Aae

Lagbildning 2016

Boo FF är en förening för alla och vi vill på bästa sätt kunna möta såväl de barn som vill spela "lagom" mycket som de som vill spela "mycket" och därför gör vi lagindelningen utifrån två olika baspaket som skiljer sig åt i omfattning. Grundfundament för all barnidrott är att det ska vara roligt och du ska få chansen att utvecklas. Vi vet att barn har olika stort intresse och intresset utvecklas olika över tid.

För det stora flertalet passar den ordinarie lagverksamheten med i snitt två träningar per vecka och en match på helgen. Vi har i varje åldersgrupp ett litet antal spelare som har ett ännu större intresse än den ordinarie verksamheten klarar av att stimulera. Vårt mål är att genom att placera barn med liknande intressenivå tillsammans skapa bättre förutsättningar att möta dessa olika önskemål

Ordinarie lagverksamheten ("Lagom") är nästan alltid tillräcklig!

Inom den ordinarie lagverksamheten, det som nedan kallas "lagom", finns stora möjligheter att stimulera intresset, både för den som just nu har ett lite mindre intresse och den som just nu har ett större intresse.
I lagverksamheten erbjuds normalt 2 träningar i veckan och några grupper erbjuder historiskt t.o.m. 3 träningar i veckan, i det finns också möjligheter att samverka i träning med andra lag.

Utöver den ordinarie lagträningen så erbjuds från 9 års ålder även varje vecka extraträning i form av PX och FX där spelaren kan anmäla sig till ett veckobaserat extrapass med externa tränare.

Några spelare har ett ännu större intresse som vi som förening också behöver möta!

Några barn vill träna betydligt mer och tillsammans med andra barn som också vill träna så mycket. Vårt mål är att genom att placera barn med samma höga intressenivå tillsammans skapa bättre förutsättningar för alla barn att spela fotboll i den omfattning barnet och familjen önskar.

Parallellt med den ordinarie lagverksamheten startar vi säsongen 2024 därför upp intresselag i ålderskullen 2016 där vi placerar barn med samma höga intressenivå tillsammans.

Mitt barn är intresserat av fotboll, Hur vet jag som förälder om barnet har tillräckligt intresse för att vara med i ett intresselag?

Val att anmäla sig till ett intresselag ska återspegla barnets verkliga intresse.

 • Ser barnet fram emot nästa träning och match eller får man som förälder "kämpa" för att komma iväg?
 • Vill barnet träna / spela match "oavsett" väder eller om något annat kul händer just idag?
 • Är barnet intresserat under träningar?
 • Spelar barnet mycket fotboll utanför lagets träningar?
 • Har barnet visat en kontinuerlig träningsnärvaro i den nuvarande miljön? (Intresselaget kommer kontinuerligt träna 3 dagar i veckan + matcher, så det måste finnas en rimlighet att gå från nuvarande träningsdos till träningsmängd i intresselaget)
 • Hur mycket fotboll orkar barnet (och familjen)?
 • Är ditt barn mest intresserat i sin fotbollsskolegrupp?
 • Viktigt att barnet anmäler sig baserat på sitt eget intresse och inte för att en kompis utrycker intresse att anmäla sig.
 • Välj intresselaget för att ditt barn vill delta på alla tillfällen, inte för att ha möjlighet att välja träningspass. (självklart kan man vara borta men ambitionen ska vara 80% träningsnärvaro, dvs minst 5 av 6 pass på två veckor).

Ordinarie lag - Träna lagom

Intresselag - Träna mycket

Ca 2 träningar per vecka (Vissa tränar 1-2 ggr, några lag 2-3 ggr)

3 träningar per vecka

Deltar i S:t Erikscupen och spelar ibland extra matcher / cuper

Deltar i S:t Erikscupen och spelar flera/många extra matcher / cuper. Tex 2 matcher vissa helger, cup under påsklovet, cup mitt i sommarsemestern

Barnet förväntas delta minst 1 gång per vecka på träning och i de matcher hon/han kallas till.

Barnet vill och kan träna 3 gånger per vecka och ett riktmärke är att man har som mål att delta på alla träningspass men minst på 80% av lagets träningar *

Respekterar de delar av säsongsplaneringen man anmält sig att delta på (läger, cuper, osv)

Lagets fastlagda säsongsplanering ska respekteras. Säsongen pågår året om med uppehåll några veckor på sommarlovet. Cuper kan spelas bl.a. på skolornas lov och långhelger.*


*multiidrottare förväntas delta med kontinuitet under hela året men här görs individuell plan upp.

Om du är osäker på om träna mycket är rätt för ditt barn så bör du troligtvis välja träna lagom nu.
Intresse går upp och ner. Över tiden kommer det finns chanser att flytta sig mellan träna lagom och träna mycket, åt båda håll.

Fyll i nedan formulär senast 12/11. Här kan du också uppge om du är intresserad av att vara med som tränare eller lagledare:

Om du önskar vara med i ett träna lagom lag, anmäler du dig här: (Detta alternativ passar de allra flesta):

https://member.myclub.se/public/forms/12765/t0qssQ...

Om du önskar vara med i ett "träna mycket lag" (intresselag) så anmäler du dig här (OBS läs igenom kriterierna så att det blir rätt för barnet!)
https://member.myclub.se/public/forms/12766/950QDJ...

Vad händer nu?

Efter anmälningstiden gått ut kommer vi formera lagen och kalla till uppstartsmöte 21/11

Uppstarts/Informationsmöten den 23 november

Vi kallar då 5-6 lag i taget och placerar föräldrarna tillsammans, lagvis.


Efter en presentation av Boo FF och hur vår stora verksamhet fungerar får föräldrarna prata ihop sig och anmäla sig som ledare (om det finns vakanser efter intresseanmälan).

Mötena sker i Boo Gårds skola den 23 november och ni kommer att kallas till en tid i samband med att lagindelning presenteras ca 15 november.

Rekrytering av P/F2016-ledare (tränare, lagledare och värdegrundsansvariga)

Som i hela förenings-Sverige så bygger Boo FF:s verksamhet på att föräldrar ställer upp som ledare, på ideell basis, och hjälps åt med att hand om verksamheten i det egna barnets lag.

Boo FF är en av Sveriges största föreningar, vi har totalt drygt 650 ledare och 2700 spelare. De flesta ledarna fortsätter i många, många år. I åldersgruppen 8 år brukar vi ha ca 85 nya ledare vid starten.

Utbildning tillhandahålls av Boo FF. Vi har en utbildning som huvudsakligen gäller de blivande lagledarna och två utbildningar för tränarna. Alla utbildningar är på kvällstid under vintern, det tar alltså som mest tre kvällar om man vill delta på allt. Alla tre utbildningarna erbjuds två alternativa kvällar.

Det krävs 3–5 tränare, en lagledare och en värdegrundsledare per lag, beroende på hur många spelare det är i laget.

Om något barn inte avser att fortsätta med fotboll i Boo FF ber er snarast meddela det via mejl, eftersom detta är mycket viktigt för vår planering!

Avgift för 2024

Avgiften för säsongen 2024 kommer att vara 200 kr i medlemsavgift och 1600 kr i verksamhetsavgift, totalt 1800 kr. Faktura kommer att skickas ut i december.

Md bfftf bild
Här hittar du information gällande Barnens Spelregler, Skador, "om det ofattbara skulle hända", kontakttelefon/formulär och mycket mer.
Md icamaxi
2000px adidas logo.svg
Md 635x350 webshop
Md bo logo
Md stolt sponsor
Md inntech logo
Md minibar  boo ff
Md fastighetsbyran
Md booenergi etabl1920 farg 002
Md handelsbanken 230x50 2
Md interbus
Md ormingecentrum2
Md woody orminge orm cmyk
Md utm rktf reningd
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub