Boo ff

Börja i Boo FF – så fungerar kölistan!

Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många spelare som möjligt att fortsätta med sin fotboll. I Boo FF ska det finns plats för alla barn och ungdomar som vill spela fotboll oavsett nivå, talang eller ambition. Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap. Verksamheten ska förena individuell utveckling och skapande av lagkänsla. Boo FF finns till för fotbollsspelaren(na). Boo FF sätter alltid barnens bästa i första rummet.

Alla som vill vara med bereds detta utan provspel, däremot har vi i olika perioder under året många som vill börja spela i Boo FF vilket medför att det blir kö. Målsättningen är att alla som vill vara med i Boo FF:s utvecklingslagsverksamhet skall få möjlighet till detta men sker i mån av plats i respektive lag.

En spelare som vill börja i Boo FF alternativt byta lag inom åldersgruppen skall alltid ha kontakt med kansliet och få ett godkännande före träning/match. Notera att nedan process gäller för föreningens utvecklingslag. För Boo FF:s 1:a lag och seniorverksamhet finns särskilda riktlinjer.

Processen ser ut så här:

 • Antagning sker efter säsong från 1 november till 15 december. Övrig tid under året arbetar vi med kölistan endast om behov finns i våra lag.
 • Som nyanmäld spelare skall du alltid anmäla dig under "Börja i Boo FF", vid interna lagbyten skall önskemål meddelas respektive åldersansvarig på kansliet via mail.
 • Nyanmälda spelare och spelare som önskar byta lag internt placeras i samma kölista, dvs efter anmälningsdatum.
 • Lagledare i berört lag/åldersgrupp kontaktas alltid av kansliet med förfrågan om det finns plats.
 • Om önskat lag inte har möjlighet att ta emot så ställs frågan om spelaren vill till ett annat lag eller stå i kö till önskat lag.
 • När ett lag har bekräftat att de kan ta emot spelaren så meddelar kansliet spelarens vårdnadshavare och flyttar samtidigt över spelarens kontaktuppgifter till aktuellt lag i vårt medlemsregister så att lagledaren kan skicka information om lagets verksamhet.
 • Boo FF tillåter inte att spelaren börjar i ett lag för att sedan sluta när det blir plats i önskat lag. Vi anser att det inte är schysst mot det lag där spelaren har börjat. Undantag kan göras när ett lag har splittrats och det vid det tillfället inte fanns plats i önskat lag.
 • Kölistan gäller, innebär att Boo FF:s ledare måste acceptera att ta in den spelare som står först på kölistan före eventuellt nummer två-tre tas in. Spelarens erfarenhet/kompetens påverkar inte turordningen.
 • Åldersansvarig på kansliet har kontroll på väntelistan till de olika lagen enligt eget system.
 • Platser tilldelas i turordning, dvs efter datum när önskemål/anmälan har kommit in.
Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
 rsplaneringhemsidan
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar  boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub