Aae

Intresselag för pojkar och flickor 2014 & 2015

Bakgrund

För de stora flertalet av våra spelare så är den nuvarande lagverksamheten helt rätt och möter det behov som spelaren har.
Men vi har ett litet antal spelare i varje ålderskull som har ett ännu större intresse än den ordinarie verksamheten klarar av att stimulera, vi startar nu därför sk intresselag i 2014 och 2015 ålderskullarna.

Ordinarie verksamheten är nästan alltid tillräcklig!

För både 2014 och 2015 finns i den ordinarie verksamheten stora möjligheter att stimulera intresset, både för den som just nu har ett större intresse och den som just nu har ett lite mindre intresse.
I lagverksamheten erbjuds normalt 2 träningar i veckan och några grupper erbjuder tom 3 träningar i veckan, i det finns också möjligheter att samverka i träning med andra lag.

Utöver den ordinarie lagträningen så erbjuds fortsättningsvis (2014 har möjligheten redan denna säsong) även varje vecka extraträning i form av PX och FX där spelaren kan anmäla sig till ett veckobaserat extrapass med externa tränare. Mer info kommer finnas på denna länk:

https://booff.myclub.se/menu/pages/28497

Om du som spelare tillhör det stora flertalet spelare som är nöjda där dom är behöver du inte inte göra något, men om du tillhör de ca 10-20% som vill ännu mer så behöver du fortsätta läsa noggrant nedan.

Några spelare har ett ännu större intresse som vi som förening också behöver möta!

Några barn vill träna betydligt mer och tillsammans med andra barn som också vill träna så mycket. Vårt mål är att genom att placera barn med samma höga intressenivå tillsammans skapa bättre förutsättningar för alla barn att spela fotboll i den omfattning barnet och familjen önskar.

Vi startar säsongen 2024 därför upp nya intresselag i ålderskullen 2015 och 2014 där vi placerar barn med samma höga intressenivå tillsammans.


Hur ser verksamheten ut?


De spelare som anmäler sig till intresselag kommer att flyttas från sin nuvarande grupp till ett nytt intresselag.
Storleken på gruppen kommer bero på hur många som anmäler sig, antingen skapas en grupp per ålderskull eller två grupper med tät samverkan.

Ett team sätts upp runt intresselaget med följande roller med åldergruppsansvarig Boo FF som huvudansvarig (dock ej med i den dagliga verksamheten).

Den dagliga verksamheten drivs av:

 • 2-4 intresserade föräldratränare, vara 1-2 utses som huvudtränare
 • Extern instruktör – Utses av Boo FF (är med fördel någon med befintligt uppdrag i föreningen), leder ett pass per vecka och planerar träningspass tillsammans med föräldratränare
 • 1-2 lagledare, sköter planering, matcher och camper
 • Kassör, Värdegrundsansvarig mm

Träning och match:
3 träningar i veckan, varav ett pass i veckan av extern tränare
Seriespel i sanktan och träningsmatcher under hela året.
Matchcamper och cuper under året i olika nivåer

Nivåanpassning

Eftersom intresselaget är intressebaserat så kan den nuvarande fotbollsnivån variera i gruppen. Därför jobbar teamet med icke statisk Viktigt är därmed att barnet inte är beroende av att spela i en viss grupp eller med en viss kompis.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i intresselaget kommer vara ca 2000 :- utöver den ordinarie medlems- och verksamhetsavgiften. (För 2023 var ordinarie avgift medlemsavgift 200 :- + verksamhetsavgift 1550 - 1850 :- ). Se: https://booff.myclub.se/menu/pages/304. Dessa pengar används för extern instruktör, ev tillkommande material och andra kostnader relaterat till laget.

När startar de nya intresselagen?

Verksamheterna fortsätter som idag efter höstlovet, sen är ambitionen att de nya lagen skall starta sin verksamhet under vecka 47 2023.

För vem?

Mitt barn är intresserat av fotboll, Hur vet jag som förälder om barnet har tillräckligt intresse för att vara med i ett intresselag?

Val att anmäla sig till ett intresselag ska återspegla barnets verkliga intresse.

 • Ser barnet fram emot nästa träning och match eller får man som förälder "kämpa" för att komma iväg?
 • Vill barnet träna / spela match "oavsett" väder eller om något annat kul händer just idag?
 • Är barnet intresserat och deltar alltid i allt under träningar? Har barnet intresse att ta till sig instruktioner?
 • Är barnet taggat och kämpar och gör sitt bästa under matcher?
 • Spelar barnet mycket fotboll på eget initiativ utanför lagets träningar?
 • Har barnet visat en kontinuerlig träningsnärvaro i den nuvarande miljön? (Intresselaget kommer kontinuerligt träna 3 dagar i veckan + matcher, så det måste finnas en rimlighet att gå från nuvarande träningsdos till träningsmängd i intresselaget)
 • Hur mycket fotboll orkar barnet (och familjen)?
 • Är ditt barn "mest intresserat" eller bland de absolut mest intresserade i ditt nuvarande lag?
 • Viktigt att barnet anmäler sig baserat på sitt eget intresse och inte för att en kompis uttrycker intresse att anmäla sig.

Om du är intresserad av att anmäla dig till intresselaget så vill att du rådgör med din nuvarande tränare för att få råd och bekräftelse på intresselaget är rätt för spelaren.


Nuvarande lag

Intresselag

Ca 2 träningar per vecka (Vissa tränar 1-2 ggr, några lag 2-3 ggr)

3 träningspass per vecka motsvarande 4,5 timme i träningstid.

Deltar i S:t Erikscupen och spelar ibland extra matcher / cuper

Deltar i S:t Erikscupen och spelar flera/många extra matcher / cuper. Tex 2-3 matcher vissa helger, det kan förekomma någon cup mitt i sommarsemestern och under påsklovet.

Barnet förväntas delta minst 1 gång per vecka på träning och i de matcher hon/han kallas till.

Barnet vill och kan träna 3 gånger per vecka och ett riktmärke är att man har som mål att delta på 100% av träningspassen men minst på 80% av lagets träningar *

Respekterar de delar av säsongsplaneringen man anmält sig att delta på (läger, cuper, osv)

Lagets fastlagda säsongsplanering ska respekteras. Säsongen pågår året om med uppehåll några veckor på sommarlovet. Cuper kan spelas bl.a. på skolornas lov och långhelger.*


*multiidrottare förväntas delta med kontinuitet under hela året men här görs individuell plan upp.

Träningsmängd

En viktig förutsättning är att man som spelare själv vill och klarar av den träningsmängd som förväntas i intresselaget. Den egna inre drivkraften är en förutsättning för att det skall bli bra. Om man inte har den just nu så är det bättre att vara kvar i den ordinarie verksamheten.

Tänker man att normal säsong pågår från veckan efter höstlovet (v45) till veckan innan höstlovet (v43), drar av ett par veckor julledigt (3), sportlov (1), påsklov (1) samt ett flertal veckor ledigt över sommaren (6) så landar man normalt på 40 veckor aktivitet för säsongen. Tre träningar per vecka landar då på 120 träningar för säsongen. Med en närvaro på 80% deltar man då i minst 96 träningar under säsongen.

Mot bakgrund av detta så är det viktigt att man som förälder gör en bedömning om det är realistiskt för mitt barn. Om det tex innebär en fördubbling jämfört med det antal träningspass som man har i nuvarande verksamhet så bör man verkligen fundera på om det är realistiskt just nu.
Om det inte är det så är det bättre att fortsätta i den ordinarie verksamheten och i den samt i extraverksamheten PX/FX bygga på sin träningsmängd.

Frågor och svar.

Uttagning?

Intresselaget är intressebaserat, ingen uttagning sker, de spelare som har ett bekräftat intresse anmäler sig till det nya laget.

Prova?
Det är viktigt att man vill till 100%, om man inte vill så ska man inte anmäla sig. Det är inget testa på eller provspel utan det är en bindande anmälan som gäller från början.

Om intresset kommer senare
Om man är osäker på om man har intresset nu så är det ett tecken på att man inte bör anmäla sig nu. Det kommer gå att anmäla sig senare till intresseverksamheten (i fastställda anmälningsperioder).

Uppföljning av intresse

När intresselaget är igång så är det viktigt att ha kontinuerlig dialog med spelare och föräldrar för att följa upp hur intresset för verksamheten är. Om man över tid inte visar att man har den intressenivån som man kommit överens om så kan spelaren i samtal bli rekommenderad att byta från intresselaget till ett lag i den ordinarie verksamheten.

Ansluta till laget

Det är viktigt att intresselaget har en stabil spelargrupp att jobba med, därför behöver gruppen "spikas" vid uppstart och är sedan generellt sett stängd till sommaruppehållet. Detta är riktlinjen som vi jobbar med och i det kan det finnas individuella anpassningar.

Multiidrott

Vi vet att man kan ha ett stort fotbollsintresse och samtidigt syssla med andra idrotter. Det går därför att vara med i intresselaget trots att man lägger mycket tid på annan idrott. För att främja multiidrottande så görs individuella anpassningar där man kommer överens om hur mycket tid man lägger på respektive idrott under olika perioder av året. Viktigt är fotbollsperspektivet och att man behåller kontakt med laget och fotbollen under hela året och inte "pausar från fotboll under ett antal vintermånader".

Hur påverkar detta de nuvarande lagen i den ordinarie verksamheten?

När spelare flyttar från sitt nuvarande lag till ett intresselag så kan ju såklart den verksamheten kortsiktigt påverkas, både i form av antalet spelare i truppen och antalet kvarvarande ledare.

Här kommer föreningen att stötta extra mycket för att säkerställa en fortsatt bra verksamheten för våra utvecklingslag som är huvuddelen av vår verksamhet. Detta stöd kan innefatta:

 • Stöd i att skapa samarbeten mellan lagen
 • Stöd i att utbilda ledare (såväl nya som gamla)
 • Praktiskt stöd av våra fotbollsutvecklare ute i verksamheten
 • Möjlighet till att hyra in ungdomsinstruktörer som stöd.

Fyll i formulär för att anmäla dig till intresselag. Anmälan stänger söndag 5/11. Under slutet av v45 kommer mer info.

https://member.myclub.se/public/forms/12737/Uqphn5...

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub