Boo FF - Ledare

Information gällande domare och ersättning

Domare 5 mot 5 :S:t Eriks-Cup serierna tillsätts av Boo FF. Kommer ingen domare skall lagen tillsätta egen domare och genomföra matchen. Domarkontakt 2023: Jörgen Alevad, 0733-984122 jorgen.alevad@booff.se

Domare 7-mot 7, 9 mot 9 samt 11 mot 11 S:t Eriks-Cup serierna tillsätts av Stockholms fotbollförbunds zonledare. Kommer ingen domare i matcher upp till 15 år (ej elitmatcher) skall lagen tillsätta egen domare och genomföra matchen.

Domare till träningsmatcher, kontakta Jörgen Alevad, 0733-984122 jorgen.alevad@booff.se

Rekommenderad rutin för domarkontakt inför match

En eller två dagar innan matchdag, skicka ett mail, sms eller ring till domaren för att presentera er och kolla så att domaren inte har missat matchdagen. På så vis vet ni att domaren kommer och domaren kan känna sig trygg då de redan fått en första kontakt med er som ledare. Kontrollera vem domaren är på Stockholms fotbollförbunds hemsida, S:t Eriks-Cupen eller i utskickat dokument för 5 mot 5-domare

Rekommenderat till alla domare är att vara på plats i god tid innan match. Domare i 5 mot 5 dömer oftast 2 matcher på rad på samma plan.

Ersättning för domarkostnader

Alla matcher som spelas i S:t Eriks-Cupen (som har ett matchnummer) är ersättningsgrundande från föreningen. Domarkostnader i samband med träningsmatcher och cupmatcher ersätts ej av föreningen. Kvitton kan lämnas in löpande under säsongen. Dock vill vi endast betala ut pengar till en person i varje lag, dvs att lagets kvitton kanaliseras via en person i respektive lag.

För att ersättning ska kunna betalas ut så måste kvittot vara korrekt ifyllt. Kontrollera noggrant att:

 • Datum, serie, plats och lag
 • alla adress- och personuppgifter om domaren finns angivna på domarkvittot.

Om det saknas uppgifter på inlämnat domarkvitto så betraktas det som ofullständigt och ingen ersättning utbetalas. Endast originalet är ersättningsgrundande alltså inte kopior eller handskrivna lappar.

Saknas det uppgifter på ert domarkvitto så kan ni söka på StFF:s hemsida under Tävling och domare. Leta fram er serie och där finns också kontaktuppgifter till domaren. För 5 mot 5- matcher har ni fått fil med kontaktuppgifter från Sofia. Tack på förhand att detta är klart när ni lämnar in tillsammans med korrekt ifyllt underlag.

Inlämningsdatum av domarkvitton till kansliet
Söndag vecka 24: För utbetalning av ersättning för vårsäsongen innan kansliet stänger v.26, korrekt ifyllda. För inlämning efter är det utbetalning i augusti.

30 november är absolut sista dagen att lämna in säsongens domarkvitton.

Processen med domarkvitton!

För att ge er en förståelse av hur viktigt det är att domarkvittona kommer in i tid så redogörs nedan den process som följer efter inlämning:

 • 30 nov är sista dagen att lämna in säsongens domarkvitton till kansliet – 2-3 meddelanden/påminnelser har gått ut i god tid före dess till lagansvarig i varje lag.
 • När vi får in domarkvittona gås dessa genom för att säkerställa att all information finns med, det saknas ibland adresser, personnummer etc. och då måste vi ta reda på det.
 • Utbetalning sker, totalt drygt 300 000 kr i belopp från 300 kr – 4 000 kr, totalt ganska många utbetalningar som görs manuellt.
 • När alla utbetalningar är klara sorteras varje domarkvitto i ordning efter namn och domarkvittona som tillhör samma persons sätts ihop.
 • Nästa steg är att föra in alla domarkvittona i en excelfil med alla uppgifter och summering av det totala arvodet.
 • Slutsumman i excelfilen skall i slutändan bli den samma som står på det kontot i Boo FF där vi har gjort alla utbetalningar. Revisorn dubbelkollar det.
 • När det är klart och vi är nöjda så läggs varje domare in hos Skattemyndigheten för registrering av kontrolluppgifter.
 • Kontrolluppgifterna skrivs ut och skickas per post till varje domare.
 • Sedan kan det bli lite efterjobb med ev. felaktigheter etc.

--> jobbet från sortering av domarkvittona till kontrolluppgifterna är klara tar ungefär 40 t effektiv tid.

Tack på förhand för er respekt för tiden detta tar.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub