Boo FF - Trygg Förening

Dessa riktlinjer beskriver riktlinjer för samtliga förtroendevalda, ledare, spelare samt föräldrar som representerar Boo FF avseende sociala medier.

Sociala medier

Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Youtube osv.

Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra Boo FF och stärka vårt varumärke samt skapa kontakter och kommunicera. Kommunikation över internet innebär också risker för Boo FF då det som skrivs kan få stor spridning och vara svårt att stoppa. Det är viktigt att vi använder sociala medier på ett positivt sätt och ger fler möjlighet att hitta till Boo FF och ta del av vår verksamhet.

Ledares användande av sociala medier
Boo FF ser positivt på användandet av etablerade sociala medier, likt Facebook, Twitter och Instagram i syfte att informera om turneringar, lagaktiviteter och andra aktuella händelser. Tänk på följande:

  • Sociala medier får aldrig användas i syfte av att kommentera, informera eller på annat sätt uttrycka en negativ klang om Boo FF eller andra föreningars verksamhet och personerna i dem.
  • För kommunikation via Facebook bör ledaren skapa ett separat Boo FF ledarkonto i sitt namn och inte använda sitt privata konto.
  • Ledare bör inte ha kontakt med enskilda spelare i Boo FF eller andra föreningar genom privat konto i sociala medier.
  • Boo FF uppmanar ledare att föra dialog med spelaren gällande användning av sociala medier, samt sträva efter att vara förebild i hur man sköter en dialog över internet.

Spelares användande av sociala medier

- Sociala medier används endast privat och får aldrig användas i syfte av att kommentera, informera eller på annat sätt uttrycka en negativ klang om Boo FF.

- Spelaren skall i sin användning av sociala medier ta hänsyn till spelare, ledare och andra knutna personer i Boo FF:s verksamhet på så sätt att man inte kränker eller skadar någon annans integritet.

- Spelaren skall i sin användning av sociala medier visa respekt och omsorg mot motståndare, domare, funktionärer, förbund och andra aktörer som spelaren möter i sin vardagliga verksamhet i Boo FF.

Föräldrars användande av sociala medier

- Föräldrar skall i sin användning av sociala medier ta hänsyn till spelare, ledare och andra knutna personer i Boo FF:s verksamhet på så sätt att man inte kränker eller skadar någon annans integritet.

- Föräldrar skall i sin användning av sociala medier visa respekt och omsorg mot motståndare, domare, funktionärer, förbund och andra aktörer som spelaren möter i sin vardagliga verksamhet i Boo FF.

- Sociala medier används endast privat och får aldrig användas i syfte av att kommentera, informera eller på annat sätt uttrycka en negativ klang om Boo FF:s verksamhet och personerna i den.

- Boo FF uppmanar föräldrar att föra dialog med spelaren gällande användning av sociala medier, samt sträva efter att vara förebild i hur man sköter en dialog över internet

Läs också:
Riktlinjer för Boo FF:s grupphemsidor

Matchreferat

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub