Boo FF - Ledare

Varför måste jag som ideell ledare betala medlemsavgift?

Boo FF styrelse och kansli vill börja med att tacka dig för det engagemang och all den tid som du ideellt lägger ner som ledare i Boo FF för att ge våra barn- och ungdomar en meningsfull och utvecklande fritid. Dina insatser kan inte överskattas och det är på våra ca 550 ledare föreningen bygger vår verksamhet.

En förenings fundament är dess medlemmar. Den svenska modellen bygger på en stark föreningsanda. Om så många som möjligt i och runt Boo FF också är medlemmar skapar vi en stark plattform för våra fotbollsspelande, främst barn & ungdomar, att växa, utvecklas och få stöd i vår fina förening.

Regelverket för att få statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) som började gälla från 2014-01-01 föreskriver också specifikt, att ledaren ska vara medlem i föreningen för att LOK-stöd ska kunna utgå för de aktiviteter som ledaren håller i. I det tidigare regelverket räckte det med att ledaren var utsedd av föreningen. Aktivitetsstödet är en stor och viktig del av Boo FF:s finansiering och även för att säkerställa att vi som förening agerar i enlighet med regelverket för LOK-stöd som vi ber våra ledare att också vara medlemmar i föreningen.

Avgiften är för närvarande 200 kronor/år.

Vad går pengarna till?

Förutom att intäkter från medlemsavgifter i stort finansierar vår verksamhet och framförallt vår ungdomsverksamhet så är inriktningen att intäkter från medlemsavgifter för ledare i så stor utsträckning som möjligt ska gå direkt tillbaka till att stärka våra ledare i form av utbildning, kläder och utrustning.

Vi hoppas på din förståelse för detta och vi tackar dig än en gång för ditt engagemang i föreningen.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md output oclycg
Vi stödjer Boo FF:s Sociala fond. Klicka för att läsa mer.
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub