Boo FF - Ledare
Aae

Generella regler gällande träning vintersäsong

Utomhus
Tiderna på konstgräs gäller så länge konstgräsplanerna är snöfria. Om konstgräsplanerna blir indisponibla på grund av snöfall eller minusgrader så stängs planerna omedelbart. Boo FF har på hemsidans 1:a sida "Snöstatus" som uppdateras varje vardag senast kl. 15:00 (vi inväntar kommunens besked vid tveksamheter). Vänligen invänta den uppdateringen istället för att mejla/ringa kansliet.

Inomhus
Varje lag ansvarar för att det material som eventuellt plockats fram även ställs tillbaka på angiven/ursprunglig plats efter avslutad träning. Inget lag får lämna material framme till efterföljande lag. Allt skräp kastas i papperskorgar och omklädningsrummen lämnas städade. Detta är mycket viktigt då vi enligt hyresavtal är skyldiga att hålla ordning i hyrda lokaler. Om vi bryter mot dessa ordningsregler kan vi bli avstängda från lokalen och den tilldelade tiden tas bort utan ersättningstid för de lag som drabbas.

OBS! Tollare sporthall
Då bollhallen nyttjas av rullstolsburna så är det mycket viktigt att sarger, målburar med mera kommer på rätt plats i föreningsförrådet, så de inte blockerar de dörrar som Nacka HI skall använda för att komma åt sina rullstolar.

Vi kan inte garantera att tilldelad tid inomhus inte krockar med tilldelad tid utomhus under den snöfria perioden. Viktigt att avboka den tid som inte skall användas.

Tilldelning
Gympasalar tilldelas de yngsta lagen
Idrottshallar tilldelas så långt det räcker från de äldsta och nedåt (mycket begränsat med tider)
Tälttider tilldelas så långt det räcker från de äldsta och nedåt

Nycklar till gymnastiksalar, sporthallar samt till belysning på konstgräsplaner.
Det finns nycklar till gymnastiksalar och sporthallar att kvittera ut på kansliet, deposition 200 kr per nyckel, helst swish.

När det gäller belysning på konstgräsplaner så se under "Anläggningar" på Boo FF:s hemsida vad som gäller för respektive.

Extratider/Strötider
Lagen kan leta efter strötid i MyClub/Kommunens hemsida och mejla till traningstider@booff.se för bokning från vecka till vecka.

Träningsmatcher/Ersan
För de lag som planerar spela träningsmatcher eller matcher i Ersan så leta efter lediga matchtider på kommunens bokningssida och meddela traningstider@booff.se för bokning.

Vid snöfall/kyla
Träning är EJ tillåtet på konstgräset om det är snö på planen, inbokade träningar kommer då att utgå. Vid en temperatur på -10°C eller kallare så rekommenderar vi att träningen ställs in. Det är absolut förbjudet att på egen hand skotta konstgräsplanerna.

Respekt
För att underlätta underhållet av planerna skall målen alltid ställas på sidan av planen efter avslutad träning.

Respektera andra lags träningstider. Det är inte tillåtet att beträda planen före egen bokad tid och ej heller att gå in och "ta ett hörn" på annat lags träningstid/- yta.

Kom ihåg att planera framåt och avboka tider i MyClub om ni inte skall utnyttja er tilldelade tid.

Viktigt gällande ej nyttjade tider som inte avbokas!
De tider inomhus ni EJ nyttjar under den snöfria perioden MÅSTE avbokas och helst för hela perioden. Detta för att inbokade tider som står outnyttjade är belagda med en straffavgift som föreningen kommer debitera det lag som ej avbokat sin tid. Vid återkommande straffavgift kan Nacka kommun komma att dra tillbaka tiden och i så fall finns ingen ersättningstid för det drabbade laget.

Om ni avbokar er tid mer än 3 ggr kan kansliet återta tiden och boka den till lag som är i behov av tiden. Så vet ni med er redan nu att ni skall göra uppehåll under lov avboka dessa snarast.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub