Boo ff

100%

Från och med säsongen 2013 gäller regeln att samtliga spelare i Boo FF:s verksamhet ska delta i verksamheten ”till 100 %”. Detta innebär att:

  • spelaren deltar i lagets träning, match eller annan planerad aktivitet eller
  • meddelar förhinder i förväg.
Som giltig frånvaro räknas endast sjukdom, skolarbete, semesterresa, eller, efter överenskommelse med tränaren, träning i annan idrott.

En spelare väljer själv att vara med i ett fotbollslag och då bör man ju vara solidarisk och göra sitt bästa genom att delta i alla träningar, allt för att det ska gå så bra som möjligt för det egna laget.

Bristande närvaro innebär flera nackdelar för en seriös och självvald verksamhet, som har som främsta mål att utbilda och utveckla barn/ungdomar i fotboll. När en spelare har dålig närvaro blir bristen på kunskap påtaglig jämfört med övriga spelare i laget som tränar flitigt.

Det är alltså inte acceptabelt att vara frånvarande av andra skäl än ovanstående och spelare med lägre träningsnärvaro än 75 % kan inte förvänta sig att bli uttagna till lagets matcher.

Sist men inte minst, ska man ju tänka på all den tid och det engagemang ledarna i laget
lägger ned helt ideellt för barnen.

Vi passar på att påminna om att det är mycket viktigt att respektera lagets samlingstider för träning och match.

Vinterpolicy

Boo FF är mycket positiva till att våra fotbollsspelare håller på med flera idrotter, det främjar deras motoriska utveckling och ger dessutom en variation i träningen. Det viktigaste under vinterperioden är att barnen har en regelbunden närvaro (minst var 3:e träning) även om det krockar med annan träning för att på så sätt ha regelbunden kontakt med sitt lag.

Om laget tränar en gång/vecka och den träningen råkar infalla på samma dag som vinteridrottens enda träning i veckan så får man enkelt hoppa över den tredje träningen med vinteridrotten för att kunna ha en regelbunden kontakt med fotbollslaget. Om vinteridrotten har flera träningar i veckan så kan man kanske avstå en träning varannan vecka.

Situationerna och lösningarna är naturligtvis många, men det viktiga är att det finns en regelbunden närvaro på fotbollsträningarna även under vintern.
Pdf 100_.pdf (300 KB)
Md boofftryggf rening2
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md 2000px adidas logo.svg
Md intersportst ddinf rening
Md stora coop logotyp b
Md bo logo
Md minibar   boo ff
Md nvp logga web 750 px 2017
Md booenergi.gif
Md woody orminge orm cmyk
Md grafina ab
Md handelsbanken 230x50 2
Md inntech
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub