Boo FF - Utbildning

Information gällande uttagning till Boo FF:s Lag 1 – 14 år och äldre

Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många som möjligt att fortsätta med sin idrott. I vår förening ska det finnas plats för alla barn, ungdomar och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition. Boo FF värnar om att varje individ ska kunna hitta sin egen utmaning i föreningen och kunna utveckla sitt fotbollsspelande utan att för den skull behöva söka sig utanför föreningen.

Boo FF arbetar efter vår antagna spelarutvecklingsmodell. Modellen är framtagen för att under många år kunna stimulera alla våra flickor och pojkars fotbollsutövande oavsett biologisk utvecklings- och intressenivå.

I Boo FF finns det möjlighet att anmäla sitt intresse för att spela i ålderskullens Lag 1 från det år spelaren fyller 13 år. Denna information vänder sig till dig som fyller 14 år eller mer och vill söka sig till befintligt Lag 1 i aktuell ålderskull.

En spelare som tas ut till Lag 1 ingår i verksamheten i 1 år. Vid varje säsongsslut genomförs en utvärdering för att se att spelaren fortsatt uppfyller uppsatta kriterier.

Riktlinjer/Kriterier för spelare
Spelaren bedöms utifrån de egenskaper som beskrivs i Boo FF:s spelarutvecklingsplan, vilka moment en spelare ska klara av vid en viss ålder. Faktorer som träningsnärvaro, attityd och intresse är avgörande för att få en plats.

Kriterier som gäller för spel i Lag 1 framgår nedan.

 • Spelaren har motivation och ambition. Denna drivkraft måste finnas hos alla spelare i Lag 1.
 • Har god träningsnärvaro. Befintlig säsongsplanering skall respekteras och följas.
 • V9 och V44 är spellediga samt 3–4 veckor på sommarlovet. Eventuell familjesemester får ej inkräkta på lagets säsongsplanering, är det oundvikligt så måste det meddelas i mycket god tid (t.ex. farmor fyller 80 år och bjuder alla till Spanien). I övrigt gäller träning enligt planering. Träningsnärvaro innebär också att spelaren deltar på alla pass i veckan och är fokuserad under passen. Vid sjukdom eller skada meddelas detta snarast till ansvarig tränare.
 • Har god teknik och bollbehandling samt en god utvecklingspotential.
 • Har rätt attityd. Spelaren ska ha rätt attityd på träning och match samt uppträda på ett bra sätt både på och utanför planen.
 • Planering och ansvar. Spelaren har eget ansvar för att alltid komma i tid, ha rätt utrustning och vara förberedd för träning eller match. Det är viktigt att ha ätit, druckit och vilat ordentligt för att orka hela träningen eller matchen. Spelaren tar ansvar för att planera så att både skola och fotboll hinns med.
 • Delaktighet. Spelaren bör vara väl medveten om att hen själv spelar störst roll för sin fortsatta fotbollsutveckling. Spelaren bör ha ett stort eget intresse för sin fotbollsutveckling och därför aktivt arbeta med sina styrkor och svagheter på varje träning.

Föräldrarnas roll
Som förälder:

 • finns du med vid sidan av planen för att stötta hela laget med positiva tillrop.
 • finns du med och stöttar ditt barn i sin fotbollssatsning.
 • är du medveten om, och respekterar, att den ansvarige tränaren står för alla sportsliga beslut, uttagningar samt för den säsongsplanering som läggs för aktuell säsong.
 • är delaktig i lagets organisation såsom lagledare, materialansvar, kassör m.m. som behövs för att laget skall fungera under säsong samt så att tränaren kan fokusera på att utveckla och utbilda spelarna.

Rotationsträning till lag 1- Läs mer om det här.

Provträning

Det åligger förstalagshuvudtränaren att under året bilda sig en uppfattning om de interna spelarna i kullen som eventuellt kan vara aktuella för ett Lag 1 kommande år, vilket bl.a. görs genom rotationsträning och, om tillräckligt med underlag finns, gemensamma mixlag.

Interna spelare som exempelvis inte rotationstränat med Lag 1 under året och/eller känner sig felbedömd kan erbjudas provträning. Detta sker i samråd med kullens förstalagstränare, kullens åldersgruppsansvarige samt spelarens nuvarande tränare. Är man osäker på om man ska söka till Lag 1 eller ej så rekommenderas att först föra en dialog med sina nuvarande tränare om de tror att miljön i ett Lag 1 är bra för den enskilda individen. Viktigt att ta hänsyn till är de riktlinjer och kriterier som finns för spelare (och förälder) i ett Lag 1.

Externa spelare ska, innan sin intresseanmälan för provträning, meddela detta till sina nuvarande tränare samt till sin nuvarande förening.

Spelare som deltar under provträningsperioden deltar ej i Lag 1 planerade matcher eller cuper utan endast på träningar. Däremot kan de spelare som tränaren vill se i matchsituation komma att kallas till speciellt anordnade matcher. Detta innebär inte att alla spelare erbjuds matchspel, beslut fattas här av varje tränare.

Spelare och föräldrar ska inför provträningarna vara medvetna om att spelaren eventuellt ej blir uttagen till Lag 1.

Meddelandeprocess

Det är kullens respektive huvudtränare som, tillsammans med åldersgruppsansvarig på Boo FFs kansli, beslutar om den slutgiltiga uttagningen.

Åldersgruppsansvarig meddelar sedan anmälda spelare beslut om uttagningen och när spelaren fått beskedet kommer även berörda lags tränare få veta vilka spelare som tagits ut och valt att tacka ja.

Avgift för att spela i Boo FF:s 1:a lag (Benämns ibland skolavgiften)
Det utgår en extra avgift för spel i Boo FF:s 1:a lag som 2023 är 5 000 kr, - faktura 1 (2 500:-) skickas ut med betalning i januari och faktura 2 (2 500:-) med betalning i 30/4.
Beslut på Boo FF:s årsmöte 20 mars 2022 att avgiften för säsongen 2023 höjs till 5 000 kr

Här hittar du information om föreningens avgifter.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub