Boo FF - Utbildning

Information gällande uttagning till Boo FF:s Lag 1 – det året spelaren fyller 13 år.

Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många som möjligt att fortsätta med sin idrott. I vår förening ska det finnas plats för alla barn, ungdomar och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition. Boo FF värnar om att varje individ ska kunna hitta sin egen utmaning i föreningen och kunna utveckla sitt fotbollsspelande utan att för den skull behöva söka sig utanför föreningen.

Boo FF arbetar efter vår antagna spelarutvecklingsmodell. Modellen är framtagen för att under många år kunna stimulera alla våra flickor och pojkars fotbollsutövande oavsett biologisk utvecklings- och intressenivå. Det innebär att inför det året spelarna fyller 13 år finns det möjlighet att anmäla sitt intresse för att spela i ålderskullens Lag 1.

En spelare som tas ut till Lag 1 ingår i verksamheten i 1 år. Vid varje säsongsslut genomförs en utvärdering för att se att spelaren uppfyller uppsatta kriterier.

Hur sker uttagningen till Lag 1?
Vi vill se spelarna under en längre period och i en miljö där de känner sig trygga så att deras fokus är på fotbollen och inte uttagningen. Istället för tidigare års provträningsveckor så använder vi nu den förberedande träningen samt besök på lagens träningar och matcher som grund för uttagningen. Besök görs av sportchef, åldersgruppsansvarig, ansvarig instruktör på förberedande träningen samt Lag 1:s tränare, utsedda av Boo FF.

Här anmäler du dig för F1

För mer detaljerad information inför säsongen 2024 för P11 kullen

I samråd med åldersgruppens tränare tar, sportchef och åldersgruppsansvarig ut en trupp.

Riktlinjer/Kriterier för spelare
Spelaren bedöms utifrån de egenskaper som beskrivs i Boo FF:s spelarutvecklingsplan, vilka moment en spelare ska klara av vid en viss ålder. Faktorer som träningsnärvaro, attityd och intresse är avgörande för att få en plats.

Kriterier som gäller för spel i Lag 1 framgår nedan.

 • Spelaren har motivation och ambition. Denna drivkraft måste finnas hos alla spelare i Lag 1.
 • Har god träningsnärvaro. Befintlig säsongsplanering skall respekteras och följas.
 • V9 och V44 är spellediga samt 3–4 veckor på sommarlovet. Eventuell familjesemester får ej inkräkta på lagets säsongsplanering, är det oundvikligt så måste det meddelas i mycket god tid (t.ex. farmor fyller 80 år och bjuder alla till Spanien). I övrigt gäller träning enligt planering. Träningsnärvaro innebär också att spelaren deltar på alla pass i veckan och är fokuserad under passen. Vid sjukdom eller skada meddelas detta snarast till ansvarig tränare.
 • Har god teknik och bollbehandling samt en god utvecklingspotential.
 • Har rätt attityd. Spelaren ska ha rätt attityd på träning och match samt uppträda på ett bra sätt både på och utanför planen.
 • Planering och ansvar. Spelaren har eget ansvar för att alltid komma i tid, ha rätt utrustning och vara förberedd för träning eller match. Det är viktigt att ha ätit, druckit och vilat ordentligt för att orka hela träningen eller matchen. Spelaren tar ansvar för att planera så att både skola och fotboll hinns med.
 • Delaktighet. Spelaren bör vara väl medveten om att hen själv spelar störst roll för sin fortsatta fotbollsutveckling. Spelaren bör ha ett stort eget intresse för sin fotbollsutveckling och därför aktivt arbeta med sina styrkor och svagheter på varje träning.

Föräldrarnas roll
Som förälder:

 • finns du med vid sidan av planen för att stötta hela laget med positiva tillrop.
 • finns du med och stöttar ditt barn i sin fotbollssatsning.
 • är du medveten om, och respekterar, att den ansvarige tränaren står för alla sportsliga beslut, uttagningar samt för den säsongsplanering som läggs för aktuell säsong.
 • är delaktig i lagets organisation såsom lagledare, materialansvar, kassör m.m. som behövs för att laget skall fungera under säsong samt så att tränaren kan fokusera på att utveckla och utbilda spelarna.

Meddelandeprocessen
Efter avslutad säsong och innan höstlovet v 44 kommer åldersgruppsansvarig meddela anmälda spelare beslut om uttagning.

Spelare och föräldrar ska inför uttagningen vara medvetna om att anmäld spelare eventuellt ej blir uttagen till Lag 1. Ansvarig ledare och sportsligt ansvarig kommer ge en kort motivering till beslutet, som ej kan överklagas.

TIDSPLAN

V 8 Utskick till spelarna om intresseanmälan till Lag 1
V 33 Utskick nummer 2 till spelarna om intresseanmälan fortfarande är aktuell
V 10–43 match och träningsbesök. Besök görs av sportchef, åldersgruppsansvarig, ansvarig instruktör på förberedande träningen samt tränare för Lag 1, utsedda av Boo FF.
V 34 Sista vecka för intresseanmälan till Lag 1.
V 43, (45) meddelandeprocess till spelare

Rotationsträning till lag 1- Läs mer om det här.

Avgift för att spela i Boo FF:s 1:a lag (Benämns ibland skolavgiften)
Det utgår en extra avgift för spel i Boo FF:s 1:a lag som 2023 är 5 000 kr, - faktura 1 (2 500:-) skickas ut med betalning i januari och faktura 2 (2 500:-) med betalning i 30/4.
Beslut på Boo FF:s årsmöte 20 mars 2022 att avgiften för säsongen 2023 höjs till 5 000 kr
Här hittar du information om föreningens avgifter.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub