Boo FF:s sociala fond

Vår sociala fond stöttas av

ICA Maxi Nacka stöttar vårt arbete genom att bidra med
ekonomiska medel till fonden


Alla pant som samlas in på Boovallen under säsongen
går in i den sociala fonden

Syfte, villkor och förfarande
Boo FF:s fotbollsfamiljer är från Nacka området som är ett, i stort, välbärgat område. Däremot så gäller det inte alla. Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många som möjligt att fortsätta med sin idrott så länge som möjligt. I Boo FF ska det finnas plats för alla barn, ungdomar och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition. Det är klart att ekonomin spelar en stor roll. Även om Boo FF:s avgifter ligger i linje med övriga föreningar med ungefär likadan målsättning så blir det för flera familjer mycket pengar när kläder skall köpas och avgifter till cup/läger skall betalas.

Boo FF sociala fond har som syfte att ekonomiskt hjälpa enskilda medlemmar där hemmets ekonomiska status inte medger de kostnader som fotbollsspel i något av Boo FF:s lag innebär.

Varje år hjälper fonden fler än 40 familjer att möjliggöra fotbollsspel trots svåra ekonomiska förhållanden.

Villkor:

 • Utdelning från fonden får göras av både kapitalet och dess avkastning.
 • Medlem kan erhålla ett belopp om maximalt 4 000 kr/år.
 • Medel ur fonden kan endast beviljas enskild medlem (ej till lag eller träningsgrupp).
 • Medel beviljas inte till medlemsavgiften.
 • Medlemsavgiften måste vara betald för att ansökan ska behandlas.
 • Verksamhetsavgiften får inte vara betald när ansökan skickas in (m.a.o. det går inte att söka i efterhand, när fakturan redan är betald)
 • Ansökan om medel ur fonden sker löpande under året och behandlas av Klubbchef och åldersgruppsansvarig för den ålder spelaren spelar i. De tar fram ett beslutsunderlag och förslaget skickat till representanter i styrelsen som fattar beslut om ansökan beviljas eller inte. Ledare i laget kan involveras för att få fram rätt beslut.

Ansökningsförfarande:

Ansökan måste innehålla följande:
 • Fullständiga personuppgifter för den spelare ansökan gäller.
 • Belopp (maxbelopp 4 000 kr.).
 • En tydlig beskrivning hur pengarna ska användas.
 • En tydlig motivering till varför personen ansökan gäller har behov av ekonomiskt stöd.
 • Kontaktuppgifter för den person föreningen ska ha kontakt med om ansökan.
Ansökan görs digitalt via formulär. Klicka här för att komma till ansökan

Fonden är beroende av bidrag och sponsring från medlemmar och företag. Här kan du läsa hur du kan bidra.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md ica
Ica Max Nacka
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md vit logo
Md nvp logga web 750 px 2017
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md ormingecentrum2
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub