller värderingar än att variera med så många frågor som möjligt.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub