Boo FF - Trygg Förening

Antidopingplan för Boo FF

Datum2018-09-12

Boo FF vill att:

  • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
  • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
  • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Akut

Föreningen har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping.

I samtliga fall följer föreningen Riksidrottsförbundets rekommendationer

Ta direkt kontakt med personen. Om du/ni får kännedom om ett dopingfall bör någon i styrelsen/föreningen ta direkt kontakt med personen i fråga. Antidopingansvarig tar första kontakt med personen i fråga. Därefter tar antidopingansvarig och/eller personen i fråga kontakt med klubbchef eller ordförande i styrelsen om eventuella åtgärder behöver tas.

Tänk på sekretessen. Sekretessen i en dopingutredning är sträng och fallet blir tidigast känt när idrottsutövaren själv går ut med information eller stängs av under utredning. Beslut om avstängning under utredning eller bestraffning sänds per brev inom tre dagar till den avstängde, föreningen, SDF, SF och RF:s dopingkommission. Läs mer om handläggning av dopingfall, dopingförseelser och påföljder i "Idrottens antidopingreglemente".

Anabola Androgena Steroider förbjudna enligt lag

Vid upptäckt av dopingmissbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) är det viktigt att veta att sådant bruk och hantering också är olaglig enligt svensk lag. Se dokumenten "Fakta om AAS" och "Lag om förbud av vissa dopningsmedel".

Aktionsplan

1. Ta reda på fakta och kontakta antidopingansvarig.

2. Tänk på sekretessen. Hantera informationen varsamt.

3. Kontakta RF för att ta reda på mer information om dopingämnen.

4. Kontakta klubbchef då man är säker på att det kan röra sig om doping.

Då kan klubbchef och styrelsen sedan besluta vilka åtgärder som ska tas och vilken

information som kan gå ut och till vem.

5. Vid dom om doping kommer åtgärder att vidtas som följer lagen,

eventuellt dombeslut och RF:s rekommendationer. Dessa åtgärder kan

se olika ut beroende på vilken doping det rör sig om.

6. Vid beslut om avstängning efter positivt dopingprov har Boo FF som policy

att fortfarande ha kontakt med den dopingavstängde och bjuda in till

informationsmöten (t ex om antidoping) när klubbschef/styrelse anser det vara

tillämpligt.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns.

Röd-Gröna Listan
Här kan du kontrollera om ett läkemedel omfattas av dopingreglerna eller inte.
Förteckningen omfattar enbart läkemedel godkända i Sverige för humant bruk.

WADA:s dopinglista
WADA (World Anti-Doping Agency) uppdaterar årligen Dopinglistan som utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code".

Dispens
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

--> Här är den senast uppdaterade listan för godkända och icke godkända produkter.


Antidopingplan

Boo FF har påbörjat arbetet med en handlingsplan för antidoping som kommer att publiceras under 2019..

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub