Aae

Börja i Boo FF – så fungerar kölistan!

Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många spelare som möjligt att fortsätta med sin fotboll. I Boo FF ska det finns plats för alla barn, ungdomar och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition. Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap. Verksamheten ska förena individuell utveckling och skapande av lagkänsla. Boo FF finns till för fotbollsspelaren(na).

Alla som vill vara med bereds detta utan provspel, däremot har vi i olika perioder under året många som vill börja spela i Boo FF vilket medför att det blir kö. Målsättningen är att alla som vill vara med i Boo FF:s utvecklingslagsverksamhet skall få möjlighet till detta men sker i mån av plats i respektive lag.

En spelare som vill börja i Boo FF alternativt byta lag inom åldersgruppen skall alltid ha kontakt med kansliet och få ett godkännande före träning/match. Notera att nedan process gäller för föreningens utvecklingslag. För Boo FF:s 1:a lag och seniorverksamhet finns särskilda riktlinjer.

Processen ser ut så här:

 • Antagning sker efter säsong från 1 november till 15 december. Övrig tid under året arbetar vi med kölistan endast om behov finns i våra lag.
 • Som nyanmäld spelare skall du alltid anmäla dig under "Börja i Boo FF", vid interna lagbyten skall önskemål meddelas respektive åldersansvarig på kansliet via mail.
 • Nyanmälda spelare och spelare som önskar byta lag internt placeras i samma kölista, dvs efter anmälningsdatum.
 • Lagledare i berört lag/åldersgrupp kontaktas alltid av kansliet med förfrågan om det finns plats.
 • Om önskat lag inte har möjlighet att ta emot så ställs frågan om spelaren vill till ett annat lag eller stå i kö till önskat lag.
 • När ett lag har bekräftat att de kan ta emot spelaren så meddelar kansliet spelarens vårdnadshavare och flyttar samtidigt över spelarens kontaktuppgifter till aktuellt lag i vårt medlemsregister så att lagledaren kan skicka information om lagets verksamhet.
 • Boo FF tillåter inte att spelaren börjar i ett lag för att sedan sluta när det blir plats i önskat lag. Vi anser att det inte är schysst mot det lag där spelaren har börjat. Undantag kan göras när ett lag har splittrats och det vid det tillfället inte fanns plats i önskat lag.
 • Kölistan gäller, innebär att Boo FF:s ledare måste acceptera att ta in den spelare som står först på kölistan före eventuellt nummer två-tre tas in. Spelarens erfarenhet/kompetens påverkar inte turordningen.
 • Åldersansvarig på kansliet har kontroll på väntelistan till de olika lagen enligt eget system.
 • Platser tilldelas i turordning, dvs efter datum när önskemål/anmälan har kommit in.

Undantag kan göras vid följande händelser:

 • Förtur till plats i annat lag om spelarens lag har lagts ner och spelaren/spelarna står utan lag
 • Om en spelare har slutat i ett lag och vill börja igen i samma lag har hen förtur till en plats. Om spelaren vill börja igen men i ett annat lag så gäller kölistan.
 • Nya spelare, 8–9 år (5 mot 5) som inte tillhör annan förening får börja när som helst under året i mån av plats.
 • Nya spelare från 10 år (7 mot 7, 9 mot 9, 11 mot 11) hanteras efter säsong, från 1 november. Spelare som inte spelar i annan förening kan få plats under säsong om det finns behov av nya spelare i någon av föreningens trupper.
Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub