Boo FF - Trygg Förening

När det ofattbara inträffar.

Med kris avses:
"En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen."

Om det ofattbara händer i sammanhang där de involverade representerar Boo FF eller att händelsen kommer att påverka Boo FF:s medlemmar är det viktigt att representanter från Boo FF kontaktas omedelbart för att ta ställning till situationen och vidta nödvändiga åtgärder. Exempel på händelser kan vara; trafikolycka, dödsfall, traumatiska händelser e.l. som kommer att ha stark inverkan på våra övriga spelare/ledares psykiska tillstånd.

Larmlista i Boo FF:
Klubbdirektör: Jörgen Alevad Tel: 0733-984122
Ordförande: Stefan Alvén Tel: 070-999 9063

Boo Församling har en naturlig roll i krishantering i kriser i vårt närområde. Krisansvariga i Boo Församling kontaktas i de fall krisgruppen i Nacka kommun bedömer att behov av stöd och insatser finns.

Kontaktinformation
Nacka Kommuns krisgrupp nås:

Dagtid via kommunens växel 08-718 80 00.
Övrig tid: 08:718 81 12

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub