Aae

Ungdomsverksamheten 13-19 år

I Boo FF ska ungdomsverksamheten ses som en möjlighet för våra unga spelare i föreningen att fortsätta spela på en mer individuellt anpassad nivå när barnfotbollen är slut det året man fyller 13 år och då räknas som ungdom.

Boo FF kan idag erbjuda ungdomsfotboll på minst två olika nivåer; förstalag och olika nivåer av utvecklingslag.


  • Varje enskild spelare har möjligheten genom detta att spela fotboll på en lämplig nivå där den egna ambitionen är den viktigaste faktorn.
  • Vad som är en lämplig nivå för varje spelare är föränderligt varför vi också löpande utvärderar och gör förändringar i vad som vi anser är den bästa nivå för spelaren.
  • En viktig möjlighet för nivåanpassning i utbudet är det vi kallar för Rotationsträning, en möjlighet för spelare att prova på och närma sig en högre nivå i lagom mängd.
  • Våra spelare i ungdomslagen ska alltid föregå med gott exempel genom att känna till och följa föreningens värdegrund. Läs mer om Boo FF:s verksamhet och värdegrund här.
  • Boo FF arbetar efter vår antagna spelarutvecklingsmodell. Modellen är framtagen för att under många år kunna stimulera alla våra flickor och pojkars fotbollsutövande oavsett biologisk utvecklings- och intressenivå. Det innebär att inför det året spelarna fyller 13 år finns det möjlighet att anmäla sitt intresse för att spela i ålderskullens Lag 1. Läs mer om den verksamheten här.
Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar   boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg  002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub