Boo ff

Utmärkt Förening

Md md utmarkt for 6cm logo rgb
Under 2012 års Föreningsledarhelg fick Boo FFs ordförande Thomas Bodström mottaga utmärkelsen "Utmärkt Förening i Nacka".

"Utmärkt förening i Nacka" är en process för föreningar att kvalitetssäkra sin verksamhet och utveckla föreningens arbete med värdegrundsfrågor. Boo FF har genomför denna process under en tvåårsperiod tillsammans med Nacka Kommun och med hjälp av processledare från SISU - Idrottsutbildarna för att strukturera och genomföra olika aktiviteter i föreningen.

Arbetet med Utmärkt förening består av sex områden:

- Alkohol och droger
- Medvetet ledarskap
- Jämställdhet
- Säkerhet, Trygghet och Skadeförebyggande arbete
- Ungas delaktighet och inflytande
- Föreningskunskap

Utmärkelsen "Utmärkt förening i Nacka" är kvittot på att Boo FF lever uppfyller och efterlever de krav som finns inom dessa viktiga områden.

Mer information om "Utmärkt förening i Nacka" och processen finns att läsa på Nacka kommuns hemsida, http://www.nacka.se/underwebbar/Föreningsaktiv/foreningsstod/utmarktforening/Sidor/default.aspx

Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
 rsplaneringhemsidan
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub